WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Фінансування зовнішньоторгових операцій в Україні - Дипломна робота

Банківська справа. Фінансування зовнішньоторгових операцій в Україні - Дипломна робота

Світовий фінансовий ринок спеціалізується переважно на емісії цінних паперів (первинний ринок) і на їх купівлі-продажу (вторинний ринок). Попит на фінансовому ринку пред"являють підприємства, в тому числі банки, шляхом емісії цінних паперів, а також держава, яка випускає позички.

Що стосується України, то для отримання єврокредитів необхідно здійснити принципові зміни: щоб держава розв"язала нарешті свої макроекономічні проблеми. По-друге, перепоною є відсутність у сьогоднішньому законодавстві України стимулів і гарантій дл виробничих інвестицій, які внаслідок своєї природи мають характер довгострокового вредиту. По-третє, у нас бракує досвіду роботи з міжнародними фінансовими інститутами, західними банками. У цій ситуації можна тільки порадити розвивати міжнародні зв"язки.

Деякі кроки у цьому напрямку вже зроблені. 16 грудня 1994 р. між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку була підписана угода про надання Національному банку України кредитної лінії у сумі 100 млн. екю для фінансування малих і середніх підприємств. Нині за цією програмою як банки-учасники з ЄБРР працюють Український кредитний банк, "АЖІО", Вабанк, Приватбанк, Західноукраїнський комерційний банк, банки "Україна" і "Аваль".

Фінансування у доларах США надається малим та середнім приватним підприємствам для:

- довгострокового фінансування засобів виробництва і пов"язаного з ним збільшення нормативного оборотного капіталу;

- короткострокового фінансування витрат на імпортовану сировину та запасні частини або фінансування лізингу.

Для отримання кредиту треба надати бізнес план і доказ ефективності проекту. Але добре продуманий і складений бізнес-план і на сьогоднішній день ще рідкість. Тому спеціалісти з банків-учасників програми допомагають підприємствам складати такі плани.

Отже, можна зробити висновок, що ця програма служить фінансуванню капітальних вкладень добре розвинутих середніх підприємств.

3. Переваги, недоліки і проблеми вексельного обігу в Україні.

Особливе мiсце в системi фінансування зовнішньоторгових операцій у зовнішній торгівлі займає вексель.Вiн використовується безпосередньо для погашення боргових зобов'язань. При цьому залучення банкiв до взаєморозрахункiв мiж пiдприємствами не обов'язкове. Однак безперервнiсть кругообiгу векселя обмежена, так як у кiнцевому результатi вiн повинен бути погашений.

Досвід країн з розвинутою ринковою економікою переконує, що вексельний обіг там є невід"ємною складовою частиною економічного життя. Такі його переваги, як: можливість надавати комерційний кредит у взаєморозрахунках між суб"єктами підприємницької діяльності поза банками; мобільність, згідно з якою у випадку потреби вексель може продаватися на фондовому ринку або використовуватись як застава для отримання спеціального кредиту; абстрактність боргового зобов"язання, що дозволяє зручно здійснювати взаємозалікові платіжні операції між підприємствами, перетворили вексель у стабільно діючі ліквідні кошти.

Авансовi векселi застосовувались у нашiй країнi в 1922-29 роках при взаємному кредитуваннi господарських органiзацiй шляхом авансування майбутнього постачання товарiв та надання послуг.

Використання векселiв у розрахунках вперше госпрозрахунковим органiзацiям було дозволено законом, прийнятим у 1991 р. "Про пiдприємства в Українi". В червнi 1992 р. Верховна Рада України прийняла постанову "Про використання векселiв у господарському обiгу". Цiєю постановою Україна приєдналась по сутi до єдиного вексельного закону, прийнятого на Женевськiй вексельнiй конференцiї в 1930 р.

Згiдно Положення "Про простий i переказний вексель" операцiї з комерцiйними векселями регулюються "Порядком проведення банками операцiй з векселями" затвердженого Правлiнням Нацiонального банку України вiд 25.02.93р. Це не тiльки дало поштовх розвитку вексельного обороту в Українi, а й вiдкрило шлях до мiжнародного вексельного обороту.

З усіх операцій з фінансовими інструментами, передбачених вітчизняним заокнодавством, найбільш перспективними з погляду подальшого розвитку, є вексельні. На жаль, величезні можливості ефективної роботи з векселями, які лежать, що називається "на поверхні", використовуються лише поодинокими фахівцями, котрі усвідомили всі переваги та недоліки цього фінансового інструмента у вітчизняних умовах.

Переказний вексель.

Переказний вексель, як відомо, виник з переказу, тобто він застосовується утому разі, коли боржник розраховується за своїм боргом перед кредитором не самостійно, а переказує цей борг на свого боржника. На сьогодні чинне українське законодавство далеко не у повному обсязі регламентує обіг переказного векселя та можливості його застосування.

Проте нове податкове законодавство визначило деякі операції, що раніше навряд чи були зрозумілими, а отже, й не здійснювались підприємствами та банками України. Так, пунктом 1.9 статті 1 Закону України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР передбачено визначення операції, яку можуть здійснювати банки: інкасація боргових вимог. Економічна сутність цієї операції полягає в придбанні банком права вимоги від боржників векселедавця та подальшому акцепті, що здійснюється лише після отримання коштів від боржників, переказних векселів, необхідних векселедавцю для розрахунків зі своїми експортерами.

Здійснюючи таку операцію, банки прагнуть досягти певних цілей:

- одержання комісійної винагороди від векселедавця за надання послуг із здійснення такої операції;

- допомога векселедавцю, спрямована на економію його обігових коштів;

- можливість акумулювати кредитні ресурси за рахунок одержаних від боржників векселедавця сум і тим самим регулювати ліквідність певної банківської установи;

- можливість одержання додаткових клієнтів зїхніми фінансовими ресурсами і тим самим підвищення ліквідності та конкурентоспроможності банку.

Для векселедавця, тобто підприємства, яке є другою стороною договору інкасації боргових втмог, мета здійснення такої операції полягає в одержанні внаслідок уступки вимоги надійного фінансового інструмента у вигляді переказного векселя, оскільки платником за таким переказним векселем буде банк, платоспроможність якого з меншою вірогідністю може бути поставлено під сумнів.

Крім зазначеного вище, є щей перевага від здійснення такої операції на макроекономічному рівні, оскільки застосування переказних векселів, акцептованих банками, сприятимуть становленню ринку цінних паперів в Україні (враховуючи, що такі векселі можуть вільно обертатися і при переході від одного векселедержателя до іншого не лише здійснювати погашення взаємних зобов"язань, а й пожвааити сам ринок цінних паперів). Застосування ліквідних векселів, якими є банківські векселі, має вплинути на вдосконалення розрахунків у ході зовнішньогосподарської діяльності підприємств України.

Отже, операція інкасації боргових вимог у рахунок акцепту переказного векселя має всі передумови для використання у фінансовій практиці. Є обопільна зацікавленістьяк банку, так і його клієнтів у впроважденні інкасації боргових вимог. Тому вважаю за доцільне розширення сфери її застосування. Адже криза платежів, що охопила економіку України, обумовлена не тільки нестачею обігових коштів, а й обмеженим колом платіжних засобів.Вексельний обіг, що широко використовується в світовій практиці як спосіб фінансування зовнішньоторгових операцій, має всі передумови для розвитку в Україні.

Основні напрямки впровадження вексельного обігу в Україні.

По результатам аналізу проведеного вище, можна зробити наступний прогноз:

- скорочення об"ємів обігу по вексельним операціям і величина самої вексельної маси, буде продовжуватись витіснення грошима вексельних сурогатів.Вексель в кінцевому результаті займе місце притаманне йому в сучасних індустріальних економіках (не більше 2-3% в активах комерційних банків). Разом з тим це скорочення вексельного обігу може бути досягнене через декілька років економічного зростання та м"якої грошової політики. До цього часу економіка буде носити середньостроковий "вексельний відбиток". Крім цього, можливо, комерційні папери, які базуються на векселі, зіграють важливу роль в поповненні оборотних коштів господарства. В цьому випадку рольвекселя в українській економіці може стати суттєво важливішою ніж в економіках індустріальних країн, в порівнянні з якими я веду аналіз;


 
 

Цікаве

Загрузка...