WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Фінансова звітність комерційних банків - Дипломна робота

Банківська справа. Фінансова звітність комерційних банків - Дипломна робота

Цінні папери на продаж – це цінні папери, що обертаються на активному ринку та придбані на короткий строк (не більше 1 року) з наміром подальшого їх продажу.

Цінні папери на інвестиції – це цінні папери, що придбані з метою тримати їх до часу погашення або з метою інвестицій на строк більше 1 року.

Довгострокові вкладення в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, а також вкладення в асоційовані та дочірні компанії формуються залежно від взаємовідносин та ступеня контролю інвестора над оперативною та фінансовою діяльністю компанії, яка отримала інвестиції.

Інформація за цією формою надається щомісячно на підставі залишків на аналітичних рахунках відповідних груп балансових рахунків за видами валют.

До ключових статей цього звіту належать:

І. Цінні папери в портфелі банку на продаж (без акцій):

 • Державні цінні папери.

 • Цінні папери, випущені банками.

 • Цінні папери, випущені фінансовими небанківськими установами.

 • Цінні папери, випущені державними компаніями України.

 • Цінні папери, випущені недержавними компаніями України.

 • Цінні папери, випущені державними органами влади інших країн.

 • Цінні папери, випущені іноземними компаніями.

  ІІ. Акції та інші інвестиційні цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж:

 • Випущені банками.

 • Випущені фінансовими небанківськими установами.

 • Випущені державними компаніями України.

 • Випущені недержавними компаніями України.

 • Випущені іноземними компаніями.

 • Сукупні боргові зобов'язання на продаж.

 • Резерв під знецінення цінних паперів на продаж.

 • Нетто: сукупні боргові зобов'язання на продаж.

  ІІІ. Цінні папери в портфелі банку на інвестиції (без акцій) подаються аналогічно до розділу І.

  ІV. Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на інвестиції (аналогічно до розділу ІІ).

  V. Цінні папери пайової участі та вкладень у дочірні компанії:

 • Вкладення в банки.

 • Вкладення у фінансові небанківські установи.

 • Вкладення в недержавні компанії України.

 • Вкладення в іноземні компанії.

  Дані по вищеназваних статтях подаються у розрізі валют: національна, вільноконвертована, неконвертована.

 • Звіт про зміни у власному капіталі (додаток 12).

  Ця форма звіту є дуже важливою у діяльності комерційних банків, оскільки в ній відображаються зміни та рух капіталу протягом звітного року. Звіт про зміни у власному капіталі за звітний рік включає такі статті:

 • Залишок на 1 січня звітного року.

 • Переоцінка основних засобів.

 • Дивіденди за минулий рік, сплачені.

 • Капіталізовані дивіденди за минулий рік.

 • Чистий прибуток.

 • Розподіл у загальні резерви банку.

 • Розподіл у резервні фонди.

 • Сплата в раніше зареєстрований статутний капітал.

 • Реєстрація акцій нового випуску (на суму внесків).

 • Купівля власних акцій.

 • Продаж раніше викуплених власних акцій.

 • Ефект змін в облікових політиках або виправлення суттєвих помилок.

 • Залишок за станом на 31 грудня звітного року.

  Звіт про зміни у власному капіталі за попередній рік складається аналогічно звіту про зміни у власному капіталі за звітний рік.

 • Звіт про структуру активів та пасивів за строками (додаток 13).

  Ця форма звітності є тижневою формою, що затверджена постановою Правління НБУ від 1998 року. Даний звіт надається електронною поштою комерційними банками – юридичними особами в обласному розрізі – регіональним управлінням НБУ у встановлений ними термін.

  Звіт містить такі статті:

  І. Активи:

 • Грошові кошти.

 • Залишки на рахунку в НБУ.

 • ОВДП.

 • Інші цінні папери на продаж.

 • Кошти в місцевих банках.

 • Кошти в іноземних банках.

 • Кредити державі.

 • Кредити суб'єктам господарювання.

 • Кредити фізичним особам.

 • Інші інвестиційні цінні папери.

 • Основні засоби за вирахуванням амортизації.

 • Дебіторська заборгованість.

 • Інші активи.

 • Всього активів.

  ІІ. Зобов'язання:

 • Заборгованість перед НБУ.

 • Заборгованість перед бюджетними установами.

 • Заборгованість перед місцевими банками.

 • Заборгованість перед іноземними банками.

 • Заборгованість перед іншими клієнтами – юридичними особами.

 • Заборгованість перед вкладниками – фізичними особами.

 • Цінні папери власного боргу.

 • Кредиторська заборгованість.

 • Інші пасиви.

 • Всього зобов'язань.

  Після цього вказується невідповідність між загальною сумою активів та зобов'язань, капітал банку та сумарне значення пасивів. У звіті також прослідковується динаміка загальної невідповідності за поточний період.

  Всі вищеперелічені активи та зобов'язання розбиваються за строковістю:

  • короткострокові:

  а) 7 днів або менше;

  б) 7-31 день;

  • середньострокові:

  а) 31-92 днів;

  б) 92-183 днів;

  • довгострокові:

  а) 183-365 днів;

  б) більше 365 днів.

  Суми звіту подаються у розрізі валют: національна, вільноконвертована, неконвертована.

 • Звіт про касові обороти (додаток 14).

  Звіти про касові обороти складають: операційне управління Національного банку України, операційні відділення регіональних управлінь НБУ, установи Ексімбанку України, комерційні банки, які здійснюють касове обслуговування підприємств, організацій, установ і населення, і подають його регіональним управлінням ЖНБУ та копії – дирекціям (управлінням) банків.

  Установи банків, що здійснюють касове обслуговування підприємств і організацій – клієнтів без касових комерційних банків, обліковують суми, що видані та надійшли від цієї клієнтури за відповідними символами звітності про касові обороти (форми №774 і 748).

  Безкасові комерційні банки складають звіт про касові обороти лише за позабалансовими символами. Звіт подається у відповідну установу банку, яка веде колові операції з їх клієнтурою, для включення у звітність за формами №774 і 748.

  Звіти про касові обороти складаються установами банків та регіональним управлінням НБУ у гривнях.

  Звіт про касові обороти включає такі основні статті:

  І. Прихід:

 • Надходження торговельної виручки (вказується профіль підприємства).

 • Надходження податків та зборів.

 • Надходження на рахунки колективних сільськогосподарських підприємств.

 • Надходження на рахунки фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності.

 • Надходження на рахунки за вкладами громадян.

 • Надходження від підприємств зв'язку.

 • Надходження на рахунки орендарів за індивідуальною і груповою орендою, фермерських господарств.

 • Повернення заробітної плати.

 • Надходження від продажу іноземною валюти.

 • Надходження від продажу акцій та інших цінних паперів.

 • Інші надходження.

 • Разом за приходом.

 • Залишок оборотної каси в установах НБУ на початок звітного періоду.

 • Залишок операційної каси у комерційних банках на початок звітного періоду.

 • Надходження грошей в оборотну касу від інших установ банків.

 • Надходження грошей в операційну касу комерційних банків з оборотної каси НБУ, з кас інших комерційних банків (купівля готівки).

 • Перерахування з резервних фондів до оборотної каси.

 • Надходження готівки в операційну касу установи комерційного банку від його безбалансових структурних підрозділів і до безбалансових структур з операційної каси.

  ІІ. Видатки:

 • Видачі на оплату праці, грошові виплати та заохочення.

 • Видачі на інші виплати, що не входять до фонду оплати праці.

 • Видачі на стипендії.

 • Видачі на виплати за відрядженнями.

 • Видачі на різні потреби з рахунків КСП.

 • Видачі на виплату пенсій, допомог і страхових відшкодувань.

 • Видачі з рахунків фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності.

 • Видачі на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи.

 • Видачі позик індивідуальним позичальникам і грошей на операції в ломбарді.

 • Видачі з рахунків за вкладами громадян.

 • Видачі грошей за придбання іноземної валюти.

 • Видачі з рахунків орендарів за індивідуальною і груповою орендою, фермерських господарств.

 • Видачі підкріплень підприємствам зв'язку.

 • Видачі на викуп акцій та інших цінних паперів.

 • Видачі на інші цілі.

 • Разом за видатками.

 • Пересилання готівки з операційної каси установи комерційного банку до його безбалансових структур і його структурних підрозділів до операційної каси.

 • Залишок оборотної каси в установах НБУ на кінець звітного періоду.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...