WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Ризик кредитних операцій комерційного банку - Курсова робота

Ризик кредитних операцій комерційного банку - Курсова робота

 • Багато фірм здійснюють свої операції через філії , представництва та підрозділи в багатьох галузях . У таких випадках дуже складно розробити групу змістовних середніх відносних показників з метою порівняння. Це робить аналіз відносних показників більш придатним для малих , вузкоспеціалізованих фірм.

 • Інфляція є причиною перекручення даних балансових звітів

 • Сезонність також є фактором змін у показниках , що приводить до перекручення дійсності

 • Деякі компанії вдаються до шахрайства через завищення даних фінансових звітів

 • Різні методи ведення обліку приводять до різних результатів

 • Важко дати одностайну оцінку значенню показника : "добре" , "відмінно" чи "погано"

 • Компанія може мати частину показників , що свідчать про її стійке положення , а решту – про слабке . В цьому випадку дуже складно визначити якій-небудь агрегатний показник .

  Основною проблемою застосування в аналізі фінансових коефіцієнтів є те що фактично самі по собі вони несуть обмежену інформацію . Повністю виконати свої функції вони можуть лише у порівнянні.

  На мій погляд існує 4 напрямки порівняння :

 • З аналогічними показниками основних конкурентів

 • З середніми показниками по галузі

 • З показниками найкращих та найгірших фірм галузі

 • З власними показниками за попередні періоди

  Для аналізу кредитоспроможності клієнта аналітику банка найважливішим буде порівняння з середніми показниками по галузі та власними показниками фірми за минулі періоди .

  При порівнянні з власними попередніми показниками дуже важливим є виявлення тенденції яка сформувалася у клієнта за останні 3-5 років . На основі цих даних можна за допомогою кореляційно-регресійного аналізу встановити прогнозні показники на найближче майбутнє . Для виконання такого аналізу дуже зручним є набір фінансових та статистичних функцій табличного процесора Excel фірми Microsoft. ( приклад такого аналізу поданий в Таблицях 1,2,3,4 та Інструкції по користуванню )

  При порівнянні з середніми показниками по галузі можна виявити ефективність використання власних та залучених ресурсів клієнтом у порівнянні з аналогічними підприємствами .

  Взагалі треба зазначити , що тільки на основі отриманих показників не можна приймати рішення про рівень ризиковості кредитної операції . Ці показники повинні бути однією зі складових частин інформаційного комплексу , що використовується при визначені рівня ризикованості кредитної операції .

  Інструкція

  по користуванню

  таблицями розрахунку фінансових коефіцієнтів діяльності фірми при оцінці її кредитоспроможності

 • Для розрахунку фінансових коефіцієнтів необхідно внести первинні балансові данні у відповідні клітини листа " Данні фінансових звітів " за відповідні періоди діяльності фірми

 • При цьому в листі " Фінансові коефіцієнти " будуть автоматично розраховані коефіцієнти для яких є достатньо даних . При відсутності частини чи повного обсягу даних для певного коефіцієнту в його клітинці заявиться напис " Відсутні початкові дані "

 • У стовпчику "Дисперсія" листа " Фінансові коефіцієнти " буде обраховане значення дисперсії певного показника за всі півріччя всіх періодів. Цей є показником стабільності діяльності фірми , чи менше це значення тим стабільніше фірма . Також стовпчик "Зміни" покаже зміну в коефіцієнтах починаючи з 1 півріччя першого періоду до 2 півріччя останнього.

 • Також автоматично будуть розраховані прогнозні дані коефіцієнтів на майбутній період . Це буде зроблено за допомогою функції Тенденція . Треба зазначити , що ці данні дуже умовні , тому що при прогнозуванні треба враховувати данні на якомога більшому проміжку часу , а фактично можна використати данні лише за 2-5 років.

 • Для порівняння з середніми показниками коефіцієнтів по галузі їх необхідно внести у відповідні клітини листа " Порівняльні дані з середніми по галузі та прогноз на наступний період " . У стовпчику " Відхилення від середнього " автоматично буде прораховано абсолютне відхилення показників фірми від показників галузі

  Пам'ятайте , що ці таблиці лише допоміжний матеріал і не дадуть готового рішення чи є клієнт кредитоспроможнім чи ні . Відповідь на це питання може дати лише експерт використавши обраховані в таблицях показники та іншу додаткову інформацію.

  Таблиця Дані фінансових звітів

  Стаття

  95

  96

  97

  1 півріччя

  2 півріччя

  1 півріччя

  2 півріччя

  1 півріччя

  2 півріччя

  1

  Кількість акцій

  2

  Балансова вартість акції

  3

  Середня ринкова ціна акції

  4

  Дивіденд на акцію у відсотках

  5

  Нарахований дивіденд на акцію

  6

  Сума нарахованих дивідендів

  7

  Основні фонди

  8

  Товарно-матеріальні запаси

  9

  Короткотермінова дебіторська заборгованість

  10

  Гроші

  11

  Поточні активи ( 8 + 9 + 10 )

  12

  Оборотний капітал ( 8 + 10 )

  13

  Високоліквідні активи ( 9 + 10 )

  14

  Реалізація

  15

  Валовий дохід

  16

  Дохід до вирахування відсотків та податків

  17

  Чистий прибуток

  18

  Загальна кредиторська заборгованість

  19

  Платежі по відсотках

  Таблиця Фінансові коефіцієнти

  Показники

  '95

  '96

  '97

  1 півріччя

  2 півріччя

  1 півріччя

  2 півріччя

  1 півріччя

  2 півріччя

  Дисперсія

  Зміни

  1

  Ліквідності

  1.1

  Загальна ліквідність

  1.2

  Ліквідність оборотного капіталу

  1.3

  Термінова ліквідність

  2

  Управління активами

  2.1

  Обіговість товарно-матеріальних запасів

  2.2

  Кількість днів до отримання заборгованості

  2.3

  Обіг основного капіталу

  2.4

  Обіг загальної вартості майна

  2.5

  Товарно-матеріальні запаси в днях обороту

  3

  Фінансового левереджу

  3.1

  Ступінь залежності від кредиторів

  3.2

  Покриття плат. по відсотках прибутком

  4

  Прибутковості

  4.1

  Дохідність по збуту

  4.2

  Основний показник прибутковості

  4.3

  Показник прибутковості майна

  5

  Ринкові

  5.1

  Дохід на 1 акцію

  5.2

  Дивідендний дохід на 1 акцію у відсотках

  5.3

  Ціна акції до прибутку на неї

  5.4

  Відношення ринкової та баланс. вартості акції


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...