WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Ризик кредитних операцій комерційного банку - Курсова робота

Ризик кредитних операцій комерційного банку - Курсова робота

 • Оцінка значущості факторів і прийняття рішення на основі отриманого загального правила.

  Наявність великої кількості факторів вимагає від експерта впорядкувати їх надавши кожному певний рівень значущості , який на думку експерта відображатиме ступінь впливу даного фактора на систему взагалі . Також рівень значущості відображає ступінь довіри експерта певній інформації і джерелу з якої вона надійшла .Як правило сума рівнів значущості всіх факторів дорівнює 1 . Але в реальній ситуації експерт просто ранжує фактори за ступенем значущості і на основі такого ранжування і обраного вирішального правила проходить прийняття рішення .

  Узагальнюючи вище сказане необхідно зазначити , що процес прийняття рішення про кредитування складний і багатогранний . Проте реальність господарської ситуації не дає резерву часу для прийняття подібних рішень . Цим зумовлена необхідність автоматизації вказаної процедури прийняття банківських рішень , найбільш раціональною реалізацією якої є розробка експертної системи підтримки прийняття рішень про кредитування .

  Але треба пам'ятати , що кінцеве рішення не за машиною , а за людиною тому проблема визначення рівня кредитного ризику це здебільшого проблема високопрофесійних спеціально підготовлених кадрів .

  3. 3 Врахування кредитного ризику при обчисленні ставки відсотка

  Для викладення даної проблеми слід в першу чергу слід означити певні базові поняття .

  Кредитний ризик за конкретною угодою - це ймовірність ( p ) отримання банком збитків від невиконання позичальником конкретної кредитної угоди.( 0

  Зважений кредитний ризик – добуток суми позики ( Si ), зафіксованої у кредитній угоді та ймовірності невиконання позичальником конкретної кредитної угоди.( p )

  Кредитний ризик зя всім портфелем ( D ) який складається з n угод – це cередньозважена величина ризиків за всіма угодами кредитного портфелю .Його можна виразити за допомогою формули наступним чином :

  ( 1 )

  Де :

  - ймовірність невиконання позичальником конкретної кредитної угоди ,

  і = 1,...n.

  - сума і-ї позички

  ( 2 )

  Прийнявши ймовірність невиконання позичальником кредитної угоди – р , ймовірність виконання можна визначити як ( 1- р ). Якщо абстрагуватись від таких цілком реальних витрат банку як заробітна платня робітників кредитного відділу банку , витрати на збір та обробку інформації то відсоток за кредитами ( R ) повинен компенсувати часову вартість грошей (вільна від ризику ставка r) та ризик неповернення позики ( p ). Це можна записати у вигляді формули :

  ( 3 )

  Рівняння (3) виражає фундаментальний зв'язок ризику і доходу : відсоткова ставка за позикою збільшується якщо є підстави вважати , що клієнт не погасить кредит.

  Для банку винагородою за ризик є премія за ризик непогашення ( П ) з рівняння (3) одержуємо:

  Для проведення розрахунку сукупного кредитного ризику слід згадати основні правила оперування з ймовірностями :

 • 3.

  4.

  Застосовуючи дані формули , правила операцій з ймовірностями і враховуючи те , що кредитний ризик є результатом взаємодії декількох ризиків ( див. Вступ ) можна легко обрахувати ставку відсотка по кредитах з різним рівнем ризикованості .

  Проблема полягає лише втому , що дуже важко точно оцінити рівні складових ризиків , тому для цього як правило використовуються вищезгадані експертні методи.

  Треба також зазначити , що існує пряма залежність між ризикованістю кредитного портфеля банку та кореляцією окремих кредитних угод. Наприклад , якщо банк додає до вже існуючих кредитів у галузі електроенергетики іще один аналогічний , то він тим самим значно підвищує ризикованість всього портфеля. Виходячи з вищесказаного необхідно врахувати дану компенсацію за портфельний ризик . Математично це виглядає так :

  Де:

  - відсоток за позикою

  d – показник зміни середньозваженого ризику портфеля

  D0 – Середньозважений ризик кредитного портфеля без урахування даної позики

  D1 - Середньозважений ризик кредитного портфеля з урахуванням даної позики

  З наведених формул очевидно , що якщо нова позика збільшує (зменшує) середньозважений ризик кредитного портфеля ( D ) , то премія за кредитний ризик ( R - r ) за даною угодою має бути збільшена (зменшена) у співвідношенні ( 1+d ).

  Наприкінці слід зазначити , що видаючи кредит слід керуватися в першу чергу здоровим глуздом і коли сукупний кредитний ризик , тобто апріорна можливість невиконання позичальником кредитної угоди складає більше 45 – 50 %, то мабуть слід відмовити цьому позичальнику і вже не розраховувати ніякі ставки відсотків.

  Висновки

  Масові неплатежі в нашій країні на сьогоднішній день в більшості випадків пов'язані з недооцінкою моментів кредитного ризику , з нецивілізованим підходом банків на початку розвитку ринкових відносин до своєї кредитної політики.

  При розгляді заявки про кредитування необхідно враховувати найдрібніші деталі стосовно потенційного клієнта , інакше банк може зазнати величезні втрати . Кредитним відділам банків необхідно постійно враховувати , аналізувати зарубіжний та всезростаючий вітчизняний досвід

  Розглянувши проблему визначення та аналізу кредитного ризику в комерційному банку я прийшов до висновку , що вона фактично складається з трьох частин :

  1. Зібрати якомога більшу кількість достатньо повної інформації про потенційного позичальника , яка б надала можливість охарактеризувати його самого та його діяльність з більшої кількості боків

  2. Первинна обробка зібраної інформації, розрахунок первинних показників та ін.

  3. Третя, і основна , на мою думку проблема, це - знаходження висококваліфікованих спеціалістів з енциклопедичними знаннями в усіх галузях економіки , які здатні постійно вирішувати нетрадиційні задачі нетрадиційними методами .

  Виділення третьої проблеми як основної основане на специфіці кредитного ризику , яка полягає в тому , що на нього прямо чи опосередковано впливає велика кількість економічних факторів та ризиків , цей вплив настільки неоднорідний , що поєднати його в один кількісний показник практично неможливо. Це здатна зробити лише людина з вищеназваними якостями на логічному , а інколи і на інтуїтивному рівні .Дефіцит саме таких спеціалістів в більшості випадків був причиною необгрунтованої кредитної політики , яка призвела багато українських банків до банкруцтва.

  Список використаної літератури

  Довгорук П.

  Методи оцінки кредитного ризику в банках

  Інф бюллетень Мінстат України 1996 № 1

  Валравен К.Д.

  Управління ризиками комерційного банку

  Інститут Економіки та розвитку, 1993

  Гольцберг Л.М.

  Кредитування

  Едвардс Б.

  Керівництво з кредитного менеджменту

  М, Інфра-М 1996

  Епіфанов А.

  Проблеми кредитування та оцінки кредитоспроможності клієнтів банку

  Банківська справа 1997 № 5

  Коробов

  Банківський портфель - 3 .Книга менеджера з кредитів

  М, Сомінтек , 1995

  Легков Г.А.

  Інтелектуальна експертна система управління кредитиними ризиками

  Банківські технології 1997 №1

  Меджибовська Н.

  Визначення кредитного ризику на основі експертних оцінок

  Банківська справа1996 № 1

  Озіус Маргарет

  Банківська справа та фінансове управління ризиками

  Ольшаний А.І.

  Банківське кредитування

  М,РДЛ 1997

  Роуз Пітер

  Банківський менеджмент : надання фінансових послуг

  Свистунов С.Я.

  Пакети технічного аналізу кредитного ризику

  Банківські технології 1997 №1

  Святко С.А.

  Проблемні кредити та їх вплив на доходність банку

  ФУ 1997 № 2

  Севрук В.

  Банківськи ризики

  Матеріали семінару


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...