WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Інвестиційні операції комерційних банків - Дипломна робота

Банківська справа. Інвестиційні операції комерційних банків - Дипломна робота

Показники

1,01,98

1,04,98

1,01,99

1,04,99

Значення

Відхилення, %

Значення

Відхилення, %

Значення

Відхилення, %

Значення

Відхилення, %

 • Чисті активи млрд.грн.

 • Кредитно-інвестиційний портфель млрд. Грн.

 • Частка кредитно-інвестиційного портфеля в чистих активах, %

 • Інвестиційний портфель млрд. Грн.

 • Частка інвестиційного портфелю в кредитно-інвестиційному, %

 • Частка інвестиційного портфелю в чистих активах, %

 • Частка ОВДП в інвестиційному портфелі, %

 • 2,449

  1,386

  56,62

  0,1033

  7,45

  4,22

  67,0

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  2,778

  1,654

  59,54

  0,1884

  11,39

  6,78

  69,2

  19,4

  19,3

  5,2

  82,3

  52,9

  60,7

  3,3

  4,652

  2,794

  60,07

  0,5485

  19,63

  11,79

  77,9

  67,5

  68,9

  0,8

  191,0

  72,3

  73,9

  12,8

  5,834

  3,859

  66,15

  0,9798

  25,39

  16,79

  81,8

  25,4

  38,0

  10,1

  48,6

  29,3

  42,4

  5,0

  * Наведено дані по 109 комерційним банках України

  Як видно з таблиці 4 інвестиційний портфель комерційних банків за період з 1.01.1998 року по 1.04.99 року збільшився в 9,5 раза, і становить 979,8 млн. грн. Його частка в чистих активах банків зросла за даний період майже в 4 рази і становить 16,79 %. Зростання вкладень банків у цінні папери е наслідком зменшення дохідності від кредитних операцій, що змушує банки шукати нових шляхів розміщення капіталів. Доказом цього е збільшення частки інвестицій в кредитно-інвестиційному портфелі банків в 3,4 рази.

  Незважаючи на те, що 1.02.96 року Законом України "Про внесення змін і доповнень до Закону " Про банки і банківську діяльність." були зняті всі обмеження на участь комерційних банків в статутних фондах підприємств і організацій, значну частину інвестиційного портфеля банків складають облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) - 81,8 % 3 моменту появи цих облігацій на ринку їхня частка в інвестиійному портфелі банків постійно зростає. Це чітко відображено на рисунку 2.

  Рис. 2. Графік зміни частки ОВДП в інвестиційному портфелі банків.

  Така ситуація пояснюється високою інвестиційною привабливістю ОВДП (висока дохідність, низький ризик, ліквідність), особливостями оподаткування доходів від ОВДП, високим рівнем автоматизації операцій на ринку ОВДП, можливістю підтримати ліквідність банку за допомогою одержання кредиту НБУ під заставу ОВДП, а також операцій РЕПО.

  Так, процентний дохід від купонних облігацій, а також дисконі по безкупонним облігаціям згідно законодавства України не оподатковуються [22, 7]

  Для обслуговування ринку ОВДП департаментами НБУ - інформатизації і емісійне - кредитним створено автоматизовану систему. Вона виконує три завдання: первинне розміщення, обслуговування операцій на біржовому та позабіржовому ринках, дипози-тарний облік. Для практичного втілення цих завдань застосовується уже перевірена схема: розробляється автоматизоване робоче місце, яке встановлюється в головному офісі комерційного банку (АРМ КБ), і програмне забезпечення, що е функціональною основою для роботи центральній точці (проведення аукціонів, депозитарний облік, торгівельний майданчик тощо). Комерційний банк виконує всі операції безпосередньо зі свого офісу, використовуючи засоби електронної почти НБУ.

  На сьогодні в режимі дослідно - промислової експлуатації працює автоматизована система комплексного обслуговування суб'єктів ринку державних цінних паперів у банківській системі, об'єднуючи Національний і комерційні банки, біржові та потенційно позабіржові торгівельні майданчики.

  Автоматизована система складається з програмних комплексів "Ліго", "ВТОРИН", "ДЕПО - ОБЛІК", "ДЕПО - ЗАПИТ".

  Електронний депозитарій Національного банку забезпечує не лише формальне ведення обліку за депозитарними рахунками депонентів (банків) при розміщенні та обігу державних цінних паперів на біржовому та позабіржовому ринках, але й контроль за відповідністю між обсягом емісії державних цінних паперів та їхньою кількістю в обігу. Кожна депозитарна операція починається з перевірки наявності у власника відповідної кількості цінних паперів зазначеного виду.

  Технологічно схема взаємодії різних суб'єктів та функціонуючих завдань відповідає діючому "Положенню про порядок бухгалтерського та депозитарного обліку, розміщення, обігу, сплати відсотків та погашення облігацій внутрішньої державної позики в банківських установах" і чинними законодавчими актами.

  Депозитарний облік на рівні НБУ здійснюється в електронному депозитарії НБУ програмним комплексом "ДЕПО - ОБЛІК". Депозитарний облік на рівні комерційного банку здійснюється програмою "Депозитарний операційний день", що забезпечить виконання банком функцій зберігача (депозитарна діяльність). Для взаємодії між ними створено АРМ - КБ. "ДЕПО-ОБЛІК", який у даний час дає змогу комерціййним банкам формувати депо-документи та направляти їх для обробки в електронний депозитарій НБУ.

  АРМ - КБ "ДЕПО-ОБЛІК" забезпечує отримання комерційним банком інформації про стан своїх особових рахунків у депозитарії НБУ та про роботу банку на біржовому та позабіржовому ринках із відображенням кожної депо-операції в електронному депозитарії. Можливі операції: купівля-продаж, блокування на торги, застава, репо, ломбард, формування фонду страхування фізичних осіб. Цінні папери, що знаходяться у власності банку та його клієнтів, обліковуються на різних депо-рахунках.

  Банк працює з двома типами депо-документів: розпорядженнями та повідомленнями. Для проведення позабіржової операції необхідно отримати від комерціних банків-учасників обидва документи, що утворюють в депозитарії узгоджувальну пару документів, на підставі яких виконується перереєстрація прав власника цінних паперів.

  При проведенні операцій між банком та його клієнтом також необхідно сформувати два депо-документи.

  АРМ-КБ "ДЕПО-ОБЛІК" надсилає розпорядження та повідомлення у депозитарій НБУ. Поточний стан депо-документів видається за формою "Стан депо-документів". Депо-документ може мати стан: "Відправлено", "Виконано", "Очікує пари", "Невиконане -код помилки". У комерційного банку е можливість відстежувати протягом робочого дня стан депо-документів, власних рахунків у динаміці роботи депозитарію.

  Бажаючий продати цінні папери на торгівельному майданчику повинен вказати у розпорядженні вид цінного папера, кількість, ідентифікатор майданчика. Депозитарій перевіряє можливість проведення такої операції, виконує блокування на відповідному торгівельному рахунку комерційного банку. Формуються технологічні цикли. Інформація про стан торгівельних рахунків направляється на відповідний торгівельний майданчик. [22, 11]

  При проведенні голосових торгів ці дані на торгівнльному майданчику роздруковуються в розрізі комерційних банків та кодів випуску цінних паперів. У випадку електронних торгів забезпечується технологічний інтерфейс із діючою торгівельною системою. Після виконання цих робіт реєстр укладених угод формується торговою системою і передається в електронний депозитарій.

  Після проведення оплати в електронний депозитарій від торговельного майданчика або розрахунково-клірингового банку надходить реєстр оплат. Усі реєстри (угод.оплат) надсилаються електронним способом. Після цього виконується остаточне переестрація прав власності на цінні папери. Ця технологія забезпечує дотримання принципу "поставки проти платежу" в біржових електронних торговельних системах "ВТОРИН", "КОНТРАКТ", системі голосових торгів тощо.

  На початку дня електронний депозитарій аналізує дати виплат. По кожному виду цінних паперів визначається необхідність формування бухгалтерських документів для нарахування відсотків та остаточного погашення. За наявності таких документів автоматично формується файл платежів, де вказано суми по кожному банку, він направляється в ОПЕРУ НБУ для подальшої обробки програмним комплексом "Операційний день банку" та передачі засобами системи електронних платежів у комерційні банки.

  Таким чином, підставами для проведення операцій у електронному депозитарії е:

  - затверджений аукціонним комітетом реєстр розміщених облігацій

  - розпорядження банків під час продажу державних цінних паперів на біржовому ринку;

  - реєстри угод та оплат, сформовані на торгівельних майданчиках;

  - розпорядження комерційних банків щодо блокування державних цінних паперів для формування фонду страхування фізичних осіб;

  - розпорядження та повідомлення про перерахування коштів учасникам угод на позабіржовому ринку;

  - календарна дата для проведення блокування (розблокування) цінних паперів щодо нарахування коштів для сплати відсотків;

  - погашення державних цінних паперів;

  - письмові рішення Правління НБУ або правоохоронних органів щодо накладання арешту на державні цінні папери.


   
   

  Цікаве

  Загрузка...