WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Фінансування зовнішньоторгових операцій в Україні - Дипломна робота

Банківська справа. Фінансування зовнішньоторгових операцій в Україні - Дипломна робота

ЗМІСТ

Вступ........................................................................4

 • Особливості банківського фінансування

  зовнішньоторгових операцій..........................................8

 • Специфіка і види акредитивної форми розрахунків

  у зовнішній торгівлі.....................................................8

 • Участь українських банків у забезпеченні

  зовнішньоторгових потоків...........................................21

 • Банківські гарантії як методи уникнення ризику

  при проведенні зовнішньоторгових операцій.....................33

 • Механізм кредитування і кредитні інструменти при зійсненні зовнішньої торгівлі...................................................39

 • Кредитування зовнішньоторгових операцій та його вплив на експортні можливості українських підприємств.........................................39

 • Специфіка єврокредиту та умови його отримання для українського виробника...........................................................................59

 • Переваги, недоліки і проблеми вексельного обігу в Україні...............................................................................65

 • Особливості здійснення фінансування зовнішньоторгових операцій нетрадиційними методами в Україні................70

 • Проблеми застосування факторингу в процесі фінансування зовнішньої торгівлі.................................................................................70

 • Лізингові операції як метод кредитування виробника..............................................................................75

 • Переваги форфетування в якості способу рефінансування комерційного кредиту.................................................................................86

  Висновки і пропозиції......................................................96

  Література.....................................................................103

  Додатки........................................................................108

  ВСТУП

  На данний момент в Україні становище з фінансовими послугами є далеко не благополучне. Ровал колишньої банківської системи, яка раніше забезпечувала їх надання,спонукав підприємства вишукувати нові, більш ризиковані методи фінансування зовнішньоторгових операції. Найпоширенішим з них стала попередня оплата, до якої змушували монопольні постачальники продукції, при чому, її покупці несли весь тягар ризику невиконання зобов'язань постачальнико. Іншим значновикористовуваним методом фінансування торгівлі стала деяка комбінація оплати готівкою за фактом поставки і відстрочених платежів.

  Банківська реформа в Україні почала свій відлік з 1992 року і поклала початок створенню комерційних банків, які, в свою чергу, сьогодні в основному складають фінансовий механізм даржави. Осікільки Національний банк України залишив за собою право законодавчого та координуючого органу, а функції виконавчі передані до комерційних банків Укарїни, вся внутрішння і зовнішння фінансова політика Укарїни сьогодні в значній мірі залежить від результатів роботи комерційних банків. В зв'язку, з тим, що Укарїнські експортери та імпортери не в стані забезпечити фінансування своєї зовнішньоекономічної діяльності самотужки, саме комерційні банки стають основним джерелом і регулюючим органом при здійсненні фінансування зовнішньоторгових операцій.

  Назріла необхідність здійснювати фінансування міжнародної торгівлі за допомогою банківськох системи і на основі використання сучасних методів документарних платежів. Оскільки документарні платежі не захищають експортера від ризику, що імпортери не приймуть вже поставлений товар, то слід впровадити метод платежів з використанням документарних (товарних) акредитивів, при якому банк, а не імпортер, гарантує проведення платежу в разі, коли експортер виконає свої зобов'язання.

  Ми ставимо за мету детально проаналізувати механізм фінансування зовнішньоторгових операцій, встановити, які фінансові інститути приймають в цьому активну участь і визначити переваги, недоліки, проблеми та користуючись результатами практичних досліджень, розробити пропозиції щодо можливих шляхів їх вирішення.

  Оптимкальним варіантом вирішення цієї проблеми буде визначення чіткої стратегії фінансування зовнішньої торгівлі через детальний аналіз досвіде країн близького та далекого зарубіжжя, а не дублювання їх системи; пошук найбільш ефективних видів фінансування зовнішньоторгових операцій, які б відповідали нормам міжнародних законодавчих актів, і в той же час ув'язувались із специфічними характеристиками української екноміки.

  Об'єктом нашого дослідження будуть виступати такі види фінансування зовнішньоторгових операцій, як:

  • акредитиви;

  • чеки;

  • банківські гарантії;

  • документарне інкасо;

  • платіжні доручення;

  • вексель;

  • банківський кредит;

  • факторинг;

  • форфейтинг;

  • лізинг та інші.

  Дана робота складається з чотирьох розділів. В першому розділі розглядаються особливості банківського фінансування, специфіка акредитивної форми розрахунків у зовнішній торгівлі, участь українських банків у забезпеченні зовнішньоторгових потоків, а також банківські гарантії як один з методів уникнення ризику при проведенні зовнішньоторгових операцій. В другому розділі описується механізм кредитування і кредитні інструменти, банківський кредит і його вплив на експортні можливості українських підприємств, специфіка єврокредиту та умови його отримання для українського виробника, проблематика вексельного обігу в Україні. В третьому розділі аналізуються нетрадиційні методи кредитування зовнішньоторгових операцій.

  Буде дана характеристика здійснення цих видів на Україні. Визначимо доцільність, частоту і перспективи їх використання, охаректеризуємо досвід зарубіжних країн і проаналізуємо можливість його ефективного застосування національними фінансовими інститутами.

  Як було наведено вище, на даному етапі розвитку економіки Україна потребує ефективного впровадження зовнішньої політики, а це не буде можливим, якщо не налагодити стійку систему фінансування зовнішньоторгових операцій комерційними банками.

  Проаналізувавши досвід України в здійсненні фінансування зовнішньої торгівлі, можна прослідкувати, що найбільше використовуються акредитиви, банківські кредити і гарантії, а також лізингові операції, проте поряд з тим практично не надаються, або ж надаються в обмеженій кількості послуги по форфетуванню і факторингу.

  Перешкоди для цього виникають через недосконалість законодавчої бази, недовіри до фінансової системи України в цілому, що є наслідком роздрібленості, незконцентрованості фінансових ресурсів в комерційних банках, та небаження Уряду впроваджувати нововведення в міжнародні розрахунки.

  Отже, перейдемо до практичного висвітлення теми.

  І. Особливості банківського фінансування зовнішньо-торгових операцій

  Комерційні банки відіграють вирішальну роль у фінансуванні та кредитуванні зовнішньої торгівлі. Основні правила зовнішньої торгівлі відображенні в Женевській Конвенції 1930-1931 рр. про чеки і векселі, а також в зведенні постанов і рекомендацій Міжнародної торгової палати (МТП), яка знаходиться в Парижі. До них відносяться "Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів", "Уніфіковані правила по інкасуванню торгових документів" та ін.

  1. Специфіка і види акредитивної форми розрахунків у зовнішній торгівлі.

  Документарні кредити є одним із видів фінансування зовнішньоторгівельних операцій.

  Документарний акредитив (Див. Текстовий додаток) може надаватись не тільки при поставках товарної продукції. Такий акредитив може виступати як забезпечення, наприклад, при будівництві заводів під ключ. Документарний акредитив також може використовуватись як кредитний інструмент при фінансуванні "транзитної" торгівлі, тобто угод через декількох посередників.

  Документарні акредитиви розрізняються за ступенем забезпечення платежу і за способом оплати.

  За першою ознакою, тобто за ступенем забезпечення платежу, документарні акредитиви бувають:

  - відзивний документарний акредитив (REVOCABLE CREDIT)( Див. Текстовий додаток);

  - безвідзивний непідтверджений документарний акредитив (IRREVOCABLE, UNCONFIRMED CREDIT)( Див. Текстовий додаток);

  - безвідзивний підтверджений документарний акредитив (IRREVOCABLE, CONFIRMED CREDIT).

  Які ж переваги відзивного акредитиву? Він, звичайно, менш дорогий для платника, ніж інші види документарного акредитиву. Його головна перевага порівняно з документарним інкасо полягає в більш швидкому здійсненні оплати. Оплата може, наприклад, відбуватися по місцю знаходження банку продавця, якщо умови кредиту передбачають це.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...