WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Активні операції комерційних банків - Дипломна робота

Активні операції комерційних банків - Дипломна робота

 • Вивчення діяльності банків показало, що АКБ "Укрсоцбанк" займає 6-те місце після банків "Аваль", "Приватбанк", "Промінвестбанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк" за розміром активів кредитного портфеля та іншими складовими. Так, чистих активів у АКБ "Укрсоцбанк" на початок 2002 року було на 9,8млрд.грн., з них кредитний портфель склав 13,8млрд.грн., а це 3,85% від кредитних вкладів банківської системи. Провідні позиції у рейтингу банків за темпами приросту кредитного портфеля займають Запорізька, Кримська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська філії. Якість кредитного портфелю залишається низькою, особливо в Тернопільській філії, де понад 75% кредитних вкладень негативно класифіковані. У Закарпатській області він складає 60,9%, у Рівненській і Івано-Франківській філіях майже 50%. Дохідність кредитного портфеля банку становить 21,4% річних, хоча й знизилася за рік на 3 пункти.

 • Особливих успіхів у роботі з цінними паперами на фондовому ринку України АКБ "Укрсоцбанк" ще не досяг. Його портфель цінних паперів склав на початок 2002 року 151млн.грн. або 3,5% усіх інвестиційних вкладень банківської системи. Низька робота на фондовому ринку зумовлена стагнацією в економіці та переформуванням інфраструктури фінансового ринку.

 • В роботі приділено увагу також вивченню діючої практики управління кредитними та інвестиційними операціями. Ознайомлення з методичними рекомендаціями НБУ щодо створення резервів за кредитними ризиками та операціями з цінними паперами показали, що цей напрям банківської роботи в умовах складного за якістю кредитного портфеля в АКБ "Укрсоцбанк" є особливо актуальним. Наголошується, що у роботі з проблемними кредитами банк може застосовувати 2 методи управління – ліквідацію чи реабілітацію. Практика з реабілітації неякісних кредитів у вітчизняній практиці не розвинена. В основному за виникнення складнощів у поверненні кредиту вдаються до продажу активів позичальника. Процедура банкрутства, хоча й розроблена, але через незавершеність у реформуванні судової системи є доволі обмежливою і складною.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.-2001.- №1.-С.3-46.

 • Положення НБУ про кредитування / Затверджено постановою Правління НБУ від 28.09.1995р зі змінами і доповненнями.

 • Положення про порядок розрахунку резерву на відшкодування можливих збитків банку від операцій з цінними паперами / Затверджено постановою Правління НБУ від 30.12.1999р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.-2000.-№2. - С.33-49

 • Положення про порядок здійснення установами банківської системи операцій на ринку облігацій внутрішньої державної позики / Затверджено постановою Правління НБУ від 22.03.2000р.// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.-2000р.-№5.-С.13-18.

 • Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку / Затверджено постановою Правління НБУ від 6.07.2000р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.-2000р.-№9.-С.54-72

 • Азаров М.Проблеми кредитування у сучасних умовах та формування процентних ставок за кредитами на регіональному рівні // Вісник НБУ.-1999р.- №5.-С.43-45

 • Багріновська Т. Методика оцінки кредитоспроможності позичальників // Вісник НБУ.-2002р.- №2.-С.39-46

 • Банки и банковские операции: Уч. для вузов/ Под ред. Е.Ф.Жукова.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997-471с.

 • Банківська енциклопедія/ Під ред.професора А.М.Мороза.- К. "Ельтон", 1993.- 328с.

 • Банківська справа: Навч.посібник// Під ред.Р.І.Тиркало.- Тернопіль: Вид-во "Економічна думка", 2000р.-219с.

 • Банківські операції: Підручник/ Під ред.А.М.Мороза – А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф.Пуховкіна та ін.- К.:КНЕУ,2000р.-384с.

 • Банковское дело: Учебник/ Под ред. О.И.Лавру шина.-М. Финанси и статистика,1998.-576с.

 • Бюлетень НБУ.- 2002.-№2

 • Васюренко О.В. Банківські операції: Навч.посібник .-К. Т-во "Знання", КОО, 2000р.-243с.

 • Вітлінський В., Наконечний Я.,Пернарівський О. Концепція стратегій кредитного ризику // Банківська справа.- 2000.-№1.-С.13-16.

 • Вступ до банківської справи: Уч.посібник// Під ред.М.І.Савлук.-К.: Лібра, 1998р.-344с.

 • Гладкий Д.М.Пріоритети кредитної політики комерційних банків // Вісник НБУ.- 1998.-№10.-С.39-42.

 • Гладкий Д.М. Основні тенденції розвитку кредитного ринку в Україні, або колективний портрет українського позичальника // Вісник НБУ.- 2001.-№9.-С.49-52.

 • Голуб В. Концептуальні підходи до управління проблемними кредитами в комерційних банках // Вісник НБУ.-2000р.-№ 2.-С.56-58.

 • Гроші та кредит: Підручник/ За ред. Б.С.Івасіва.- К.:КНЕУ.-1999.-404с.

 • Гроші та кредит :Підручник/М.І.Савлук, А.М.Мороз, М.Ф.Пуховкіна та ін.-К.КНЕУ.-2001.-602с.

 • Дзюблюк О.В. Про деякі напрями розвитку ринку банківських послуг в Україні // Фінанси України.-1997.-№1.-С.86-91.

 • Дзюблюк О.В Проблеми підвищення ефективності кредитних операцій комерційних банків // Вісник НБУ.-1998.-№9.-С.55-56.

 • Дзюблюк О.В. До питання про суть комерційного банку і специфіку банківського продукту // Вісник НБУ.-1999.-№4.-С.60-62.

 • Дзюблюк О.В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин.- Т.:Тернопіль,1996.- 140с.

 • Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки.-К.:Поліграф книга,2000.-512с.

 • Епіфанов А.,Міщенко В. Проблеми кредитування та оцінки кредитоспроможності клієнтів банку // Банківська справа 1997.-№5.-С.39-45

 • Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент у банках: Навч.посібник.-т-во "Знання",КОО, 1997, 172с.

 • Иванов А.Н.Инвестиционние консультационние услуги иностранних банков // Деньги и кредит.-2000.-№5.-С.61-65.

 • Іванова Т. Ризики за активними операціями комерційного банку і його прибутковість // Вісник НБУ 1998.-№12.-С.40-41

 • Карагодова О.,Распутіна Л., Проблеми оптимізації структури кредитного портфелю комерційного банку // Банківська справа.-2000.-№2.-С.40-42.

 • Кириченко О.,Геленко І., Ятченко А. Банківський менеджмент: Навч.пос. для вищих навчальних закладів.-К.:Основи, 1999.-671с.

 • Коваленко Н.,Човлюк Ю. Тенденції розвитку лізингу: світовий досвід і реалії в Україні // Банківська справа.-2000.-№1-С.47-51.

 • Компанієць С. Довіра до банківської системи змінюється // Вісник НБУ.-2001.-№4.-С.18-20.

 • Кредит і кредитні правовідносини економічна природа і практика законодавчого регулювання/ М.Олексієнко та ін.- К. "Козаки".-1994.-144с.

 • Кредитний ризик комерційного банку: Навч.пос./В.В. Вітлінський, О.В.Пернарівський, Я.С.Наконечний, За ред.В.В.Вітлінського.-К.Тов-во "Знання",КОО,2000.-251с.

 • Лагутін В.Д. Кредитування: Теорія і практика: Навч.пос.-К.Т-во "Знання",КОО,2000.-215с.

 • Кротюк В., Кірєєв О., Карчева Г. Банківська система України в 2001 році: проблеми, тенденції, перспективи // Вісник НБУ. – 2002.-№3.-С.2–8.

 • Луців Б.Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій.-Тернопіль: Економічна думка, Карт-бланш,2001.-320с.

 • Луців Б.Л.Лізинг і факторинг як альтернативне джерело кредитування та інструмент збуту: Навч.пос.-К.:СДО,1993.

 • Метенько О. Елементи стабілізації фінансового-економічного стану в Україні та напрями інвестиційної діяльності // Вісник НБУ.-2001.-№1.-С.16-17.

 • Міщенко В.І.,Луб"яницький О.Г.,Слов"янська Н.Т. Основи лізингу: Навч.пос.К.Т-во "Знання", КОО,1997.-138с.

 • Основи банківської справи/За ред д.е.н Мороза А.Н.- К.: Лібра 1994.-330с.

 • Панова Г.С. Кредитна політика комерційного банку.-М.НКУ "ДЧС" 1997.-464с.

 • Полфреман Д.,Форд Ф. Основы банковского дела .-М.-ИНФРА,1996.- 624с.

 • Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку: Навч.пос.-К.КНЕУ,1999.-280с.

 • Пудовкіна М.,Основні напрямки регулювання кредитного ризику // Вісник НБУ.-1999.-№5.-С.37-39.

 • Синки Д.Ж.Ф. Управління фінансами в комерційних банках /переклад 4-е видання.-М.1994.-557с.

 • Спицин И.О. Маркетинг банков/ Тернополь:АО "Тарнекс", К.: УМНС "Писнайп",1993.-656с.

 • Тиркало Р.І., Щибиволок З.І. Фінансовий аналіз комерційного банку: Основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг, Навч.пос.-К."Слобожанщина",1999.-236с.

 • Усоскин В.М. Совремнний комерческий банк: Управление и операции.-М.: "Все для Вас",1993.-320с.

 • Циганов С.А.Особливості функціонування комерційних банків на ринку цінних паперів // Фінанси України. - 2000.- №6.-С.122-125.

 • Чаюн І. Комерційні банки на ринку цінних паперів України/Банківська справа.- 1999.-№3.-С.35-36.

 • Щибиволок З.І. Вступ до економічного аналізу комерційного банку.-Тернопіль: Економічна думка.-1998.-115с.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...