WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Інвестиційні операції комерційних банків - Дипломна робота

Банківська справа. Інвестиційні операції комерційних банків - Дипломна робота

Основна нормативна-довідкова інформація (НДІ) формується при оголошенні та проведення чергових аукціонів із розміщення цінних паперів і містить: код випуску державних цінних паперів, номінал, дату проведення аукціону, Дату оплати, дату погашення, ставку прибутковості, дати виплат відсотків, суму виплат.

НДІ надходить у комерційні банки, електронний депозитарій, на торгівельні майданчики та використовуються усіма програмними комплексами обслуговування ринку ОВДП. Вона містить також список діючих депозитарних рахунків, коди операцій, ідентифікатори торговельних майданчиків, МФО комерційних банків. При оголошенні чергового аукціону засобами АРМ-НБУ "ЛІГА" у Національному банку формується НДІ про випуск цінних паперів АРМ-КБ "ЛІГА" забезпечує прийом ДДІ, огляд, формування конкурентних та неконкурентних заявок за рахунок власних коштів або за дорученням клієнта на участь в аукціоні з первинного розміщення ОВДП.

Під час аукціону АРМ-НБУ "ЛІГА" роздруковуе таблицю можливих результатів.. Після затвердження результатів аукціонною комісією інформація про результат участі комерційних банків в аукціоні надсилається в комерційні банки. АРМ-КБ "ЛІГА" надає можливість роздрукувати отримане повідомлення про результат участі комерційного банку в аукціоні. За правилами аукціону комерційний банк зобов'язується виконати необхідні платежі на адресу ОПЕРУ НБУ у встановлений час. ОПЕРУ НБУ контролює надходження платежів від усіх комерційних банків. Інформацію щодо проданих на аукціоні облігацій АРМ-НБУ "ЛІГА" направляє в електронний депозитарій Національного банку.

Програмний комплекс "ВТОРИН" забеспечуе проведення торгів в електронному режимі. При цьому всі заявки купівлі-продажу формуються та модифікуються безпосередньо в комерційному банку і передаються на торговельний майданчик засобами електронної пошти.

АРМ-КБ "ВТОРИН" формує заявки купівлі та продажу по видах цінних паперів за дорученням банку або клієнта. Існує механізм, за допомогою якого задана кількість цінних паперів розбивається на лоти.

Заявки на продаж цінних паперів надсилаються на торговельний майданчик у день після виконання АРМ-КБ "ДЕЛО-ОБЛІК" депо-розпорядження на продаж відповідних цінних паперів. Успішне виконання електронним депозитарієм депо-розпорядження е необхідною умовою подальшої участі даних цінних паперів у торговій сесії.

Після кожного технологічного сеансу АРМ торговельного майданчика "ВТОРИН" передає у комерційний банк зображення електронного біржового табло, яке подає інформацію про угоди, укладені на торгах, у розрізі видів цінних паперів із зазначенням їхніх кількісних і вартісних параметрів. Табло містить блок, що відображає попит і пропозицію, та прес-реліз із інтегрованою інформацією про кількість продавців, покупців, заявок, угод тощо.

Протягом торгового дня комерційний банк має мож ливість модифікувати відіслані раніше заявки, причому програмою дозволена модифікація вартісних умов лише в напрямку зближення цін купівлі та продажу.

Після закінчення торгової сесії (робочого дня) комерційний банк отримує файл "Біржових контрактів" та узагальнений прес-реліз торгів. Програмний комплекс "ДЕПО-ЗАПИТ" працює в підрозділах Національного банку (емісійно-кредитний депортамент) і дає змогу оперативно контролювати стан депозитарного обліку в розрізі регіонів, комерційних банків, видів цінних паперів, депозитарних рахунків. [22,15]

Розглянуті чотири програмних комплекси об'єднано в єдину технологічну систему (див. дод. 4), яка е кроком у напрямку автоматизації робіт із державними цінними паперами на фондовому ринку, та підвищує загальний рівень функціонування банківської системи України.

Перевагою облігацій над іншими цінними паперами е те, що маючи їх у своєму портфелі, комерційні банки можуть приймати участь в операціях РЕПО-операцій, за допомогою яких можна підтримати ліквідність комерційного банку.

Операція РЕПО- це операція з цінними паперами, яка складається з двох частин і при якій укладається єдина генеральна угода між учасниками ринку (Національним банком України та комерційними банками) про продаж (купівлю державних цінних паперів на певний строк із зобов'язанням зворотного продажу (купівлі) у визначений термін або на вимогу однієї із сторін за зазделегідь обумовленою ціною.

Суть операції проста. Уявімо собі двох учасників ринку - Національний банк України і комерційний банк "Н". Обидва учасники е власниками державних цінних паперів (необхідна умова). Комерційний банк передбачає, що через деякий період у нього виникнуть проблеми з ліквідністю. Він звертається з пропозицією пррдати Національному банку необхідну кількість своїх цінних паперів за певною ціною, що може бути прив'язана до середньоуваженої ціни аукціону, на якому вони куплені. Особливість операції РЕПО полягає у тому, що вона передбачає обов'язковий зворотній викуп, але вже за іншою ціною. Різниця між цінами і е тим процентним доходом, який одержує сторона, що виступає покупцем у першій частині операції РЕПО. Операції репо мають подвійне навантаження. По-перше, вони дають змогу комерційному банку в потрібний момент підтримати свою ліквідність. По-друге, можуть застосовуватися центральним банком як інструмент регулювання грошової маси в обігу. Державні цінні папери, що е у його портфелі і призначені для операцій РЕПО, Національний банк України використовує через пряме і зворотне РЕПО.

У ситуації,коли в межах визначених основних монетарних параметрів банківська система потребує підвищення ліквідності, НБУ через комерційні банки здійснює операції прямого РЕПО - на підставі генеральної угоди він купує у комерційного банку (або банків) державні цінні папери на відповідний період з умовою зворотного їх викупу комерційним банком в установлений термін. У разі здійснення цієї операції НБУ випускає в обіг додатковий обсяг платіжних засобів і таким чином підтримує ліквідність банківської систами.

У разі накопичення надлишкової ліквідності банківської системи зростання грошової маси значно вищими темпами, ніж передбачалося, Національний банк України може продати комерційним банкам через механізм зворотного репо державні цінні папери, які знаходяться у його портфелі, на відповідний період за умови викупу їх у комерційного банку в установлений термін. У разі здійснення такої операції НБУ вилучає з обігу надлишкову грошову масу через регулювання ліквідності банківської системи, а банк може одержати додатковий дохід, який визначається за формолою:

Кількість днів до

ПД = Сума цінних паперів х Ставка х погашення інвестованих за РЕПО 365 днів х 100 угодою РЕПО

ПД - процентний дохід

Національний банк України може здійснювати операції РЕПО-купівлі- продажу державних цінних паперів як шляхом безпосередньої домовленості з комерційними банками, так і шляхом проведення тендера заявок комерційних банків на участь в операціях РЕПО.

Отже, із всього сказаного можна зробити висновок, що облігації внутрішньої державної позики мають значні переваги над іншими цінними паперами, тому зростання їхньої частки у інвестиційних портфелях банків е закономірним.

РОЗДІЛ III ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ.

З розвитком фондового ринку України -нарощуванням обсягів емісії цінних паперів, впровадженням приватизації, випуском державних боргових зобов'язань, комерційні банки стали приймати активну участь в його функціонуванні. Станом на 1.01.1999 р. Міністерством фінансів України було видано 141 дозвіл комерційним банкам на здійснення посередницької діяльності по випуску та обігу цінних паперів, а Фондом державного майна України було видано 22 ліцензії комерційним банком на здійснення посередницької діяльності з приватизаційними паперами [12, с.42]

Проте здійснення інвестиційних операцій комерційними банками в Україні було вкрай ускладнено деякими законодавчими актами, а також загальною ситуацією, яка склалась на фондовому ринку. Так згідно з доповненнями до закону "Про банки і банківську діяльність" загальна сума внесків комерційних банків до статутних фондів інших підприємств і організацій не могла перевищувати 10% його власного статутного фонду. При цьому частка комерційних банків у статутному фонді одного підприємства чи організації не повинна була бути вищою за 15 % . Значно гальмує розвиток інвестиційних операцій комерційних банків недосконалість фондового ринку України, який на даний період характеризується такими ознаками:

1) невизначенність моделі, нормативно-правова незабезпечешгість з точки зору його ефективного функціонування, роздріблена система державного регулювання;

2) невеликі обсяги і неліквідність цінних паперів, високий ступень ризиків, пов'язаних з цінними паперами;

3) нерозвиненність матеріальної бази, технології торгівлі цінними паперами, інфраструктури; . , '

4) відсутність відкритого доступу до макро- та мікроекономічної інформації про стан фондового ринку. У результаті загальні обсяги бінківських інвестицій залишались порівняно незначними (таб. 5)

Таблиця 5

Динаміка обсягу і структури банківських інвестицій в Україні(млн. грн.)1

Види вкладень

1.01.96

1.01.97

1.01.98

1.01.99

сума

Питома вага, %

Сума

Питома вага, %

сума

Питома вага, %

сума

Питома вага, %

Усього вкладень в цінні папери, в тому числі:

1) вкладення в акції акціонерних товариств

2) вкладення в акції підприємств

3) вкладення в недержавні боргові зобов'язання

4) вкладення в державні боргові зобов'язання

5) враховані векселі

29

18

1

0,0

1,0

0,0

100

62,1

3,4

-

34,5

-

92

4

3

39

1

45

100

4,4

3,2

42,4

1,1

48,9

141,41

68

1

116,84

1

23,87

100

0,5

0,0

82,6

0,0

16,9

316,36

10,46

5

17,49

207,55

80,81

100

3,3

0,0

5,5

65,7

25,5


 
 

Цікаве

Загрузка...