WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Активні операції комерційних банків - Дипломна робота

Активні операції комерційних банків - Дипломна робота

У даний час інвестиційні операції комерційних банків Україні перебувають на початкових етапах розвитку, що обумовлено певним! об'єктивними і суб'єктивними факторами, пов'язаними як з недосконалістк діючого законодавства, так і з загальним станом економічного розвитку країни, відображенням якого є високі темпи інфляції, нерозвинутість ринд капіталів та його інфраструктури, низькі темпи приватизаційних процесів.

Таблиця 2.4

Динаміка портфеля цінних паперів АКБ "Укрсоцбанку"

Показник

01.01.2001р.

01.01.2002р.

Банківська система України

АКБ "Укрсоцбанк"

Часта в системі банків

Банківська система України

АКБ "Укрсоцбанк"

Часта в системі банків

Портфель цінних паперів

2174,7

62,1

2,9%

4387,9

151,5

3,5%

Зростання до 01.01.2001р.

2,02

2,44

Як видно з даних таблиці 2.4., питома вага інвестиційного портфеля в загальних активах банківської системи складає лише 6,3%. Частка АКБ "Укрсоцбанку" зросла за 2001 рік на 0,6% і склала 151,5млн.грн.

Основні етапи організації інвестиційних операцій комерційними банками можна подати в такт послідовності - вибір пріоритетних цілей Інвестування; розробка на цій основі головних напрямів інвестиційної політики та механізму її реалізації; вибір стратегії інвестиційної діяльності; розробка основ диверсифікації інвестиційного портфеля за різними критеріями; здійснення інвестиційного аналізу і вибір на цій основі конкретних видів фондових інструментів; безпосередні операції у формуванні портфеля інвестицій та його регулярному оновленню.

Основою операцій, пов'язаних з вкладенням коштів у цінні папери, є інвестиційна політика банку. Головний зміст такої політики складає визначення кола цінних паперів, найбільш придатних для інвестування коштів, і оптимізація структури портфеля інвестицій на кожен конкретний період часу. Звичайно, ряд банків у своїй інвестиційній діяльності не керуються якимось певним заздалегідь розробленим планом, а здійснюють ті чи інші операції в міру необхідності. Однак, у переважній більшості випадків інвестиції комерційних банків є результатом детального попереднього планування, що здійснюється фінансовими службами відповідно з основними напрямами інвестиційної політики, затвердженої керівництвом банку. Як правило, формулювання інвестиційної політики повинно в себе включати: вибір основних цілей політики; визначення питомої ваги інвестиційних операцій в активі банківського балансу і встановления оптимального співвідношення між розмірами боргових зобов'язань та обсягами коштів, що спрямовуються на різні види інвестицій; оцінку приблизного складу та структури інвестиційного портфеля, видів цінних паперів, що його утворюють; розробку механізму корегування складу портфелі; розрахунок можливих прибутків і збитків від операцій з цінними паперами; порядок організаційного забезпечення інвестиційної діяльності - умови переміщення і зберігання цінних паперів, ведення архівних матеріалів, розробка програмного забезпечення, визначення відповідальних за проведення інвестиційних операцій.

В цілому розробка інвестиційної політики передбачає вибір шляхів вкладення грошових ресурсів на певний період для забезпечення відповідного рівня дохідності і розширення операцій банку. Оскільки така розробка є організаційно оформленим процесом, для його нормального здійснення банк повинен забезпечити такі передумови: наявність необхідної інформації та надійних джерел її отримання, відпрацьований процес затвердження інвестиційної політики та її оперативного перегляду; аналітичний апарат для оцінки затрат і результатів різних інвестиційних проектів та їх впливу на діяльність банку в цілому.

В основі інвестиційної політики кожного банку лежить той чи інший вид стратегії, що застосовується при вкладенні коштів у цінні папери. Як правило, комерційні банки, вкладаючи капітали, орієнтуються на проведення пасивних або активних інвестицій. Пасивна стратегія орієнтована на тривалі строки зберігання цінних паперів з метою отримання доходів від процентів за ними при мінімальному ризику. Активні інвестиційні операції, навпаки, спрямовані на швидке отримання максимального прибутку у відносно короткі строки, але це пов'язано із значно більшим ризиком У результаті переваги тієї чи іншої стратегії в інвестиційній діяльності визначаються цільовими пріоритетами, яких дотримується банк.

Однак на практиці комерційні банки рідко дотримуються активної чи пасивної стратегії інвестицій у чистому вигляді. Здебільшого вони намагаються створити можливості для поєднання в єдиному портфелі різни цілей інвестиційної діяльності. Основним способом такого поєднання є диверсифікація інвестиційного портфеля.

Таблиця 2.5

Цінні папери та довгострокові вкладення банків України

в 1998-2001 роках

ПОКАЗНИКИ

1998

1999

2000

2001

1. Цінні папери в портфелі банків

1661

1723

1997

4198

1.1. Боргові цінні папери в портфелі банків

174

588

850

632

— на продаж

76

325

362

429

у національній валюті

76

304

361

429

в іноземній валюті

0

21

1

— на інвестиції

99

264

488

203

у національній валюті

99

233

453

172

в іноземній валюті

31

35

30

1.2. Акції та інші папери з нефіксованим прибутком

199

326

592

591

— на продаж

105

159

155

178

у національній валюті

104

158

148

171

в іноземній валюті

1

1

7

7

— на інвестиції

94

167

438

413

у національній валюті

94

167

436

413

в іноземній валюті

0

0

1

1.3. Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ

1288

799

553

1125

— на продаж

485

128

152

799

у національній валюті

485

52

79

751

в іноземній валюті

75

74

48

— на інвестиції

803

671

400

326

у національній валюті

803

596

387

311

в іноземній валюті

74

13

16

1.4. Боргові цінні папери, емітовані НБУ

10

2

1850

— на продаж

10

2

1790

у національній валюті

10

2

1790

в іноземній валюті

— на інвестиції

60

у національній валюті

60

в іноземній валюті

2. Довгострокові вкладення банків

47

88

137

149

— вкладення в асоційовані компанії

30

63

93

110

у національній валюті

29

62

93

110

в іноземній валюті

1

0

- вкладення в дочірні установи

17

25

44

39

у національній валюті

17

25

44

39

в іноземній валюті


 
 

Цікаве

Загрузка...