WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Звіт на тему "Програма екон. практики у банківських установах" - Реферат

Звіт на тему "Програма екон. практики у банківських установах" - Реферат

У банківській практиці України передбачена можливість вибору банку для постійного обслуговування і для проведення окремих депозитних операцій на вигідних умовах в інших банках. З цією метою банки відкривають рахунки до запитання (поточні, бюджетні) та на строк (депозитні). Наявність залишку грошових коштів на цих рахунках дає можливість банку, що обслуговує власників рахунків, використовувати ці залишки як ресурси для здійснення активних операцій з метою отримання доходу. Пасивні депозитні операції створюють можливість користування тимчасово вільними грошовими коштами інших банків, які зберігаються на кореспондентських рахунках (кошти до запитання) та строкових депозитах (кошти на строк).

Отже, пасивні депозитні операції можна класифікувати:

за категорією вкладника:

 • операції із залучення тимчасово вільних коштів юридичних осіб — на поточні, бюджетні, депозитні рахунки;

 • операції із залучення тимчасово вільних коштів фізичних осіб — на поточні, депозитні рахунки;

 • операції із залучення тимчасово вільних коштів банків-кореспондентів — на кореспондентські та депозитні рахунки; за строком:

 • операції із залучення тимчасово вільних коштів — на рахунки до запитання (поточні, бюджетні, кореспондентські) з метою подальшого використання для поточних розрахунків;

 • операції із залучення тимчасово вільних коштів — на строкові депозитні рахунки для зберігання протягом обумовленого договором періоду.

Крім мобілізації власних та залучених ресурсів, комерційні банки можуть використовувати можливості міжбанківського ринку капіталів, а також залучати кошти інвесторів через емісію та розміщення власних незабезпечених боргових зобов'язань. Мобілізовані у такий спосіб ресурси являють собою позичені ресурси банку або ресурси не депозитного характеру. Ця частина банківських ресурсів є найоперативнішою щодо залучення. Позичені ресурси комерційного банку мобілізуються через здійснення пасивних кредитних та пасивних інвестиційних операцій.

Пасивні кредитні операції — це операції комерційного банку, пов'язані з отриманням кредитів на міжбанківському ринку (в інших комерційних банків та в НБУ). Комерційні банки в Україні можуть отримувати кредит в інших банків на визначених договорами умовах строком від одного дня (кредити овернайт) до кількох місяців. Крім власне міжбанківських кредитів, комерційні банки можуть звертатись за кредитом до кредитора останньої інстанції — Національного банку України, який сьогодні надає кредити під заставу державних цінних паперів і комерційних векселів. Згідно з чинним законодавством НБУ може здійснювати продаж комерційним банкам кредитів через кредитні тендери, проводити операції з переобліку комерційних векселів, що раніше були обліковані комерційним банком, та видавати кредити овернайт через постійно діючу лінію рефінансування.

Пасивні інвестиційні операції — це операції комерційного -банку, пов'язані з випуском і розміщенням власних незабезпечених боргових зобов'язань. Банки можуть емітувати облігації, які поповнюють банківські ресурси коштами інвесторів на строк обігу цих цінних паперів.

Мобілізовані через здійснення пасивних операцій грошові кошти засновників банку, акціонерів, учасників, вкладників, кредиторів та інвесторів акумулюються на кореспондентському рахунку банку (якщо вони надійшли в безготівковій формі) або в касі (якщо вони надійшли готівкою). Розміщують банки мобілізовані ресурси за різними напрямками через проведення активних операцій.

Активні операції — це операції з розміщення мобілізованих комерційним банком ресурсів у депозити, кредити, інвестиції, основні засоби й товарно-матеріальні цінності. Отже, до активних операцій банків належать:

 • операції з вкладення банківських ресурсів у грошові кошти в готівковій і безготівковій формах з метою підтримання ліквідності банку;

 • розрахункові операції, пов'язані з платежами клієнтів;

 • касові операції з приймання і видавання готівки;

 • кредитні операції, пов'язані з наданням кредитів різних форі! і видів юридичним, фізичним особам, банкам;

 • інвестиційні операції з вкладення банківських ресурсів у цінні папери (акції, державні та корпо'ративні облігації) на тривалий строк;

 • фондові операції з купівлі-продажу цінних паперів;

 • валютні операції з купівлі-продажу іноземної валюти на внутрішньому та міжнародному валютних ринках;

 • депозитні операції з розміщення тимчасово вільних ресурсів банку в депозити в НБУ та в інших комерційних банках;

 • операції з купівлі-продажу банківських металів на внутрішньому і міжнародному валютних ринках;

 • операції з придбання основних засобів, матеріальних та нематеріальних активів.

Активні операції комерційні банки здійснюють у межах наявних ресурсів, тобто у межах залишку грошових коштів на кореспондентському рахунку в НБУ (при проведенні операцій у безготівковому порядку) та в касі (при проведенні операцій з готівкою). Загальну характеристику активних і пасивних операцій комерційних банків наведено в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

АКТИВНІ Й ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Активні операції

Пасивні операції

Грошові кошти

Акумулювання коштів на кореспондентському рахунку в НБУ Акумулювання коштів у касі Розміщення коштів на кореспондентських рахунках в інших банках (рахунки НОСТРО) Розміщення коштів у депозити в інших банках

Формування статутного капіталу Формування резервного фонду Формування страхових фондів Формування фондів економічного стимулювання Формування інших фондів спеціального призначення Формування і розподіл прибутку

Власні ресурси

Кредитний портфель

Надання кредитів юридичним особам у національній та іноземній валюті (у тому числі прострочені та пролонговані) Надання кредитів у національній валюті фізичним особам (у тому числі прострочені та пролонговані) Надання міжбанківських кредитів у національній та іноземній валюті (у тому числі прострочені та пролонговані)

Мобілізація коштів вкладників (юридичних та фізичних осіб) на рахунки до запитання (поточні, бюджетні) Мобілізація коштів банків-кореспондентів на кореспондентські рахунки, відкриті в даному банку (рахунки ЛОРО) Мобілізація коштів вкладників (юридичних та фізичних осіб) на строкові депозитні рахунки Мобілізація коштів інших банків на строкові депозитні рахунки

Залучені ресурси

Активні операції

Пасивні операції

Цінні папери на продаж

Вкладення в державні та корпоративні цінні папери на продаж

Отримання кредитів від інших комерційних банків Отримання кредитів у НБУ Емісія та розміщення власних боргових цінних паперів банку

Позичені ресурси

Інвестиційний портфель

Вкладення в державні та корпоративні цінні папери на інвестиції Вкладення в статутні фонди підприємств та організацій

Майно та не матеріальні активи

Вкладення в основні засоби Вкладення в товарно-матеріальні цінності Вкладення в нематеріальні активи

Використана література.

 • "Банківські операції" Підручник 2 видання., випр. і доп. / А.М.Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пудовкіна та ін.; за ред. директора екон наук, проф. А.М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2002. – 476с.

 • "Банківська справа" навч. посібник / за ред. проф. Р.І. Тиркало. – Тернопіль: карт-бланш, 2001. – 314с. – (серія "Банки і біржі").

 • Адамик Б.П. "Національний банк і грошово-кредитна політика" : навч. посібник. – Тернопіль: карт-бланш, 2002. – 278с.


 
 

Цікаве

Загрузка...