WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Фондовий ринок - Дипломна робота

Банківська справа. Фондовий ринок - Дипломна робота

Як правило, нагляд за кредитно-банківською системою проводять безпосередньо центральні банки, однак в Бельгії, Германії, Швейцарії та Японії органи нагляду інституціонально відокремлені від центрального банку. Не дивлячись на це центральний банк найтіснішим чином пов'язаний з ними, приймаючи участь в їх діяльності чи роблячи консультаційні послуги. В інших країнах центральний банк контролює діяльність кредитно-банківських закладів в поєднанні з іншими інститутами. Так, ФРС США проводить наглядову діяльність разом з федеральною корпорацією страхування депозитів, Службою контролера грошового обігу, уповноваженими органами штатів.

Не менш важливою контрольною функцією центрального банку є проведення валютного контролю та валютного регулювання.

Ступінь жорсткості валютного контролю та валютного регулювання залежить перш за все від загального валютно-економічного положення країни. Так, в країнах що розвиваютьсяконтролю звичайно підлягає досить широке коло операцій по зовнішніх платежах і розрахунках, що обумовлено необхідністю регламентації іноземної валюти. Навпаки, найбільш розвинуті в економічному відношенні країни в даний час ідуть по шляху лібералізації валютного контролю.

Забезпечення безперебійного функціонування системи готівкових і безготівкових розрахунків – одна з обслуговуючих функцій центрального банку.

В перший час діяльність центрального банку в цій сфері обмежувалась випуском в обіг паперово-грошових знаків. (Грошова емісія і в теперішній час створює основу діяльності всіх центральних банків).В подальшому по мірі розвитку безготівкових розрахунків центральний банк став виступати в ролі організатора і учасника платіжно-розрахункових відносин. Знаходячись в центрі потоків грошових засобів, центральні банки призвані забезпечити швидке і безперебійне функціонування механізму безготівкових розрахунків та платежів. Разом з тим безпосередня участь центральних банків в платіжних системах не є обов'язковою – деякі центральні банки обмежуються контролем за діяльністю цих систем.

Інша обслуговуюча функція центрального банку – кредитування кредитно-банківських інститутів і уряду. Являючись кредитором останньої інстанції центральні банки надають позику кредитно-банківським закладам, що мають тимчасовий брак в фінансових ресурсах.

Посередництвом кредитування уряду центральні банки виконують фінансування державного боргу і дефіциту державного бюджету. Це особливо широко використовується в країнах що розвиваються, в яких позики центрального банку уряду визначають значну частину їх активів. Навпаки, розвинуті країни уникають подібну практику. В зв'язку з цим дана функція в теперішній час відноситься не ло основних, а ло доповнюючих.

Ще одна обслуговуюча функція центрального банку – виконання ним ролі фінансового агента уряду, тобто ведення урядових рахунків і управління активами різноманітних урядових відомств. В деяких країнах, наприклад в США центральні банки виконують цю функцію разом з комерційними банками. В інших державах , наприклад в Італії, центральні банки є практично бухгалтерами державних закладів.

Додаткові функції центрального банку не пов'язані безпосередньо з його головною метою (зберігання стабільності національної грошової валюти), але допомагають її реалізації. До числа цих функцій відносяться управління державним боргом, проведення аналітичних дослідів і ведення статистичної бази даних, виготовлення банкнот та ін.

Функції проведення аналітичних і статистичних дослідів по своєму характеру можуть бути досить неоднаковими і нерівнозначними в центральних банках різних країн. Досліди в області грошово-кредитної та валютної політики в основному базуються на даних платіжних балансів. Це обумовило в деяких країнах (Бельгія, Германія, Франція, Нідерланди, Японія) делегування центральному банку функції збору і аналізу такого роду даних.

Більшість центральних банків проводять досліди економічної кон'юнктури в реальному секторі економіки. Деякі центральні банки публікують результати проведених дослідів (федеральні резервні банки США, Банк Японії, Національний банк Бельгії, Банк Франції, Німецький федеральний банк, Банк Англії та ін.)

Багато центральних банків вивчають фінансове положення підприємств і створюють централізовані служби по банківських ризиках (Національний банк Бельгії, Німецький федеральний банк, Банк Франції, Банк Італії, Банк Іспанії). Крім того, в центральних банках Німеччини , Бельгії, Іспанії, Італії існують централізовані бази даних балансів підприємства.

Задача всіх центральних банків – випуск в обіг банкнот і забезпечення їх обігу по території країни. При цьому лише деякі центральні банки (Італії, Великобританії, Бельгії, Іспанії) мають спеціальні структурні підрозділи по виробництву банкнот.

Окремі центральні банки проводять зв'язки з небанківською клієнтурою і надають суспільні послуги. Всі центральні банки підтримують кореспондентські відносини з фінансовими закладами своєї країни , іншими центральними банками і міжнародними фінансовими організаціями. Однак комерційні відносини з небанківською клієнтурою завжди є другорядними.

Центральні банки можуть надавати певну сукупність послуг колективного користування. З ціллю покращення функціонування банківської системи і відносин між комерційними банками та їх клієнтурою деякі центральні банки , як вже було сказано, створюють централізовані служби по банківським ризикам, контролюють неоплачені векселя і т. д.

На протязі всього періоду після другої світової війни відмічається все більш інтенсивне використання операцій на відкритому ринку, що відповідає загальній тенденції переходу від прямих до ринкових інструментів регулювання грошово-кредитної сфери.

Операції на відкритому ринку являють собою операції центрального банку по купівлі-продажу цінних паперів. Об'єкт цих операцій – так звані ринкові цінні папери, переважно зобов'язання скарбниці та державних корпорацій, промислових компаній і банків, а також векселя, що передбачаються центральним банком.

Операції на відкритому ринку – найбільш дійсний і гнучкий ринковий інструмент грошово-кредитної політики центрального банку, що забезпечує ефективну дію на грошовий ринок і банківський кредит, а значить, і на економіку. Час їх проведення і їх об'єм викликають задану реакцію ринку. В зв'язку з цим вони передбачені і короткострокові.

Механізм операцій на відкритому ринку нескладний, що робить його привабливим для використання. Так, в випадку купівлі центральним банком цінних паперів на відкритому ринку об'єм власних резервів банків і банківської системи в цілому збільшується, а у випадку продажу, навпаки, понижується що відображається на вартості кредиту і на об'ємі грошової маси.

Операції центрального банку на відкритому ринку передбачають використання різних технічних процедур. Вони розрізняються в залежності: від умов договорів (пряма купівля-продаж або купівля-продаж на строк з зобов'язанням зворотнього викупу за раніше обговореним курсом); об'єктів угод (операції з державними чи приватними цінними паперами); тривалості договорів (короткострокові – до 3 місяців – і довгострокові – від 1 року і більше – операції з цінними паперами); сфери проведення операцій (тільки банківський сектор чи в поєднанні з небанківським сектором ринку цінних паперів); способу встановлення процентних ставок (центральним банком чи ринком); джерела ініціативи в проведенні операції (центральний банк чи учасники грошового ринку).

Відмінності в технічних процедурах проведення операцій на відкритому ринку зумовлені рядом факторів. Найважливішими з них є специфіка кредитно-банківської системи, що передбачає різний склад учасників ринку, і особливості національного законодавства. Найбільше поширення операції на відкритому ринку отримали в країнах з максимально розвинутими сегментами грошового ринку – США, Канада, Великобританія, Франція, Японія, Італія. В країнах, що розвиваються, в яких відсутній достатньо широкий ринок високоякісних цінних паперів, операції центрального банку з цінними паперами не можуть впливати на грошову базу і величину резервів комерційних банків, не дезорганізовуючи в той же час сам ринок.

В залежності від умов угод з цінними паперами на відкритому ринку, як відмічалось раніше, розрізняють прямі і зворотні операції. Історично, першою формою операцій на відкритому ринку були прямі операції, тобто операції центрального банку по купівлі чи продажу державних облігацій і інших зобов'язань, скарбничих векселів, а в окремих країнах – приватних векселів і векселів центрального банку.

Прямі операції проводяться на готівково-грошовій "касовій" основі , яка передбачає повний розрахунок протягом дня завершення угоди. Операції на базі так званої регулярної доставки передбачають проведення повного розрахунку і доставки цінних паперів їх покупцю на наступний робочий день. В найбільш значних масштабах прямі операції з цінними паперами здійснюються в США Федеральним комітетом по операціях на відкритому ринку, спеціально створеним в рамках ФРС. При купівлі цінних паперів на відкритому ринку федеральними резервними банками, платіж здійснюється в вигляді чека, виписаного на резервні банки. Продавцями цінних паперів, що купуються федеральними резервними банками можуть бути банки (що входять чи не входять до системи ФРС), промислові чи фінансові компанії, а також фізичні особи. Якщо продавцем цінних паперів є банк – член ФРС, то чеки , отримані ним в вигляді оплати за продані цінні папери направляються в федеральний резервний банк відповідного округу, який збільшує розміри своїх резервів. У всіх інших випадках продавці цінних паперів , отримуючи чек, виписаний на ФРС поміщають його в банк, відкриваючи тим самим депозит. Банк в свою чергу депонує його на свій рахунок в федеральному резервному банку, збільшуючи свої резерви на суму проведеної операції. Купівля ФРС цінних паперів на відкритому ринку зумовлює збільшення резервів банків – членів цієї системи , що дає їм можливість розширяти кредитні операції по обслуговуванню різних підприємств в різних галузях економіки. Таким чином, купуючи цінні папери на відкритому ринку, ФРС стимулює розвиток економіки. Якщо покупцями цінних паперів є комерційні банки, то вони зменшують свої депозити в федеральних банках на відповідну суму. В разі купівлі цінних паперів фізичними особами чи нефінансовими компаніями спостерігається зменшення депозитів відповідного банку – члена ФРС в резервному банку даного округу, оскільки чеки, при операціях на відкритому ринку виписуються на резервні банки. Одночасно зменшуються грошові засоби на рахунках покупців цінних паперів в обслуговуючих їх банках – членах ФРС. Таким чином, продаж ФРС цінних паперів на відкритому ринку сприяє зменшенню резервів банків і, відповідно зменшує їх кредитні можливості. Звідси виходить, що продаж ФРС цінних паперів на відкритому ринку є інструментом, що використовується для стримуючого впливу на економіку.


 
 

Цікаве

Загрузка...