WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Фінансова звітність комерційних банків - Дипломна робота

Банківська справа. Фінансова звітність комерційних банків - Дипломна робота

 • Звітність про заборгованість за пролонгованими кредитами.

  Пролонгація – продовження строку чинності угоди, векселя тощо.

  Вимоги цієї звітності зумовлені необхідністю контролю за випадками безпідставної пролонгації кредитів.

  Інформація подається у тому ж розрізі, що і в формі про класифіковані активи. При цьому пролонговані кредити розподіляються за строками їх пролонгації. Хоча строки пролонгації кредиту враховуються при їх класифікації, тимчасово, до відпрацювання механізму оцінки якості кредитів, доцільно окремо розглядати інформацію за пролонгованою заборгованістю.

 • Звітність при залишки заборгованості за наданими кредитами.

  Ця форма містить інформацію про обсяги кредитування у такому розрізі:

  • за галузями економіки;

  • за видами економічної діяльності;

  • за формами власності;

  • за секторами економіки;

  • за цільовим спрямування позичальника.

  Ця інформація використовується для створення національної статистики, що публікується у щомісячному бюлетені НБУ. Дані звітності використовуються для формування звіту, що надається Національним банком Міжнародному валютному фонду.

 • Важливою формою звітності комерційних банків є також звіт про зміни в резервах.

  Резерви поділяються на специфічні та загальні. Специфічними називаються резерви, які створюються щодо можливих втрат кредитів та іншої дебіторської заборгованості, які визначаються у звітному періоді, у разі, якщо ці втрати чітко передбачені керівництвом банку. До специфічних належать також резерви, які створюються щодо втрат, які керівництво банку, керуючись минулим досвідом, вважає присутніми у кредитному портфелі. Специфічні резерви формуються за рахунок витрат банку. Вони забезпечують створення банками більш стабільних умов фінансової діяльності і дозволяють уникати різкого коливання величини поточного прибутку банків у зв'язку із списанням кредитних збитків.

  Резерви, які створюються понад суму визначених специфічних резервів, називаються загальними резервами. Загальні резерви утворюються за рахунок розподілу прибутку банку і обліковуються у капіталі банку.

  У фінансовій звітності сформовані специфічні резерви банку відображаються як контрактиви, тобто зменшують загальну суму активів. Загальні резерви залишаються у капіталі.

 • Звіт про списану безнадійну заборгованість (додаток 7).

  Безнадійна заборгованість може бути списана за рахунок загальних або специфічних резервів. Списання заборгованості за міжбанківськими кредитами наводиться у розрізі країн позичальників.

  Звіт про списану безнадійну заборгованість містить таку інформацію: номер балансового рахунку; найменування позичальника; скільки списано безнадійної заборгованості по кредитах всього з початку періоду списання та за звітний період, а також за рахунок резерву під стандартну чи нестандартну заборгованість; залишок на звітну дату; кількість погашених безнадійних кредитів, в тому числі з початку періоду списання та в зв'язку із закінченням строку позовної давності; списання заборгованості по відсотках з початку періоду списання та на звітну дату; залишок по відсотках на звітну дату; скільки погашено безнадійних відсотків всього, в тому числі в зв'язку із закінченням строку позовної давності та сторновано нарахованих відсотків.

 • Комерційними банками складається також така форма додаткової звітності як аналіз структури кредитних вкладень (додаток 8).

  У цій формі всі надані кредити поділяються на короткострокові і довгострокові.

  До короткострокових кредитів відносять:

 • Кредити, надані суб'єктами господарської діяльності:

  а) промисловість (всього):

  • машинобудування, хімічна та нафтохімічна промисловість;

  • легка промисловість;

  • харчова промисловість;

  б) сільське господарство;

  в) будівництво;

  г) торгівля та громадське харчування;

  д) житлово-комунальне господарство та побутове обслуговування;

  е) охорона здоров'я, фізична культура і соцзабезпечення.

 • Кредити, надані фізичним особам.

 • Кредити, надані органам загального державного управління та місцевим органам виконавчої влади.

  У такому самому розрізі класифікуються і довгострокові кредити, але додається ще стаття "Кредити, надані юридичним особам за рахунок бюджетних коштів".

  У даному звіті розкривається така інформація щодо вищезгаданих кредитів: заборгованість прострочена та відстрочена; зміна забезпеченості в процентах за звітних період; кількість украдених кредитних угод з початку періоду, де вказується кількість угод, їх сума, а також кількість кредитних ліній; забезпечення кредиту, а саме: застава майна та майнових прав, а також договори поруки та гарантії; наявність бланкових кредитів; перевірка цільового використання кредитів; кількість наданих кредитів, в тому числі кредитних ліній; кількість погашених кредитів, в тому числі по кредитних лініях; доходи від процентів за кредит, в тому числі нараховані та фактично сплачені, а також прострочені проценти.

 • Звіт про залишки за депозитами (додаток 9).

  Цей звіт містить інформацію про депозитну діяльність банку. Депозити у ньому класифікуються наступним чином:

  І. Міжбанківський ринок:

 • Депозити розміщені:

  • депозити овернайт;

  • депозити до 31 дня;

  • депозити від 32 до 92 днів;

  • депозити від 93 до 183 днів;

  • депозити від 184 до 365 днів;

  • депозити понад 366 днів.

  Всі перераховані нижче види депозитів у розрізі строковості подаються таким же чином.

 • Депозити залучені.

  ІІ. Небанківський ринок:

 • Депозити небанківських фінансових підприємств.

 • Депозити нефінансових державних підприємств.

 • Депозити нефінансових недержавних підприємств.

 • Депозити некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства.

 • Депозити фізичних осіб.

 • Депозити інших домашніх господарств.

 • Інші депозити.

 • Депозити бюджету та позабюджетних фондів України:

  а) державного бюджету;

  б) клієнтів, які утримують з державного бюджету;

  в) місцевих бюджетів.

 • Рахунки за довірчими операціями.

 • Ощадні сертифікати.

  Вказується також загальна сума залучених депозитів.

  Вищевказані депозити групуються у даному звіті за принципом резидент/нерезидент, а також у розрізі валют (національна, вільно конвертована, неконвертована).

 • Звіт про дотримання економічних нормативів.

  Відповідно до законодавства про банки і банківську діяльність із метою захисту інтересів клієнтів НБУ встановлює обов'язкові для всіх комерційних банків такі економічні нормативи:

  • мінімальний розмір статутного фонду;

  • платоспроможність банку;

  • показники ліквідності банку;

  • максимальний розмір ризику на одного позичальника;

  • максимальний розмір великих кредитних ризиків інвестиційної діяльності.

  • капітал банку (Н1);

  • мінімальний розмір статутного капіталу (Н2);

  • платоспроможність (Н3);

  • достатність капіталу банку (Н4);

  • миттєва ліквідність (Н5);

  • загальна ліквідність (Н6);

  • співвідношення високоліквідних активів до робочих активів банку (Н7);

  • максимальний розмір ризику на одного позичальника (Н8);

  • максимальний розмір великих кредитних ризиків (Н9);

  • максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н10);

  • максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н11);

  • максимальний розмір наданих міжбанківських позик (Н12);

  • норматив отриманих міжбанківських позик (Н13);

  • інвестування (Н14);

  • загальна відкрита валютна позиція банку (Н15);

  • довга (коротка) відкрита валютна позиція у вільно конвертованій валюті (Н16);

  • довга (коротка) відкрита валютна позиція у неконвертованій валюті (Н17);

  • довга (коротка) відкрита валютна позиція у всіх банківських металах (Н18).

  Норматив капіталу комерційного банку (Н1). Капітал банку складається із суми основного капіталу (капітал 1-го рівня) та додаткового капіталу (капітал 2-го рівня) за мінусом відвернень з урахуванням основних засобів.

  Під час розрахунку загальної суми капіталу, невідкоригованої на основні засоби (Кі) розмір додаткового капіталу не повинен перевищувати розміру основного капіталу.

  Мінімальний розмір статутного капіталу (Н2). Контролюється тільки при реєстрації комерційного банку. Його мінімальний розмір не повинен бути меншим за суму, еквівалентну 1 млн екю (євро).


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...