WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Фінансування зовнішньоторгових операцій в Україні - Дипломна робота

Банківська справа. Фінансування зовнішньоторгових операцій в Україні - Дипломна робота

Оскільки імпортер вносить аванс до отримання товару чи послуг від експортера, для нього виникає кредитний ризик на випадок неповернення авансу і непоставки товару продавцем. Тому імпортер, як правило, вимагає передачі йому якого-небудь забезпечення з боку продавця. Найчастіше забезпеченням виступає гарантія солідного банку, в якій банк бере на себе солідарну відповідальність по поверненню експортером авансу в обумовлений термін у випадку невиконання ним умов контракту.

Погашення авансу може відбуватись різними методами:

а). по кожній партії товару, що постачається покупцем, утримується частина вартості товару, яка знаходиться шляхом множення вартості поставленого товару на суму авансу, виданого при укладенні контракту на одиницю товару (пропорційний метод). Наприклад, при продажу 2000 одиниць товару по ціні 5 ф. ст. за одиницю заплатили аванс в розмірі 20 % фактурної вартості, тобто по 1 ф. ст. за одиницю. При частковій поставці 300 одиниць товару із вартості цієї партії товару (1500 ф. ст.) буде утримано в погашення авансу 300 ф. ст. (300 х 1);

б). в деяких випадках сторони узгоджують розмір погашення авансу для кожної відвантаженої партії товару, при цьому по першим партіям погашення авансу йде в меншій пропорції від вартості товару і по останнім - в більшій пропорції;

в). аванс може бути погашений шляхом зарахування вартості останнього відвантаження товару.

При інших рівних умовах для імпортера більш вигідним являється такий спосіб погашення авансу, який зводить до мінімуму термін кредитування ним експортера. Для експортера більш вигідним є останній спосіб погашення авансу, оскільки він забезпечує найбільш довготривале користування авансом і повністю страхує від можливості втрат на випадок неприйняття товару покупцем.

Авансовий кредит, як і будь-який інший, оскільки він мобілізує на певний термін засоби, в даному випадку імпортера, має вартість, яка визначається станом грошового ринку в країні імпортера, сумою авансу і терміном її використання експортером. При звичайних для даного ринку умовах авансування цей вид кредитування являється відносно дешевим. Вартість авансу визначається обумовленою в договорі ставкою в процентах річних, але частіше вона в контракті не вказується і враховується сторонами при узгодженні ціни товару. Імпортер, видаючи аванс експортеру, має можливість вимагати зниження вартості товару на суму, яка дорівнює вартості авансового кредиту, чи яких-небудь інших комерційних поступок, які компенсують імпортеру понесені ним витрати по кредитуванню.

2. Специфіка єврокредиту та умови його отримання для українського виробника.

Хоч кредити євроринку, як правило, не пов"язані з конкретною зовнішньоторговою угодою, все ж вони використовуються при фінансуванні імпорту чи оплати іноземних послуг. Євроринок являється міжнародним грошовим ринком, який не контролюється ні однією державою.

Розрізняють ринок євровалют, ринок єврокредитів і євроринок капіталів. Такий поділ базується на різниці в термінах кредитів. Процентна ставка по єврокредитам звичайно не фіксується, а щоквартально або раз в півроку коректується у відповідності до ринкових ставок (на базі ролловеру). При заключенні угоди сторони домовляються в якій валюті надається кредит. При наявності мультивалютної обмовки вихідна валюта може бути замінена іншою конвертованою валютою. Позичальник може використати право зміни валюти перед початком кожного періоду виплати процентів. Якщо валюта змінюється, кредит погашається по діючому курсу нової валюти до попередньої. Як правило, єврокредит являється незв"язаним фінансовим кредитом, що обумовлює свободу його використання. По домовленості кредитора і позичальника єврокредит може бути цільовим. Види цільових кредитів:

- при проектному фінансуванні - для фінансування визначеного проекту;

- при кредитуванні з метою здійснення авансових і проміжних платежів по поставках промислового обладнання. При цьому укладається угода про те, для яких конкретних цілей повинен використовуватись кредит і які документи (наприклад, комерційні) повинні додаватись;

- для акредитиву, при цьому в договір про кредитування вимагається включити вказівку про відкриття акредитиву.

Євробанки надають кредит після попереднього аналізу кредитоспроможності і платоспроможності клієнта, оформляючи в результаті переговорів письмовий договір про умови позики. Найбільш простий вид угоди - надання єврокредиту по твердій ставці на весь термін в повній сумі. Щоб уникнути втрат від зміни ставки проценту, банки вдаються до рефінансування на такий самий термін на ринку короткострокових єврокредитів. Тому термін єврокредитів по твердій ставці за звичай не перевищує року. Середньо- і довгострокові єврокредити надаються на умовах "стенд-бай" і поновлення (роловерні). В першому випадку банк зобов"язується надати позичальнику обумовлену суму на весь договірний термін використання, який поділяється на короткі періоди (3, 6, 9, 12 місяців). Для кожного з них встановлюється плаваюча ставка проценту, яка передивляється з врахуванням динаміки ЛІБОР на ринку євровалют. Це дає можливість надати середньо- і довгостроковий кредит, використовуючи короткострокові ресурси.

В другому випадку роловерні єврокредити видаються на різних умовах.

1. Для кредитування інвестицій банк звичайно надає всю суму одноразово відразу після заключення угоди чи через певний час. Погашення кредиту здійснюється повністю або частинами.

2. Найбільш розповсюджений роловерний кредит, який передбачає максимальний ліміт, в межах якого позичальник має право отримати кредит в необхідних розмірах на початку кожного проміжного терміну його використання. Погашення заборгованості здійснюється частково або повністю.

3. В кредитній угоді фіксуються дати перегляду процентної ставки і об"єму позики, який здійснюється або раз в півроку чи на рік в межах встановленого терміну (від декількох місяців до 10 і більше років).

4. Специфічний вид надає роловерний кредит, який дає право позичальнику у випадку необхідності отримати кредит напротязі усього договірного терміну.

Хоч умови і форми угод про роловерні кредити різноманітні, для них характерні обов"язкові елементи: характеристика партнерів; сума, мета і валюта позики; порядок і терміни погашення; вартість кредиту і гарантії по ньому та ін.

Основну частину єврокредитів надають міжнародні консорціуми (синдикати) банків, в яких беруть участь від двох до 30 - 40 кредитних інститутів різних країн (консорційний кредит). Мова йде про групу банків, тимчасово організованих з метою спільного проведення банківських операцій і розподілення ризику серед учасників у відповідності до частки їх участі в угоді. Для фінансування і кредитування великомасштабних проектів банківські консорціуми спеціалізуються по регіональній чи галузевій ознаці. Консорціум включає банк - ведучий менеджер, який формує групу банків-гарантів (коменеджерів) і банків, які безпосередньо продають облігації. Банк-менеджер зобов"язується надати 10 - 20 % єврокредиту, а інші учасники - не менше 1 млн. дол. Після підписання угоди банком-менеджером поточні операції за певну комісію проводить банк-агент. Він здійснює виплату позики, контроль за її погашенням, отримання та переказ платежів боржника на рахунки членів консорціума, розрахунок процентів і контроль за їх оплатою, збір і передачу партнерам інформації про зміни. Доля кредитів банківських консорціумів на світовому ринку почичкових капіталів зростає. Консорціуми сприяють розширенню діяльності євробанків, придбанню ними досвіду великомасштабних операцій, зменшенню кредитних ризиків. В середині банківських консорціумів банки ведуть конкурентну боротьбу за отримання великих прибутків.

Синдицировані єврокредити збільшились вдвічі у 80-х роках, як і традіційні міжнародні банківські кредити, але більше ніж вдвічі уступають в об"ємі (відповідно 150 млрд. і 330 млрд. долл. на рік в середині 90-х років). Джерела міжнародного кредитування і фінансування подані в Додатку №10.

Діяльність світового кредитного ринку тісно зв"язана із світовим фінансовим ринком. Їх взаємозв"язок посилюється в зв"язку з тенденцією до секьюритизації (securities - цінні папери) - заміщенню традиційних форм банківського кредиту випуском цінних паперів. Забезпеченням їх емісії служить "пакет" зобов"язань банківських клієнтів по одержаним ними аналогічних за характером кредитів. Банк виплачує проценти і погашає ці цінні папери з коштів, які надходять від позичальників в погашення позик. Щоб уникнути при продажу цінних паперів юридичної обмовки "про обіг на банк-емітент" (ці активи залишаються на його балансі), банки використовують акредитиви "стенд-бай". Банки, особливо міжнародні, надають перевагу, видавши кредит (за винагороду), переуступити його іншим кредиторам при нестачі ліквідних коштів, при значних ризиках та необхідності притримуватись банківських коефіцієнтів.


 
 

Цікаве

Загрузка...