WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Фінансова звітність комерційних банків - Дипломна робота

Банківська справа. Фінансова звітність комерційних банків - Дипломна робота

Звіт про рух грошових коштів повинен повідомляти про притоки та відтоки грошових коштів у дорозі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності банку.

Операційна діяльність.

Грошові потоки від операційної діяльності в основному є грошовими потоками, які установа отримує у вигляді доходів від основної своєї діяльності. Ці приклади характерні для всіх підприємств, включаючи банки:

 • надходження грошових коштів від продажу товарів та надання послуг;

 • надходження грошових коштів від гонорарів, комісійних, плат за послуги та інші надходження;

 • виплата грошових коштів постачальниками за товари та послуги;

 • виплата грошових коштів працівникам і службовцям;

 • надходження грошових коштів та виплата готівки страховим компаніям на премії, звернення, аньюітети та інші виплати згідно полісу;

 • виплати грошових коштів або повернення податків на прибуток, якщо вони не зазначаються як фінансуюча або інвестиційна діяльність;

 • отримання та сплата грошових коштів згідно контрактам, що виконуються як дилерські або торгові операції;

 • потоки грошових коштів від купівлі та продажу дилерських або торгових цінних паперів вважаються операційною діяльністю. Для банку дилерські або торгівельні цінні папери є продуктом, який може продаватися.

Сума грошових коштів, яка надходить від операційної діяльності є головним показником того, чи генерує операційна діяльність установи достатньо коштів, щоб:

 • сплатити кредити;

 • підтримувати операційні можливості установи;

 • сплачувати дивіденди;

 • здійснювати інвестиції, не звертаючись до зовнішніх джерел фінансування.

До грошових потоків від операційної діяльності банку належать:

 • Отримання грошових коштів:

  • процентних дохід;

  • комісійні за надання послуг;

  • продаж цінних паперів та кредитів, що були придбані з метою перепродажу;

  • інші отримання грошових коштів, які не класифікуються як отримані від інвестиційної та фінансової діяльності;

 • Сплати грошових коштів:

  • заробітна плата;

  • проценти;

  • податки;

  • купівля цінних паперів та кредитів для перепродажу.

  Інвестиційна діяльність.

  Окреме розкриття інформацій щодо потоків грошових коштів, які надходять від інвестиційної діяльності, є дуже важливим, тому що такі потоки показують, скільки було витрачено на ресурси, направлені на отримання майбутнього доходу та потоків грошових коштів.

  Приклади потоків грошових коштів від інвестиційної діяльності:

  • виплата грошових коштів на придбання власності, приміщення та обладнання, нематеріальних та інших довгострокових активів. До таких виплат належать виплати, пов'язані з капіталізацією витрат на покращення приміщення та ВПО;

  • надходження грошових коштів від продажу ВПО, нематеріальних та інших довгострокових активів;

  • виплата грошових коштів на придбання капіталу або боргових інструментів інших підприємств та пакетів акцій спільних підприємств (крім виплат за такі інструменти, які вважаються еквівалентами грошових коштів або які використовуються для ділінгових або торгівельних цілей);

  • грошові аванси та кредити, надані іншим сторонам (крім авансів та кредитів фінансових установ);

  • надходження грошових коштів від сплати авансів або кредитів, наданих іншим сторонам (крім авансів та кредитів фінансових установ).

  До інвестиційної діяльності банку належить:

 • Отримання грошових коштів:

  • інкасо основної суми кредиту;

  • продаж кредитів, за виключенням тих, що придбані для перепродажу;

  • продаж або наступлення строку погашення інвестицій;

  • продаж ВПО;

  • отримання доходу від сплати дивідендів.

 • Сплата грошових коштів:

  • кредити клієнтам;

  • купівля кредитів, крім придбання для перепродажу;

  • купівля інвестиційних цінних паперів;

  • купівля ВПО.

  Діяльність по фінансуванню.

  Окреме розкриття інформації про потоки грошових коштів, що надходять від діяльності по фінансуванню є також дуже важливим, тому що це корисно для передбачення вимог щодо майбутніх потоків грошових коштів з боку тих, хто забезпечує установу капіталом.

  Приклади потоків грошових коштів, що надходять з діяльності по фінансуванню:

  • надходження грошових коштів з випуску акцій або інших інструментів капіталу;

  • виплати грошових коштів власникам, що придбати або погасити акції установи;

  • надходження грошових коштів від випуску різних форм боргових інструментів, кредитів, нот, облігацій, іпотек та інших коротко- або довгострокових запозичень;

  • виплата грошових коштів для погашення боргу;

  • сплата грошових коштів орендарем на зменшення непогашеного зобов'язання, пов'язаного з фінансовим лізингом.

  До діяльності по фінансуванню комерційних банків належить:

 • Отримання грошових коштів:

  • отримання депозитів;

  • емісія капітальних цінних паперів (акцій власного капіталу);

  • емісія боргових цінних паперів (облігацій, іпотек);

 • Сплата грошових коштів:

  • зняття депозитів;

  • погашення боргу;

  • сплата дивідендів;

  • купівля казначейських акцій (викуплення своїх власних акцій).

  Відображення у звіті про рух грошових коштів потоків грошових коштів від операційної діяльності згідно з МСБО 7.

  При реєстрації грошових потоків від операційної діяльності установа повинна використовувати один з двох методів:

 • Прямий метод, за яким розкривається інформація щодо готівкових надходжень або готівкових сплат брутто.

 • Непрямий метод, за яким чистий прибуток чи збиток коригується на операції неготівкового характеру, будь-які відстрочки або нарахування минулих чи майбутніх операційних готівкових надходжень або виплат та статті доходів чи витрат, які пов'язані з потоками грошових коштів від інвестиційної або фінансової діяльності.

  Іншими словами, при використанні прямого методу для визначення чистої зміни грошових коштів внаслідок операційної діяльності у звіті послідовно наводяться всі основні класи (статті) надходжень та відсотків, різниця яких показує приріст або зменшення грошових коштів. Сума частого прибутку (збитку), яка згодом послідовно коригується до величини чистої зміни грошових коштів шляхом виключення впливу негрошових операцій та операцій, пов'язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю.

  МСБО 7 заохочує підприємства і банки до застосування прямого методу, котрий надає корисну інформацію для оцінки майбутнього руху коштів.

  Однак, як засвідчує зарубіжна практика, за наявності можливості вибору підприємства, банки та інші установи віддають перевагу більш простому непрямому методу. Так, у США його застосовують 97,5% компаній, а в Іспанії цей метод є обов'язковим. Між тим, у деяких країнах, наприклад в Австралії, обов'язковим є прямий метод [27, с.7].

  Відображення у звіті про рух грошових потоків від інвестиційної та фінансової діяльності згідно з МСБО 7.

  Інформацію про рух грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності необхідно подавати у звіті про рух грошових коштів лише прямим методом. Це означає, що слід окремо наводити основні класи (статті) надходжень та видатків грошових коштів по кожному виду діяльності.

  У деяких випадках МСБО 7 дозволяє подавати інформацію про рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності на нетто основі, тобто показувати лише різницю між сумами надходжень та видатку за однорідними операціями. Зокрема, у Спеціальному Положенні для банків згідно з МСБО 7 зазначається, що потоки грошових коштів фінансової установи, які надходять від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, можуть визначатись на основі чистих сум:

 • при отриманні грошових коштів та виплат від імені клієнта, коли потоки грошових коштів відображають скоріше діяльність клієнта, а не установи банку;

 • при отриманні грошових коштів та виплат за статтями, де спостерігається швидкий оборот, великі суми та короткі строки погашення.

  До першої групи належать:

  • кошти, які банк утримує для клієнта;

  • орендна плата, яка збирається від імені власників майна та сплачується їм.

  До другої групи відносяться:

  • основні суми, пов'язані з клієнтами, які мають кредитні картки;

  • купівля та продаж інвестицій;

  • інші короткострокові позички, наприклад ті, які мають строк погашення три місяці або менше.

  Отже, звіт про рух грошових коштів звичайно включає чотири складові:

 • Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...