WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Фінансова звітність комерційних банків - Дипломна робота

Банківська справа. Фінансова звітність комерційних банків - Дипломна робота

Продовження додатку 14

а) заробітної плати та інших видів оплати праці робітників і службовців

84

б) грошових доходів колгоспників

85

в) доходів громадян за здану сільгосппродукцію і продуктів її переробки

86

г) пенсій та допомог

87

д) інших сум

88

Сума торговельної виручки попереднього місяця, що проведена за балансом банку першого робочого дня поточного місяця

89

Надходження на оплату праці за цінні папери розрахунковими чеками і безготівковими перерахуваннями

94

Надходження на оплату за послуги нетоварного характеру розрахунковими чеками і безготівковими перерахунками

95

Видачі на оплату праці (заробітну плату) у поточному місяці за строками, які припадають на наступний місяць

96

Надходження членських внесків громадських організацій безготівковими перерахуваннями із заробітків працівників колективних сільськогосподарських підприємств

98

Надходження квартирної плати і комунальних платежів безготівковими перерахуваннями із заробітної плати робітників і службовців

99

Додаток 15

Зведений звіт про кількість клієнтів та особових рахунків

на 1 січня 2001 року

Форма №752.05

528 ТЕРНОПІЛЬ ОБЛФІЛІЯ АКБ УСБ

(кількісні показники)

Найменування статей

Кількість

 • Кількість клієнтів, всього

  з них:

  • фінансових банківських установ

  • фінансових небанківських установ

  • нефінансових державних підприємств і організацій

  • у тому числі бюджетних організацій

  • нефінансових недержавних підприємств і організацій

  • некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства

  • фізичних осіб

  • інших суб'єктів домашнього господарства

 • Кількість відкритих рахунків, всього

  у тому числі:

  • коррахунків банків:

  • коррахунків Національного банку України

  • коррахунків комерційних банків

  • рахунки клієнтів, які утримуються з Державного бюджету

  • рахунки бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя

  • рахунки суб'єктів господарської діяльності, які не утримуються з бюджетів

  • до запитання

  • строкові

  • рахунки фізичних осіб

  • до запитання

  • строкові

  • за довгостроковими позичками

  • фінансових банківських установ

  • фінансових небанківських установ

  • фізичних осіб

  • інших

  • за короткостроковими позичками

  • фінансових банківських установ

  • фінансових небанківських установ

  • фізичних осіб

  • інших

  • інші

 • ЗВІТ ПРО КРЕДИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ

  № п/п

  Назва госпоргану

  Сума кредиту

  Дата видачі

  Термін пога-шення

  Процентна ставка

  Вид забез-печення

  Пролонговано

  Винесено на рах. простр. позик

  Безна-дійно до оплати сума

  Заходи по повернен-ню позик

  Перев. цілов. викорис.

  видано

  по заборгованос-ті на 01.10.00

  на дату видачі

  діюча на 01.10.00

  сума

  дата

  Розрахунок резерву на можливі втрати за кредитними операціями станом на 01.02.01 року

  Групи позик за категоріями ризику

  Код валюти

  Заборгова-ність за кредитами на 01.02.00

  Вартість гарантій і застави

  Заборгова-ність, що приймаєть-ся для розрахунку

  Рівень резервуван-ня в %

  Рорахунко-вий резерв

  Фактично сформо-вано

  Відхилення +,-

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Стандартні

  Під контролем

  Субстандартні

  Сумнівні

  Безнадійні

  Всього

  Дані

  про стан простроченої заборгованості по короткострокових кредитах на 1 лютого 2000 року по тернопільській облдирекції АКБ Укрсоцбанку

  (тис. грн)

  № бал. рах. 2-го по-рядку

  Найме-нування підпри-ємства, органі-зації

  Дана надання кредиту (місяць, рік)

  Дата виник-нення простроч. або відстро-ченої заборгов. (місяць, рік та кількість пролон-гацій)

  Сума простроченої заборгованості по кредитах

  Сума відстро-ченої заборго-ваності по кредитах

  Сума простроченої заборгованості по відсотках

  Форма

  та сума забез-печення повер-нення кредитів

  Причини виник-нення заборго-ваності

  Заходи, що прийма-ються по пога-шенню забор-гованос-ті та їх термін

  Перспе-ктиви пога-шення боргів (м-ць, рік, сума)

  Група ризику (по креди-тах)

  Приміт-ка (пояс-нення)

  до 30 днів

  понад 30 днів

  Простр. забор-гов. за кредитами

  Сумнів. забор-гов. за кредитами

  по креди-тах наданих до 1.07.97

  в т.ч. сумнівна

  по креди-тах наданих після 1.07.97

  в т.ч. сумнівна

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  Дані

  про списані короткострокові кредити (рах. 9611) і відсотки (рах. 9601)

  по Тернопільській філії Укрсоцбанку в розрізі позичальників

  станом на 1.01.2001 р.

  № бал. рах.

  Найменування позичальника

  Списано безнадійної заборгованості по кредитах (9611)

  Залишок на звітну дату

  Погашено безнадійних кредитів

  Списано заборгованості по відсотках 9601

  Залишок по відсотках рах. 9601 на звітну дату

  Погашено безнадійних відсотків

  Всього з поч. період. списання

  В т.ч. за звітний період поточного року

  Всього з поч. року

  За рахунок резерву

  Всього з початку періоду списання

  В т.ч. списано в зв'язку із закінчен-ням строку позов. давності

  Всього з початку періоду списання

  В т.ч. на звітну дату

  Всього

  В т.ч. списано в зв'язку із закінчен-ням строку позов. давності

  В т.ч. сторно-вано нарахо-ваних відсотків

  Під нестан-дартну забор-гованість

  Під стан-дартну забор-гованість

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15


   
   

  Цікаве

  Загрузка...