WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Фінансова звітність комерційних банків - Дипломна робота

Банківська справа. Фінансова звітність комерційних банків - Дипломна робота

Звіт про зміни у власному капіталі

Рядок

Найменування статті

Примітки

Статутний капітал зареєстрований, спла-чений

Емісійні різниці

Викуп-лені власні акції

Резерви

Переоцінка основаних засобів

Нерозподіле-ний прибуток

Капіталізовані дивіденди

Капітал та резервні фонди, уього

Попередній рік

1

Залишок на 1 січня

2

Переоцінка основних засобів

3

Дивіденди за минулий рік сплачені

4

Капіталізовані дивіденди за минулий рік

5

Чистий прибуток

6

Розподіл у загальні резерви банку

7

Розподіл у резервні фонди

8

Сплата в раніше зараєстрований статутний капітал

9

Реєстрація акцій нового випуску (на суму внесків)

10

Купівля власних акцій

11

Продаж раніше викуплених власних акцій

12

Ефект змін в облікових політиках або виправлення суттєвих помилок

13

Залишок за станом на 31 грудня

Керівник ___________________

Головний бухгалтер ___________________

Додаток 2

Звіт про прибутки та збитки

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1.1

Процентний дохід

1.2

Процентні витрати

1

Чистий процентний дохід

2.1

Комісійний дохід

2.2

Комісійні витрати

2

Чистий комісійний дохід

3

Дивідендний дохід

4

Чистий торговельний дохід

5

Прибуток/збиток від інвестиційних цінних паперів

6

Прибуток від довгострокових вкладень в асоційовані компанії й інші дочірні установи та інших інвестицій

7

Інший операційний дохід

8

Операційних дохід

9

Загальноадміністративні витрати

10

Витрати на персонал

11

Прибуток від операцій

12

Витрати на безнадійні та сумнівні борги

13

Прибуток до оподаткування

14

Податок на прибуток

15

Прибуток після оподаткування

16

Непередбачені доходи/витрати

17

Чистий прибуток/збиток банку

Додаток 1

Балансовий звіт

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

Активи

Кошти та залишки в НБУ

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України

3

Кошти в інших банках

4

Цінні папери на продаж

5

Кредити та заборгованість клієнтів

6

Інвестиційні цінні папери

7

Довгострокові вкладення до асоційованих компаній і дочірніх установ

8

Основні засоби та нематеріальні активи

9

Чисті нереалізовані доходи від похідних фінансових інструментів

10

Нараховані доходи до отримання

11

Інші активи

12

Усього активів

Зобов'язання

13

Кошти банків

14

Кошти клієнтів

15

Інші депозити

16

Боргові цінні папери, емітовані банком

17

Чисті нереалізовані витрати від похідних фінансових інструментів

Продовження додатку 1

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

18

Нараховані витрати до сплати

19

Інші зобов'язання

20

Усього зобов'язань

21

Власний капітал

Статутний капітал

22

Капіталізовані дивіденди

23

Акції, що викуплені в акціонерів

24

Емісійні різниці

25

Резерви

26

Переоцінка основних засобів

27

Нерозподілений прибуток

28

Усього власного капіталу

29

Усього пасивів

Керівник ___________________

Головний бухгалтер ___________________

Додаток 3

Звіт про рух грошових коштів

(прямий метод)

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

І. Операційна діяльність

1

Процентні доходи, що отримані

2

Процентні витрати, що сплачені

3

Комісійні доходи, що отримані

4

Комісійні витрати, що сплачені

5

Дивіденди від довгострокових вкладень в асоційовані компанії, що отримані

6

Інші доходи, що отримані

7

Інші витрати, що сплачені

8

Реалізовані результати від торговельних операцій

9

Повернення раніше списаних активів

10

Виплати працівникам банку

11

Податок на прибуток, що сплачений

12

Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку

1

Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам

2

Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам


 
 

Цікаве

Загрузка...