WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Активні операції комерційних банків - Дипломна робота

Активні операції комерційних банків - Дипломна робота

Структура активів найбільших банків України

станом на 01.01.2001р. [????,с.8].

Назва банку

Загальні активи

Високо-ліквідні активи

Кредитний портфель

Вкладення в цінні папери

Дебіторська заборгованість

Основні засоби та немате-ріальні активи

Інші активи

Резерви під активні операції

Чисті активи

"Аваль"

4764580

887605

2412814

1130630

78465

217493

37573

233663

4530917

Приватбанк

4441160

600884

2977088

308700

228904

154868

170915

455283

33985877

Промінвестбанк

4281196

820816

2867364

68380

22394

470652

31590

373748

3907448

Ощадбанк

2963048

578029

1507965

376933

120272

330258

49591

185 777

2797271

Укрекспімбанк

3019147

387493

1810383

135903

472317

199714

33337

291467

2727680

Укрсоцбанк

2327891

368501

1349663

191302

155924

235254

27246

229863

2098027

Преший український міжнародний банк

1290970

173588

884919

59251

32557

119042

21613

93592

1197378

Усього по групі

23087992

3796917

13810198

2271099

1110833

1727081

371864

1843393

21244398

Усього по банках

47768536

7905395

30386148

3373809

2039492

3060288

1003404

3069344

44699192

Як свідчать дані таблиці, найбільшу питому вагу у структурі банківських активів займає кредитний портфель – 13,8млрд.грн., всього по банках України, або відповідно – 59,7% і 63,4%.

Чисті активи АКБ "Укрсоцбанк" склали на 01.01.2002р. 1983,7млн.грн. та збільшилися проти відповідного періоду минулого року на 14%, кредитного портфеля – 212,5млн.грн. та вкладень у цінні папери – 89,4млн.грн.

Кредитні операції полягають у проведенні комплексу дій, пов'язаних з наданням і погашенням банківських позичок. Банківське кредитування здійснюється відповідно до принципів строковості, цільового характеру, забезпеченості і платності кредиту.

Проведення кредитних операцій комерційних банків повинно відповідати певним вимогам і умовам.

Кредити видаються тільки в межах наявних ресурсів, які має банк. Про кожний випадок надання позичальнику кредиту в розмірі, що перевищує 10% власного капіталу (великі кредити), комерційний банк повинен повідомити Національний банк України. Сукупна заборгованість за кредитами, за врахованими векселями та 100% суми позабалансових зобов'язань, виданих одному позичальнику, не може перевищувати 25% власних коштів комерційного банку.

Загальний розмір кредитів, наданих банком, усім позичальникам, з урахуванням 100% позабалансових зобов'язань банку, не може перевищувати восьмикратного розміру власних коштів банку.

Кредитування позичальників повинно здійснюватися з додержанням комерційним банком економічних нормативів регулювання банківської діяльності та вимог НБУ щодо формування обов'язкових, страхових і резервних фондів.

Позики надаються всім суб'єктам господарювання незалежно від форми власності за умови, що позичальник є юридичною

особою, зареєстрованою як суб'єкт підприємництва або фізичною особою.

Рішення про надання кредиту повинно прийматися колегіальне (кредитним комітетом (комісією) банку, відділення, філії) і оформлятися протоколом.

Кредитування здійснюється в межах параметрів, визначених політикою банку, які включають: пріоритетні напрями в кредитуванні; обсяги кредитів та структуру кредитного портфеля; граничні розміри кредиту на одного позичальника, методики оцінки фінансового стану та кредитоспроможності позичальника; рівень процентної ставки тощо.

Кредити надаються тільки на комерційних засадах, що вимагає від банку додержання таких додаткових умов:

  • урахування кредитоспроможності позичальника, фінансової стабільності, рентабельності, ліквідності;

  • кредитувати тільки ті види діяльності позичальника, які передбачені його статутом;

  • позичальник повинен мати власне майно і брати участь у фінансуванні об'єкта, що кредитується, певною сумою власного капіталу.

Банки можуть надавати незабезпечені кредити, але тільки в межах власних коштів і лише клієнтам із стійким фінансовим станом та інсайдерам банку в сумі, що не перевищує 50% номінальної вартості акцій банку, які перебувають у їхній власності.

Банки не можуть надавати кредити: на покриття збитків господарської діяльності позичальника; на формування та збільшення статутного фонду клієнта, на внесення клієнтом платежів у бюджет і позабюджетні фонди (за винятком кредитування за контокорентним рахунком); підприємствам, проти яких порушено справу про банкрутство; підприємствам, у контрактах яких не передбачено страхування можливих втрат від непоставок товарно-матеріальних цінностей; підприємствам, які мають прострочену заборгованість за раніше отриманими позиками і несплаченими процентами.

Для одержання кредиту позичальник звертається до банку з кредитною заявкою, що входить до складу певного пакету документів. Склад необхідних документів залежить від характеру кредитної операції, і для різних клієнтів він може бути різним.

Кредити надаються на підставі укладеної між банком і позичальником кредитної угоди (договору). До укладання кредитного договору банк повинен ретельно проаналізувати кредитоспроможність позичальника, здійснити експертизу проекту чи господарської операції, що пропонується для кредитування, визначити ступінь ризику для банку та структуру майбутньої позики (сума, строк, процентна ставка тощо).

У кредитному договорі передбачається: мета, сума, строк, порядок, форма видачі і погашення кредиту, форма забезпечення зобов'язань позичальника, процентна ставка, порядок і форма сплати процентів і основного боргу, права, зобов'язання, відповідальність сторін щодо надання і погашення кредитів, перелік відомостей, розрахунків та інших документів, необхідних для кредитування, періодичність їх подання банку, можливість проведення банком перевірок на місці наявності і стану зберігання заставного майна тощо. Зміст кредитного договору визначається сторонами залежно від конкретної кредитної операції.

Кредитний портфель АКБ "Укрсоцбанку" збільшився в порівнянні з початком року на 212, 5 млн. гривень і становить на 1 січня 2002 р. - 1229,6 млн.грн. (3,85% від кредитних вкладень банківської системи України).

Проте в групі великих банків за обсягом кредитних вкладень Банк займає 6-е місце, уступивши в порівнянні з початком року раніше зайняті позиції Ощадбанку. Кредитні вкладення протягом 2001 року істотно зросли майже у всіх банків, крім ПУМБу.

Таблиця 2.2

Динаміка виданих кредитів "Укрсоцбанку" (млн.грн.).

Банки

01/01/2001 р.

01/01/2002 р.

Приріст

Залиш-ки

Місце

Залиш-ки

Місце

Залиш-ки

Місце

Темп зрост

Місце

Приватбанк

1914

2

3072

1

1 159

1

60,5%

3

Промінвесібанк

2206

1

2819

2

613

4

27,8%

5

Аваль

1210

4

2156

3

946

2

78,2%

2

Укрексімбанк

1238

3

1620

4

382

5

30,8%

4

Ощадбанк

637

7

1462

5

825

3

129,5%

1

Укрсоцбанк

1017

5

230

6

213

6

20,9%

6

ПУМБ

661

6

662

7

0

7

0,1%

7


 
 

Цікаве

Загрузка...