WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Звіт на тему "Програма екон. практики у банківських установах" - Реферат

Звіт на тему "Програма екон. практики у банківських установах" - Реферат

Звіт на тему:

Програма економічної практики у банківських установах"

Зміст.

Передмова ...........................................................................................................................

 • Загальні положення ............................................................................................

 • Правові і економічні основи діяльності банків .............................................

 • Управлінська і організаційна структура комерційного банку ...................

 • Банківський менеджмент і маркетинг ............................................................

 • Ресурси комерційних банків. Пасивні операції банків ................................

 • Організація кредитування в умовах переходу до ринкової економіки .....

 • Організація розрахункових операцій комерційних банків ..........................

 • Інвестиційна діяльність банків .........................................................................

 • Валютні операції ...................................................................................................

 • Послуги комерційних банків ..............................................................................

 • Аналіз балансів комерційних банків ................................................................

  Додатки .................................................................................................................................

  Використана література ....................................................................................................

  Передмова

  Становлення системи повноцінних ринкових відносин в Україні суттєво змінює роль держави у регулюванні економічних процесів, цілі якого полягають у забезпеченні стійкого зростання виробництва, підтриманні високого рівня зайнятості, стабільності купівельної спроможності грошової одиниці та рівноваги у зовнішній торгівлі. Успішність досягнення таких цілей значною мірою залежить від гнучкої ефективності роботи кредитно-фінансової системи країни, ключова ланка якої - центральний банк. Він є головним органом державного регулювання макроекономічних процесів за допомогою грошово-кредитних методів.

  За сучасних умов діяльність центрального банку має вирішальний вплив на стабільність національної валюти, надійність банківських установ, дієвість платіжно-розрахункового механізму, активізацію ринкової кон'юнктури, вирівнювання платіжного балансу, що загалом визначає ефективність функціонування всієї економіки країни. Зазначені обставини обумовлюють актуальність вивчення питань, пов'язаних із визначенням статусу центрального банку в економіці та сфер його функціонування, оскільки місце центрального банку в ринковій економіці багато в чому визначає хід та напрямок економічного розвитку країни.

  В умовах реформування економіки, що здійснюється в Україні на сучасному етапі, вивчення проблем, пов'язаних із розвитком інституту Національного банку і його грошово-кредитної політики, набуває особливого значення. Перш за все це пов'язано з тим, що в економічній системі колишнього Радянського Союзу практично не існувало поняття "грошово-кредитна політика центрального банку". Монетарна політика швидше доповнювала бюджетну і її самостійне значення практично не враховувалось, що було наслідком загального планово-розподільчого характеру економіки.

  Всеохоплююча фінансово-економічна криза, в якій Україна знаходилася останні роки, визначає актуальність і важливість вивчення діяльності Національного банку України як центрального банку нашої держави, проведення ним грошово-кредитного регулювання економіки з чітким визначенням як стратегічних, так і поточних завдань.

  1. Загальні положення

  Метою практики є вивчення організації діяльності комерційного банку, а саме:

  - його правових і економічних основ діяльності;

  - організаційної і управлінської структури банківського менеджменту і маркетингу;

  - платоспроможності і ліквідності банку; кредитною потенціалу, ресурсів і пасивних операцій;

  - методів оцінки кредитоспроможності клієнтів комерційних банків; організації розрахункових операцій комерційних банків, їх удосконалення на сучасному етапі;

  - організації валютних операцій;

  - організації обліку і ін.

  2. Правові і економічні основи діяльності банків.

  Комерційні банки - основна панка кредитної системи України.

  Центральні банки у їх сучасному вигляді, з притаманними їм функціями, існують відносно нетривалий період часу. Перший центральний банк (швецький "Ріксбанк") був створений у 1668 р., у 1694 р. був створений Банк Англії. Проте функції перших центральних банків значно відрізнялися від функцій сучасних центральних банків.

  У різні часи банк, наділений монопольним правом емісії грошей, називався по-різному: спочатку - емісійним, а згодом центральним чи національним, що відповідало його ключовій ролі у кредитної системи тієї чи іншої країни.

  Отже, історично в світі склалося два шляхи виникнення центральних банків:

  1) еволюційний — становлення центрального банку відбувалося протягом тривалого періоду часу шляхом поступового закріплення за ним монопольної емісії банкнот (Банк Англії, Банк Голландії, Банк Франції). Центральні банки цих країн виникли на базі найбільших комерційних банків, у яких з розвитком кредитної системи відбувалася концентрація банкнотної емісії;

  2) директивний - держава приймала рішення про заснування центрального банку, закріпивши за ним з моменту створення монопольне право випуску грошей у країні, наділивши його також функціями регулювання діяльності комерційних банків та грошово-кредитного регулювання економіки (Федеральна резервна система США, Резервний банк Австралії, Національний банк України).

  В ході проходження переддипломної практики я вивчаю історію створення і становлення банку; його завдання; форму організації; дотримання економічних нормативів, які встановлюються Національним Банком України.

  Банки – це особливі інституції ринку, які в своїй діяльності керуються вимогами закону. Отже, банківська діяльність – набір посередницьких операцій на грошовому ринку, виконання яких дозволене законом тільки під особливим наглядом держави. Хоча, як юридичні особи, банки економічно самостійні і повністю не залежать від виконавчих і законодавчих органів влади в рішеннях, які пов'язані з їх оперативною внутрішньою діяльністю.

  Щодо правового впливу на банківську діяльність, то його можна розділити на зовнішній і внутрішній.

  Головним джерелом регламентації роботи банків є Закон України "Про банки і банківську діяльність" (березень 1991 р.), в якому чітко розмежовуються функції Національного банку України (НБУ) та комерційних банків (КБ), порядок створення, капітал, відповідальність, контроль та інші моменти. НБУ, як керівний орган діяльності банківської системи України, працює відповідно до Закону України "Про національний банк України" (червень 1999 р.), в якому регламентується його законодавче право здійснювати вплив на роботу банків з допомогою видачі їм ліцензій, постанов, положень, рекомендацій тощо. У зв'язку з тим, що банківські установи обслуговують юридичних та фізичних осіб незалежно від форми власності та організаційної будови, вони повинні спиратися на ті законодавчі акти, які регламентують діяльність клієнтів для визначення специфіки їх обслуговування. Особливості ринкової інфраструктури в цілому та сегментів ринку зокрема (валютний, фінансовий, кредитний та ін.) зумовлюють вплив на законодавчу базу банку всіх загальноекономічних нормативних актів. Причому комерційні банки залишаються підзвітними, в кінцевому результаті, Національному банкові України.

  3. Управлінська і організаційна структура комерційного банку.

  Визначаючи структуру управління банком необхідно виділити органи управління, їх повноваження, відповідальність і взаємозв'язок про здійсненні банківських операцій.

  На структуру управління банком вирішальний вплив здійснює правова форма мобілізації власного капіталу банку, ступінь розвитку його мережі і його самостійність.

  Організаційну структуру банку формують підрозділи і служби. В основі організаційної побудови лежить економічний зміст операцій, які виконує банк і їх обсяг.

  Організаційна структура комерційного банку визначається двома основними моментами:

  — структурою управління банком;

  — структурою його функціональних підрозділів та служб.

  Згідно з положеннями законів України "Про господарські товариства" та "Про банки і банківську діяльність" структура управління кооперативними, пайовими та акціонерними банками з недержавною формою власності є такою:

  Структура управління державним банком має свою специфіку. Держава реалізує свої права власника також через органи управління і контролю. Однак вища управлінська ланка державного банку суміщає функції вищого органу управління та спостережного органу. Структура управління державним банком є такою:


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...