WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Фондовий ринок - Дипломна робота

Банківська справа. Фондовий ринок - Дипломна робота

Для розширення кола використання державних боргових зобов'язань поряд із тими, що спрямовані на залучення коштів для покриття дефіциту державного бюджету, можлива емісія боргових зобов'язань, спрямованих на реструктуризацію державного боргу. Функції такого фінансового інструменту можуть виконати казначейські зобов'язання , які мають такі характеристики: іменний, цінний папір, що розміщується з дисконтом на добровільних засадах серед фізичних та юридичних осіб, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету і який засвідчує факт заборгованості державного бюджету перед власником цього папера, та погашується при здійсненні обов'язкових платежів до державного бюджету. Згідно із чинним законодавством загальний обсяг випуску державних боргових зобов'язань регулює Верховна Рада України в межах визначеного бюджетом на поточний рік граничного розміру внутрішнього державного боргу. Виходячи із цих обмежень, характер та умови випуску даних боргових зобов'язань визначаються Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України. На сьогодні в Україні ринок державних боргових зобов'язань функціонує на базі використання такого фінансового інструмента, як облігації державної внутрішньої позики (надалі - ОВДП) з такими характерними особливостями:

- форма випуску дисконтна на пред'явника;

- номінальна вартість - 100 грн.;

- терміни погашення - 3, 6, 9, 12 та 18 місяців;

- вид випуску - записи на рахунках у системі електронного обігу цінних паперів.

За дорученням уряду на Міністерство фінансів України покладаються обов'язки щодо здійснення випуску ОВДП та гаранта своєчасності оплати доходу та погашення облігацій.

За цих умов випуску ОВДП належать до інструментів грошового ринку, що обумовлює необхідність безпосередньої участі Національного банку України у розміщенні, обслуговуванні обігу, сплаті доходу та погашенні цих боргових зобов'язань. Серед інших учасників ринку також :

- комерційні банки,

- юридичні та фізичні особи, що є клієнтами комерційних банків,

- організаційно оформлені торговельні системи.

Функціонування такого ринку неможливе без чіткого розподілу функцій та повноважень його учасників. Як безпосередній учасник ринку ОВДП Національний банк виконує обов'язки:

- генерального агента Міністерства фінансів України з обслуговування розміщення ОВДП та проведення платежів за ними;

- депозитарію за ОВДП, що випущені у вигляді записів на рахунках у системі електронного обігу цінних паперів;

- контролюючого органу;

- ділера на вторинному ринку.

Функції генерального агента з обслуговування випуску ОВДП та проведення платежів за ними Національний банк виконує на підставі договору з Міністерством фінансів. Умовами цього договору визначаються необхідність спільної розробки та погодження графіка правил розміщення ОВДП, надання інформаційних повідомлень про продаж цінних паперів та його результати, порядок виконання Національним банком функцій платіжного агента за ОВДП. Організація продажу ОВДП на первинному ринку належить до сфери повноважень Національного банку . Цей продаж проводиться у таких формах:

- аукціон з оголошенням обсягу ОВДП, що встановлені на продаж;

- аукціон без оголошення обсягу ОВДП, що встановлені на продаж;

- продаж з оголошенням обсягу реалізації облігацій за фіксованими цінами, які встановилися на попередньому аукціоні;

- продаж без оголошення обсягу за фіксованими цінами , які встановлювалися на попередньому аукціоні.

Аукціон , що проводиться із попереднім оголошенням обсягу ОВДП, які виставлені на продаж вважається таким, що відбувся , у разі реалізації 20% облігацій від загальної їх кількості. Покупцям ОВДП на торгах, які проводяться Національним банком України, виступають комерційні банки, їхні філії та небанківські фінансові установи (надалі - учасники торгів). Комерційним банкам надається право на придбання ОВДП за рахунок:

- власних і залучених коштів за умови дотримання встановлених Національним банком економічних нормативів;

- коштів клієнтів та за їхнім дорученням.

Комерційні банки та їхні філії допускаються до участі в аукціонах за умови покладення договору про депозитарне та інформаційне обслуговування операцій з облігаціями і набуття ними статусу депонента депозитарію Національного банку України.

Придбання комерційним банком облігацій за рахунок коштів та за дорученням клієнтів - резидентів, а також за рахунок власних та залучених коштів і з метою подальшого перепродажу проводиться за умови:

- наявності дозволу уповноваженого органу на здійснення діяльності, пов'язаної з випуском та обігом цінних паперів;

- виконання встановлених економічних нормативів та задовільного фінансового стану;

- надання комерційному банку (філії) права на ведення рахунків депозитарного обліку за облігаціями, які перебувають у власності його клієнтів;

- наявності договору з клієнтами щодо придбання облігацій на аукціоні, що проводиться Національним банком України.

Вихід нерезидентів на ринок ОВДП потребує запровадження механізмів спільного функціонування різних сегментів фінансового ринку: валютного та державних боргових зобов'язань. Крім цього, слід вирішити проблеми страхування ризиків нерезидентів, що пов'язані зі зміною валютного курсу та діяльності банку, який веде рахунки нерезидента.

Відповідно до цього слід запровадити інститут уповноважених банків, що дасть змогу знизити ризик банку як зберігача цінних паперів, а також - запровадити біржову торгівлю валютними ф*ючерними контрактами. Але чинним законодавством порядок їх випуску невизначений, що значною мірою стримує розвиток ринкових реформ в Україні.

У разі прийняття рішення щодо запровадження інституту уповноважених банків операції нерезидентів на ринку ОВДП обслуговуватимуть лише ті банки-резиденти, які уклали відповідні угоди з Національним банком України. Ці фінансові установи за дорученням нерезидентів можуть:

- котувати облігації на торгах, що проводяться Національним банком України, здійснювати промислові розрахунки за їх результатами;

- проводити операції з купівлі та продажу облігацій вторинного ринку;

- вести депозитарний облік облігацій, що перебувають у власності нерезидентів;

- здійснювати платежі за облігаціями при їх погашенні та платі доходу.

На підставі угоди з уповноваженими банками Національний банк може обмежувати обсяги придбання нерезидентами ОВДП. При формуванні цих обмежень повинні враховуватися потреби Міністерства фінансів для покриття дефіциту бюджету, розподіл за термінами погашення обсягів платежів за ОВДП, які придбані нерезидентами на попередніх торгах, тенденція зміни валютного курсу, що визначена основними показниками грошово-кредитної політики НБУ. Дані обмеження і будуть відігравати інтегруючу роль при спільному функціонуванні ринків валюти та державних боргових зобов'язань.

Розширення кола безпосередніх учасників ринку ОВДП пов'язане з виходом на нього торговців цінними паперами , що не належать до установ банківської системи. З метою недопущення зловживань на ринку ОВДП , запобігання його компрометації право безпосереднього виходу на нього у першу чергу мають отримати торговці , які займають стабільні позиції на фондовому ринку і набули значного досвіду у цій сфері. Таким добором можуть займатися органи державної виконавчої влади, які безпосередньо контролюють діяльність торговців цінними паперами. На підставі рішень таких органів (це може бути Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку або Міністерство фінансів) Національний банк України може укладати окремі угоди з торговцями цінними паперами щодо надання їм програмно-технологічних засобів для участі у торгах ОВДП та ведення депозитарного обліку операцій із ними. Угода може бути укладена за умови придбання програмно-технологічних засобів електронної пошти та пред'явлення копії договору з комерційним банком про розрахункове обслуговування. Відповідно до цієї угоди торговцю цінними паперами :

- надається право придбання облігацій за рахунок власних коштів, а також за дорученням та за рахунок коштів клієнтів-резидентів;

- відкривається рахунок депозитарного обліку в депозитарії НБУ та окремий грошовий субрахунок у його операційному управлінні;

- надаються програмно-технологічні засоби для участі у торгах ОВДП та засоби захисту інформації від несанкціонованого доступу ;


 
 

Цікаве

Загрузка...