WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Фінансування зовнішньоторгових операцій в Україні - Дипломна робота

Банківська справа. Фінансування зовнішньоторгових операцій в Україні - Дипломна робота

 • Платіжні доручення посідають найбільш значну частину в фінансуванні зовнішньоторгових операцій, не зважаючи на те, що ця форма виражена як попередня оплата і несе в собі значний ступінь ризику. Найбільш зацікавлені в цій формі сторони, на користь яких виконується цей платіж. В цьому випадку практично відсутня потреба кредитних ресурсів. Але у випадку імпорту товарів весь тягар ризику несе імпортер.

 • В умовах інтенсивного розвитку банківської системи України стає актуальною проблема формування стійкої структури банківських послуг. Тому виникає потреба застосування їх нових видів, які б сприяли ефективності діяльності насамперед виробничої сфери країни. Одним з видів фінансування зовнішньої торгівлі банками доцільно вважати факторинг, який призначений головним чином для дрібних і середніх підприємств.

  Таким чином, здійснення факторингових операцій іде на користь як банківській системі, так і підприємствам, організаціям, установам. Тому можна утверджувати перспективу розвитку факторингу в Україні при умові поступової стабілізації становлення ринкових відносин господарської сфери країни, податкової політики, формування ефективного грошового обігу,стабільних ставок рефінансування НБУ, помірних процентних ставок комерційних фінансових установ і стійкої законодавчої бази.

  7. Щоб організувати виробництво товарів, надання послуг або розширити масштаби вже розпочатої справи, потрібні певні витрати. Дістати у своє розпорядження нові робочі машини, інше обладнання можна двома способами - придбати чи взяти в оренду.

  Купівля можлива, коли імпортер має достатні власні кошти або отримає довгостроковий кредит у банку. Проте у нас більшість господарюючих суб"єктів не може ні виділити кошти для інвестування, ні взяти кредит, бо, по-перше, не взмозі забезпечити його заставою, а, по-друге, комерційні банки таких кредитів не надають. Оренда нового обладнання неможлива з іншої причини: підприємства завжди зацікавленні у якнайшвидшій реалізації своєї продукції, щоб прискорити повернення коштів у виробничий оборот і одержанні прибутку.

  Для розв"язання цих суперечностей застосовують метод фінансування, відомий під назвою "лізинг".

  Щоб ці операції набули постійного характеру в Україні, я б рекомендувала чітко визначити органи і їх функції, які б займалися суперечками по експортно-імпортних контрактах, створити системи оцінки послуг лізингово характеру, прийняти обгрунтовані законодавчі норми відрахувань від прибутку.

 • Базуючись на вищевикладеному, можна зробити висновок про те, що форфетування служить найбільш юридично розробленим способом рефінансування зовнішньоторгового кредиту. Переваги форфетування для експортера пов"язані, в першу чергу, з повним перенесенням валютних, комерційних, політичних, перевідних та інших видів ризиків на форфетера (банк), роблять форфетування найбільш вигідним для продавця.

 • Отже, можна зробити загальний висновок про те, що на даний етап розвитку української системи фінансування експортно-імпортних операцій не в повній мірі використовуються всі види фінансування зовнішньоторгових операцій, хоч для цього існують певні розробки, але для належного виконання яких потрібне дотримання певних умов, які я намагалась викласти в цій роботі.

  Література

 • Про банки і банківську діяльність. Закон України. - К., 1991 / Із змінами 1996.

 • Про кредитування. Положення НБУ від 28. 09. 1995.

 • Про міжбанківські розрахунки в Україні. Положення НБУ від 21. 03. 1996.

 • Адам М. Акредитивна форма розрахунків // Вісник НБУ. - 1998. - № 2, ст. 34.

 • Американские буржуазные теоии управления. - М.: Мысль, 1989.

 • Балабанов И. Т. Валютные операции. - М.: Финансы и статистика, 1993.

 • Банк: Партнерство в бизнесе. - М.: Проир, 1994.

 • Банковский портфель / Отв. Ред. Коробов Ю. - М.: СОМИНТЕК, 1994.- С. 45, 57.

 • Бутко М., Мурашко М. Організаційні заходи сприяння малому бізнесу // Економіка України. - 1997. - № 7, ст. 20.

 • Васильев Г.И., Галанов С. С. Кредитование внешнеэкономической деятельности в новых условиях хозяйствования. - М.: Финансы и статистика, 1990.

 • Войнаренко М. Україна: який вибрати шлях ? // Економіка України. - 1997. - № 6, ст. 91.

 • Гаврилюк О. Умови здійснення іноземного інвестування // Економіка України. - 1997. - № 8, ст. 9.

 • Гамидов Г. М. Банковское и кредитное дело. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1994.

 • Гусева К. Н. Рынок долгосрочных кредитов // Деньги и кредит. - 1997. - № 7, ст. 9.

 • Грачев И. Д. Развитие малого предпринимательства // Деньги и кредит. - 1997. - № 2, ст. 46.

 • Дегтярева О. И. Организация и техника внешнеторговых операций. - М.: ДатаСтром, 1992.

 • Эрделевский А. М. Новое в вексельном законодательстве // Деньги и кредит. - 1997. - № 5, ст. 35.

 • Єрмак С.Л. Організація роботи комерційних банків по кредитуванню позичальників // Вісник НБУ. - 1997. - № 3, 5.

 • Жирнов В. Вексельний обіг в Україні // Економіка України. - 1997. - № 6, ст. 85.

 • Златкін Б. Лізинг як метод кредитування // Економіка України. - 1997. - № 4, ст. 86.

 • Ионов М. Инновационная сфера: состояние и перспективы // Экономист. - 1993. - № 10.

 • Кваснюк Б. Підтримка малого підприємництва - справа державна // Економіка України. - 1997. - № 7, ст. 92.

 • Коваленко В. Механізм здійснення факторингових операцій // Банківська справа. - 1998. - № 3.

 • Комаров В. В. Международная инвестиционная позиция банков // Деньги и кредит. - 1997. - № 4.

 • Комерческие банки: Пер. С англ./Э. Рид и др. - М.: Прогрес, 1993.

 • Корниец С. Банковская система - пути и перспективы развития // Деньги и кредит. - 1997. - № 8.

 • КоролевО. Анализ процентной прибыликомерческого банка // Деньги и кредит. - 1997. - № 6.

 • Коростков П. Проблемы финансовой стабилизации и устойчивости банковской системы // Деньги и кредит. - 1997. - № 1.

 • Крупнов Ю. О некоторых тенденциях развития комерчиского кредита // Деньги и кредит. - 1997. - № 3.

 • Лавриненко Р. Фінансування малого та середнього бізнесу в Україні // Фінанси України. - 1998. - № 2.

 • Лавров С. Н., Фролов Б. А. Валютно-финансовые отношения предприятий и организаций с зарубежными партнерами. - М.: Менатеп-информ, 1994.

 • Лазебник Л. Суперечності використання іноземного капіталу в Україні // Економіка України. - 1997. - № 1, ст. 37.

 • Лизинг и комерческий кредит. - М.: Ист-сервис, 1994.

 • Меджиборовська Н. Оцінка кредитоспроможності позичальника // Економіка України. - 1997. - № 6, ст. 45.

 • Международные валютные кредитные отношения в капиталистических странах: Учебник/Под ред. Л. Н. Красавиной - М.: Финансы и статистика, 1994.

 • Международные валютно- кредитные и финансовые отношения: Учебник/Под ред. Л. Н. Красавиной - М.: Финансы и статистика, 1994.

 • Михайлов Д. О некоторых аспектах работы с банковскими гарантиями и поручительствами // Деньги и кредит. - 1997. - № 4.

 • Настольная книга валютного дилера. - М.: Верба, 1992.

 • Носкова И. Я. Платежный баланс и валютный курс. - М.: ВЗФЭИ, 1994.

 • Носкова И. Я. Внешнеэкономические связи предприятий. - М.: ВЗФЭИ, 1992.

 • Носкова И. Я. Международные валютно-кредитные отношения. - М.: ЮНИТИ, 1995.

 • Основы внешнеэкономических знаний: Словарь-справочник. - М.: Высшая школа, 1990.

 • Оформление валютных операций. - М.: Проир, 1993.

 • Панасюк Б. Інвестування за рахунок внутрішніх резервів // Економіка України. - 1997. - № 3, ст. 4.

 • Покропивний С. Инновационный менеджмент в рыночной системе хозяйствования // Экономика Украины. - 1995. - № 2.

 • Рогова О. Сбалансированость финансово-банковской системы и активизация кредитования реального сектора экономики // Деньги и кредит. - 1997. - № 1.

 • Роде Э. Банки, биржи, валюты современного капитализма. - М.: Финансы и статистика, 1995.

 • Синецкий Б. И. Внешнеэкономические операции: организация и техника. - М.: Международные отношения, 1989.

 • Сменковский В. Денежно- кредитная политика и стабильность финансового сектора // Деньги и кредит. - 1997. - № 2.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...