WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Фінансова звітність комерційних банків - Дипломна робота

Банківська справа. Фінансова звітність комерційних банків - Дипломна робота

Звітність подається на паперових та магнітних носіях.

Міжнародному банку реконструкцій та розвитку (Світовому банку) подаються дані про:

 • зовнішній державний борг та про приватний борг, гарантований державою;

 • графік розподілення кредиту та амортизаційних і процентних платежів за зовнішнім державним боргом і приватним боргом, гарантованим державою;

 • окремі зовнішні державні борги та приватні борги, гарантовані державою;

 • уточнення умов угод за кредитами, отриманими державою та гарантованими державою (подається у разі необхідності виправлення даних, поданих раніше);

 • зовнішній приватний негарантований борг.

Національний банк України щорічно подає Верховній Раді України звіт про свою роботу, баланс своєї діяльності і зведений баланс банківської системи республіки. Крім того, Верховна Рада України щорічно за поданням Національного банку затверджує розподіл його прибутку.

Річний баланс Національного банку України і зведений баланс банківської системи України публікуються в засобах масової інформації.

На нашу думку, слід вказати, на якій інформації акцентують свою увагу різні користувачі звітності.

Інвесторів цікавить інформація про ризик, що супроводжує інвестиції, та дохід від них, вартість акцій, отже, надійність та прибутковість емітента. Акціонери зацікавлені в інформації, яка дозволила б оцінити здатність банку виплачувати дивіденди, а саме, перелік та обґрунтованість витрат, загальна дохідність банку, обсяг отриманого прибутку. Керівництво зацікавлене в аналізі всієї звітності на основі розробленої системи показників. Це дозволяє прогнозувати грошові надходження в банк та приймати рішення про ефективність, з якою банк міг би використовувати додаткові ресурси, визначати свою позицію щодо інших банків тощо. Співробітники зацікавлені в інформації про стабільність та рентабельність свого банку, його здатність забезпечувати їх заробітною платою, можливість подальшої роботи. Кредитори цікавляться інформацією про ліквідність та платоспроможність банку з метою прогнозування його можливостей вчасно сплатити за фінансовими зобов'язаннями. Контрагенти зацікавлені в оптимальному виборі партнера і оптимізації обсягу, характеру та рівня ризикованості операцій із банком-контрагентом. Органи влади цікавить інформація про розподіл ресурсів і результати діяльності банків. Громадськість отримає інформацію щодо діяльності окремих банків та стабільності банківської системи. Міжнародні фінансово-кредитні установи цікавить інформація для збірника "Міжнародна фінансова статистика" (дані про валютні курси, міжнародну ліквідність, гроші та банківські операції, відсоткові ставки, міжнародні трансакції, рахунки державного сектора, державні рахунки тощо). Національний банк потребує різноманітну інформацію, залежно від департаменту, проте основним завданням є здійснення контролю за достовірністю інформації і бухгалтерського обліку.

Отже, як бачимо, звітна інформація дещо відрізняється в розрізі її користувачів. Тому з огляду на це не потрібно одним формам звітності надавати перебільшеного значення, а іншими формами нехтувати, оскільки кожна форма основної чи додаткової фінансової звітності цінна по-своєму і висвітлює інформацію, яка є цікавою для певних користувачів.

Розділ ІІІ. Аналіз і контроль фінансової звітності

3.1. Аналіз фінансової звітності, його суть та значення

У традиційному розумінні фінансовий аналіз є методом оцінки і прогнозування фінансового стану суб'єкта господарювання на основі його бухгалтерської звітності. Такий аналіз проводиться як управлінським персоналом, так і будь-яким зовнішнім аналітиком, оскільки спирається на загальнодоступну інформацію.

Свого часу діагностичні інструменти і методи фінансового аналізу розробили банкіри, які вважали за необхідне перш, ніж надати кредит, з'ясувати кредитоспроможність своїх клієнтів, тобто їх можливості щодо сплати боргів і зобов'язань. Так, видана Олександром Уоллом в 1919 р. праця "Вивчення кредитного барометра", що була присвячена розробці критеріїв кредитоспроможності, поклала у світовій економічній науці початок становленню школи статистичного фінансового аналізу [64, c.10].

Сьогодні значення фінансового аналізу зростає, він видозмінюється у відповідності з новими завданнями, вдосконалюються його методи, з'являються нові показники для точнішої діагностики. Крім банкірів, результати діяльності підприємств намагаються оцінити через спектр фінансового аналізу інвестори біржові аналітики. Надійність учасників ринку капіталів все ширше визначають з допомогою рейтингу. Поглиблення інформації і розвиток інформатики, як науки, сприяє розширенню сфери застосування фінансової діагностики в процесі прийняття рішень і розвитку внутрішніх та зовнішніх зв'язків.

У цілому зміст фінансового аналізу полягає у підготовці матеріалів для прийняття своєчасних управлінських рішень з поточної чи прогнозної діяльності комерційного банку. Такий звіт можна скласти за результатами оцінки діяльності об'єкту управління шляхом виміру впливу факторів на його відхилення від заданих параметрів, встановлення причин відхилень і виявлення резервів.

Комерційний банк є складною соціально-економічною системою. Його функціонування проходить в умовах активної взаємодії комплексу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. До факторів зовнішнього середовища, що впливають на діяльність банку, належать:

 • стан національної економіки;

 • фаза економічного циклу;

 • розвиненість ринку капіталів, позичок та інвестицій;

 • коливання попиту і пропозиції на банківські продукти і послуги;

 • розвиненість інфраструктури та інструментів грошового ринку;

 • конкуренція;

 • інфляція;

 • законодавчі обмеження та державні інструменти регулювання діяльності банків.

Фактори внутрішнього середовища, що позначаються на результатах діяльності комерційного банку, залежать від його здатності якісно вести свій бізнес і вміло спілкуватися з оточуючими. До таких факторів відносяться:

 • технологія банківських операцій;

 • платоспроможність або адекватність капіталу;

 • ліквідність фінансових зобов'язань;

 • ділова активність;

 • прибутковість;

 • якість менеджменту;

 • репутація;

 • внутрібанківські взаємовідносини;

 • відносини з конкурентами, клієнтами, посередниками та ін.

Вищеназвані фактори знаходяться у постійному взаємозв'язку і взаємозалежності, а отже впливають на об'єкти управління (задані параметри) в комерційному банку і цим визначають їх поведінку.

Отже, фактори є незалежними показниками, зміна яких спричинює арифметичні відхилення від заданих параметрів у режимі функціонування комерційного банку. У процесі фінансового аналізу такі відхилення виявляються шляхом обробки інформаційних потоків про фінансову діяльність банку діагностичним інструментарієм за визначеними методиками.

Виявлені відхилення є предметом прискіпливого і детального фінансового аналізу.

За статистичним походженням відхилення поділяються на абсолютні та відносні. Це пов'язано з особливостями застосування методик розрахунку зміни показників. Абсолютні відхилення поділяються на базисні, коли усі наступні значення показників зіставляються з одним його значенням, що приймається за базу, і ланцюгові, коли кожне наступне значення зіставляється з попереднім. У свою чергу відносні відхилення можна розбити на структурні, що зв'язано з виявленням зміни питомої ваги окремих складових у цілому значенні ознаки групування, та коефіцієнтні.

За характером впливу на результативний показник відхилення можуть бути позитивними або негативними. Позитивні відхилення сповіщають про сприятливу, схвальну зміну, а негативні – навпаки, про незадовільну.

За результатами оцінки відхилень і виміру впливу факторів аналітики виявляють резерви з поліпшення управління фінансами комерційного банку. Резерви у їх широкому розумінні – це невикористані можливості, упущена вигода від підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності комерційного банку, посилення впливу факторів, що сприяють росту цієї ефективності, та усунення негативного впливу інших факторів. Виявлення резервів у такому їх розумінні визначає реальні шляхи і строки їх мобілізації, є важливим завданням фінансового аналізу. Запровадження резервів носить прогнозний характер.

Кожна наука має свій предмет дослідження. З латинської предмет дослівно перекладається як будь-що, що знаходиться перед або навпроти. Отже, предмет – це те, що вивчається.


 
 

Цікаве

Загрузка...