WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Активні операції комерційних банків - Дипломна робота

Активні операції комерційних банків - Дипломна робота

3

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 • Закон України " Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000р./ Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.-2001.- №1.-с.3-46

 • Положення НБУ про кредитування / Затверджено постановою Правління НБУ від 28.09.1995р зі змінами і доповненнями

 • Положення про порядок розрахунку резерву на відшкодування можливих збитків банку від операцій з цінними паперами/ Затверджено постановою Правління НБУ від 30.12.1999р./ Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.-2000.-№2.-с.33-49

 • Положення про порядок здійснення установами банківської системи операцій на ринку облігацій внутрішньої державної позики/ Затверджено постановою Правління НБУ від 22.03.2000р/ Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.-2000р.-№5.-с.13-18

 • Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банку Затверджено постановою Правління НБУ від 6.07.2000р/ Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.-2000р.-№9.-с.54-72

 • Азаров М.Проблеми кредитування у сучасних умовах та формування процентних ставок за кредитами на регіональному рівні / Вісник НБУ.-1999р.- №5.-с.43-45

 • Багріновська Т. Методика оцінки кредитоспроможності позичальників/ Вісник НБУ.-2002р.- №2.-с.39-46

 • Банки и банковские операции: Уч. для вузов/ Под ред. Е.Ф.Жукова.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997-с.471

 • Банківська енциклопедія/ Під ред.професора А.М.Мороза.- К. "Ельтон", 1993.- с.328

 • Банківська справа: Навч.посібник// Під ред.Р.І.Тиркало.- Тернопіль: Вид-во "Економічна думка", 2000р.-с.-219

 • Банківські операції: Пдручник/ Під ред.А.М.Мороза – А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф.Пуховкіна та ін.- К.:КНЕУ,2000р.-с.384

 • Банковское дело: Учебник/ Под ред. О.И.Лавру шина.-М. Финанси и статистика,1998.-с.576

 • Бюлетень НБУ.- 2002.-№2

 • Васюренко О.В. Банківські операції: Навч.посібник .-К. Т-во "Знання", КОО, 2000р.-с.-243

 • Вітлінський В., Наконечний Я.,Пернарівський О. Концепція стратегій кредитного ризику/Банківська справа.- 2000.-№1.-с.13-16

 • Вступ до банківської справи: Уч.посібник// Під ред.М.І.Савлук.-К.: Лібра, 1998р.-с.-344

 • Гладкий Д.М.Пріоритети кредитної політики комерційних банків/Вісник НБУ.- 1998.-№10.-с.39-42

 • Гладкий Д.М. Основні тенденції розвитку кредитного ринку в Україні, або колективний портрет українського позичальника/Вісник НБУ.- 2001.-№9.-с.49-52

 • Голуб В. Концептуальні підходи до управління проблемними кредитами в комерційних банках/ існик НБУ.-2000р.-№ 2.-с.56-58

 • Грощі та кредит : Підручник/ За ред. Б.С.Івасіва.- К.:КНЕУ.-1999.-с.499

 • Грощі та кредит :Підручник/М.І.Савлук, А.М.Мороз, М.Ф.Пуховкіна та ін.-К.КНЕУ.-2001.-с.602

 • Дзюблюк О.В. Про деякі напрями розвитку ринку банківських послуг в Україні/Фінанси України.-1997.-№1.-с.86-91

 • Дзюблюк О.В Проблеми підвищення ефективності кредитних операцій комерційних банків/Вісник НБУ.-1998.-№9.-с.-55-56

 • Дзюблюк О.В. До питання про суть комерційного банку і специфіку банківського продукту/ Вісник НБУ.-1999.-№4.-с.60-62

 • Дзюблюк О.В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин.- Т.:Тернопіль,1996.- с.140

 • Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки.-К.:Поліграф книга,2000.-с.512

 • Епіфанов А.,Міщенко В. Проблеми кредитування та оцінки кредитоспроможності клієнтів банку/ Банківська справа 1997.-№5.-с.39-45

 • Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент у банках: Навч.посібник.-т-во "Знання",КОО, 1997,с.172

 • Иванов А.Н.Инвестиционние консультационние услуги иностранних банков/ Деньги и кредит.-2000.-№5.-с.61-65

 • Іванова Т. Ризики за активними операціями комерційного банку і його прибутковість/Вісник НБУ 1998.-№12.-с.40-41

 • Карагодова О.,Распутіна Л., Проблеми оптимізації структури кредитного портфелю комерційного банку/ Банківська справа.-2000.-№2.-с.40-42

 • Кириченко О.,Геленко І., Ятченко А. Банківський менеджмент: Навч.пос. для вищих навчальних закладів.-К.:Основи, 1999.-с.671

 • Коваленко Н.,Човлюк Ю. Тенденції розвитку лізингу: світовий досвід і реалії в Україні / Банківська справа.-2000.-№1-с.47-51

 • Компанієць С. Довіра до банківської системи змінюється/Вісник НБУ.-2001.-№4.-с.18-20

 • Кредит і кредитні правовідносини економічна природа і практика законодавчого регулювання/ М.Олексієнко та ін.- К. "Козаки".-1994.-с.144

 • Кредитний ризик комерційного банку: Навч.пос./В.В. Вітлінський, О.В.Пернарівський, Я.С.Наконечний, За ред.В.В.Вітлінського.-К.Тов-во "Знання",КОО,2000.-с.-251

 • Лагутін В.Д. Кредитування: Теорія і практика: Навч.пос.-К.Т-во "Знання",КОО,2000.-с215.

 • Укротюк В., Кірєєв О., Карчева Г. Банківська система України в 2001 році: проблеми, тенденції, перспективи // Вісник НБУ. -

 • Луців Б.Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій.-Тернопіль: Економічна думка, Карт-бланш,2001.-с.320. - №3. – С.2-8.

 • Л-уців Б.Л.Лізинг і факторинг як альтернативне джерело кредитування та інструмент збуту: Навч.пос.-К.:СДО,1993

 • Метенько О. Елементи стабілізації фінансового-економічного стану в Україні та напрями інвестиційної діяльності/Вісник НБУ.-2001.-№1.-с.16-17

 • Міщенко В.І.,Луб"яницький О.Г.,Слов"янська Н.Т. Основи лізингу:Навч.пос.К.Т-во "Знання", КОО,1997.-с.138

 • Основи банківської справи/За ред д.е.н Мороза А.Н.- К.: Лібра 1994.-с.-330

 • Панова Г.С. Кредитна політика комерційного банку.-М.НКУ "ДЧС" 1997.-с.464

 • Полдореман Д.,Форд Ф,Основи банковского дела .-М.-ИНФРА,1996.- с.624

 • Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку: Навч.пос.-К.КНЕУ,1999.-с.280

 • Пудовкіна М.,Основні напрямки регулювання кредитного ризику/Вісник НБУ.-1999.-№5.-с.37-39

 • Синки Д.Ж.Ф Управління фінансами в комерційних банках /переклад 4-е видання.-М.1994.-с.557

 • Спицин И.О. Маркетинг банков/ Тернополь:АО "Тарнекс", К.: УМНС "Писнайп",1993.-с.656

 • Тиркало Р.І., Щибиволок З.І. Фінансовий аналіз комерційного банку: Основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг, Навч.пос.-К."Слобожанщина",1999.-с.236

 • Усоскин В.М. Совремнний комерческий банк: Управление и операции.-М.: "Все для Вас",1993.с-320

 • Циганов С.А.Особливості функціонування комерційних банків на ринку цінних паперів/Фінанси України.- 2000.- №6.-с.122-125.

 • Чаюн І. Комерційні банки на ринку цінних паперів України/Банківська справа.- 1999.-№3.-с.35-36

 • Щибиволок З.І. Вступ до економічного аналізу комерційного банку.-Тернопіль: Економічна думка.-1998.-с.115

  4

  Дипломна робота

  на тему:

  "Активні операції комерційних банків"

  ЗМІСТ

  ВСТУП.................................................................................................

  3

  РОЗДІЛ 1. ПОСИЛЕННЯ РОЛІ БАНКІВ У ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ.............................................................................................

  5

  1.1. Роль і місце комерційних банків на фінансовому ринку..........

  5

  1.2. Структура та види банківських операцій...................................

  13

  РОЗДІЛ 2. ДІЮЧА ПРАКТИКА ВИКОНАННЯ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ..............................

  23

  2.1. Кредитні банківські операції.......................................................

  23

  2.2. Інвестиційні банківські операції.................................................

  35

  2.3. Лізингові та інші активні операції банків..................................

  41

  РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ............................

  50

  3.1. Оцінка ризику активних операцій..............................................

  50

  3.2. Управління кредитним та інвестиційним портфелем...............

  58

  ВИСНОВКИ........................................................................................

  66

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...............................

  69

  ДОДАТКИ...........................................................................................

  74

  ВСТУП

  Стабільна й активно функціонуюча система комерційних банків та спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів у поєднанні з ефективною, виваженою політикою центрального банку займає головне місце в економіці будь-якої країни. Провідна роль у цій системі належить комерційним банкам, які є тими економічними центрами, де починається і завершується ділове партнерство. Саме через комерційні банки здійснюються зв'язки між усіма учасниками господарських процесів, тому від їх діяльності вирішальною мірою залежить ефективність функціонування економіки в цілому.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...