WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Ризик кредитних операцій комерційного банку - Курсова робота

Ризик кредитних операцій комерційного банку - Курсова робота

Міністерство освіти України

Київський Національний Економічний Університет

Кафедра " Банківська справа "

Курсова робота

на тему :

" Ризик кредитних операцій комерційного банку "

ПЛАН

Вступ 3

Розділ 1 Джерела кредитної інформації 8

Розділ 2 Якісний аналіз кредитного ризику 12

2.1 Визначення цілей отримання кредиту 12

2.2 Оцінка ділових ризиків, здатних уповільнити повернення боргу 14

Забезпечення кредиту 15

2.4 Економіко-статистичний аналіз рівня кредитоспроможності 17

2.4.1 Розрахунок фінансових коефіцієнтів 17

2.4.2 Аналіз отриманих фінансових коефіцієнтів 23

Розділ 3 Кількісний аналіз кредитного ризику 29

3. 1 Метод аналогій 29

3.2 Експертний метод оцінки кредитного ризику 29

3. 3 Врахування кредитного ризику при обчисленні ставки відсотка 33

Висновки 36

Список використаної літератури 37

Вступ

Ризик - невід'ємна складова частина людського життя. Він породжується невизначеністю , відсутністю достатньо повної інформації про подію чи явище .та неможливістю прогнозувати розвиток подій . Ризик виникає тоді коли рішення вибирається з декількох можливих варіантів і немає впевненості , що воно найефективніше.

Можна приймати рішення та запроваджувати дії направлені на зменшення ризику але позбутися його неможливо. Ситуації коли відсутній ризик в економіці майже не зустрічаються . Більшість ситуацій яким притаманний ризик є дуже важко прогнозованими та контрольованими тому усунути ризик повністю майже неможливо . Це є причиною того, що навіть ідеальні з першого погляду рішення приводять до збитків.

В одночас ризик слід розглядати як невід'ємний елемент процесу існування організації на ринку . Фактично якщо основною метою функціонування організації є максимізація прибутку то він (прибуток) є винагородою за вдало взятий на себе ризик. Марно було б сподіватися , що отримання більш менш значних прибутків не пов'язано з серйозним ризиком.

Як вітчизняна так і зарубіжна література приділяє багато уваги визначенню терміна " ризик ". Найчастіше зустрічаються такі визначення ризику :

 • Вірогідність збитків чи втрат

 • Ймовірність невдачі чи втрат , що пов'язано з конкретним напрямком дій

 • Ймовірність небажаної події

  Ризик в ділових операціях – це об'єктивно-суб'єктивна економічна категорія , що відбиває ступінь успіху (невдачі ) в досягненні цілей з урахуванням впливу контрольованих і неконтрольованих чинників за наявності прямих і зворотних зв'язків.

  Проблеми ризику мають розглядатися й ураховуватися як при розроблені стратегії , так і в процесі виконання оперативних завдань. У кожній ситуації , що пов'язана з ризиком постає питання : що означає доцільний ризик , де межа , що відокремлює доцільний ризик від нерозумного.

  Визначення такої межі не може бути правильним без розуміння причин виникнення ризику взагалі та його зростання на протязі останнього періоду розвитку людства . Основні з них наступні :

  1. Останнім часом розвиток суспільства набув дуже великих швидкостей насамперед через науково технічний прогрес. Була створена потреба у неодинарному, швидкому вирішенні питань , що постають перед людством. Принципово нові шляхи розв'язання задач на творчому рівні , вимусили застосовувати методи та прийоми до яких ще ніколи і ніхто не удавався , природно , що на підставі цього з'явився і великий ризик зазнати невдачу .Якщо спів ставити такі фактори як необхідність вирішення проблеми швидко якісно не традиційно , всезростаючу кількість населення і стрімко спадаючу кількість придатних до використання ресурсів то можна побачити наступну причину ризику

  2. Для того щоб вижити необхідно надати своїм діям підприємницького забарвлення тобто : незалежність нестандартність дій , сміливість , винахідливість , орієнтація на максимально можливий успіх. На сучасному етапі важливість цього питання розуміє все більша кількість людей , тому не дивно , що в їх діях починають з'являтися вищеназвані ознаки , які й породжують наростання рівня ризику взагалі.

  3. Середовище діяльності людства все більше набуває ринкового характеру , це породжує дуже жорстку конкуренцію при якій природним стають факти чисельних банкруцтв та крахів .

  4. Також дуже важливим є проблема зростання глобального ризику , тобто знищення людства внаслідок власних дій.

  Отже ризикованій ситуації притаманні такі основні ознаки :

 • Наявність невизначеності

 • Існування альтернатив і необхідність вибору

 • Можливість оцінити наявні альтернативи

 • Зацікавлення у результатах вибору

  Однією з найприбутковіших операцій комерційного банку є кредитування. Але завжди поряд з великими прибутками знаходяться великі ризики , що пов'язані зі втратою чи недоотриманням цих прибутків.

  Один із найважливіших принципів банківського кредитування полягає у поверненні наданого кредиту у чітко обумовлені строки. Дотримання цього принципу є запорукою успішної діяльності банку. Цілком очевидно , що при наданні кредиту перед банком стає проблема невизначеності того чи буде його повернуто вчасно і більше того чи буде його повернуто взагалі. Звідси випливає , що основною задачею банка при наданні позики є перетворення невизначеності в ризик і його детальний аналіз .

  Отже кредитний ризик банку можна визначити як ймовірність отримання банком збитків від невиконання позичальником конкретної кредитної угоди. Слід зазначити , що кредитний ризик формується з декількох самостійно діючих видів ризику .

  Більшість комерційних банків України до недавнього часу при оцінці кредитного ризику враховували лише одне з можливих його джерел – фінансові можливості позичальника ( об'єктивний ризик пов'язаний з позичальником ) . Практика показала , що дуже багато позичальників не повертають кредити не тому , що не мають можливості , а тому , що не бажають цього робити. В цьому випадку банк вимушений подавати до суду і може стикнутися з проблемою недосконалості укладення кредитної угоди . До речі, це стосується всіх угод укладених під час кредитування. Це показує , що при оцінці кредитного ризику конче необхідно враховувати юридичний ризик .

  Особливу увагу в умовах кризи в нашій країні слід також приділяти впливу на кредитний ризик ризику виникнення форс-мажорних обставин. Також при кредитуванні слід враховувати, що в чистому вигляді ризики не зустрічаються , вони накопичуються та корелюють між собою утворюючи системний ризик. Даний підхід до формуванні кредитного ризику як системи ризиків враховані в структурі кредитного ризику , що наведена у Малюнку № .

  Кредитна діяльність банків є дуже специфічною , вона визначається насамперед тими факторами від яких залежить ступінь кредитного ризику :

 • Ступінь концентрації кредитної діяльності банку в певній сфері (галузі)

 • Питома вага кредитів , що припадає на клієнтів , які відчувають тимчасові фінансові труднощі

 • Концентрація діяльності банків в маловідомих , невивчених галузях

 • Ступінь мінливості кредитної політики та кредитного портфелю банку

 • Питома вага нових клієнтів

 • Введення в практику занадто великої кількості нових послуг на протязі короткого проміжку часу

 • Прийняття під заставу цінностей , що важко реалізуються або швидко знецінюються

 • Зміна ділової активності ( тобто попиту на кредити )

 • Мінливість ставки відсотку

  Також існує значна група факторів яка через вплив визначаючи фінансове становище позичальника опосередковано впливає на кредитний ризик банку :

 • Недосконалий менеджмент

 • Неадекватний первинний капітал

 • Занадто високі темпи зростання реалізації продукції

 • Конкуренція

 • Економічні коливання

  Малюнок № Структура кредитного ризику

  Деякі з названих факторів діють автономно , незалежно від банків , деякі можуть бути керовані .Але безперечно існує об'єктивна необхідність з боку банків в мониторінгу всіх факторів , що прямо чи опосередковано чинять вплив на кредитний ризик.

  Головним завданням науково обгрунтованого управління ризиковими операціями банку є визначення ступеня допустимості та виправданості того чи іншого ризику і прийняття практичного рішення , спрямованого або на використання ризикових ситуацій , або на вироблення системи засобів , що зменшують небезпеку виникнення збитків банку від проведення тієї чи іншої операції.

  Надалі в курсовій роботі на основі вітчизняного та іноземного досвіду будуть розглянуті проблеми визначення кредитного ризику, методи його аналізу та шляхи подолання перешкод , що при цьому виникають.

  Розділ 1 Джерела кредитної інформації

  Початковий етап кредитних досліджень повинен полягати в отриманні достатньо повної та наближеної до дійсності картини можливостей позичальника , його фінансового становища .Для досягнення цього повинна використовуватися інформація з різноманітних джерел.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...