WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Фондовий ринок - Дипломна робота

Банківська справа. Фондовий ринок - Дипломна робота

Нижня границя вартості акцій є оцінка по нетто активах, або нетто - капітал на акцію (BVPT). Ця оцінка часто сильно відрізняється від ринкової оцінки. Різниця ринкової і внутрішньої оцінки часто є індикатором недооцінки або переоцінки акцій компанії ринком.

Внутрішня вартість акцій крім оцінки по чистих активах розраховується на основі:

- дохідності акцій;

- відношення Р/Е;

- дивідендного доходу;

- майбутніх грошових поступлень CF;

Оцінка на базі дохідності прийнятна для акцій з високим ступенем ризику; на основі відношення P/E - для оцінки акцій закритої приватної фірми, акції якої не котируються на фондовому ринку; модель дивідендного доходу застосовується для компаній, акції яких продаються не великими пакетами в розрахунку на дрібного інвестора; оцінка по дисконтованому грошовому потоку краща для оцінки компаній з точки зору довготермінового інвестування. Вже згадана оцінка по чистих активах використовується для визначення номінальної вартості акцій при першому випуску. Формули оцінки акцій слідуючі:

Оцінка на основі дохідності:

DPS(або EPS, або CFPS)

P= ----------------------------------------------

дохідність (дивідендний дохід);

дохідність по EPS або по CFPS);

де DPS - дивіденд на акцію;

EPS - прибуток на акцію;

CFPS - грошовий потік на акцію.

Дохідність по будь-якому показнику (DPS, EPS, CFPS) визначається у вигляді відношення даного показника до ринкової ціни акцій.

Оцінка на основі дивідендного доходу (дисконтованого) P=DPSi / [1(1+r)t]

Оцінка на основі дисконтованого потоку грошових засобів:

P=CFPSi / [1(1+r)t] .

Остання оцінка є найпоширенішою міжнародною оцінкою. Вартість фірми згідно цьому підходу вимірюється здатністю активів створювати дохід. Потік грошової готівки СFв загальному дорівнює прибутку за мінусом податку на прибуток і проценту по боргу плюс амортизаційні відрахування мінус заплановані видатки капіталу.

Процес ціноутворення важливий для фінансового менеджменту компаній з різних точок зору. Ціна акцій (Р) є індикатором ефективності менеджменту в цілому. Підвищення внутрішньої або ринкової вартості акцій - свідоцтво позитивної оцінки рівня корпоративної політики, в тому числі і фінансової.

Оцінка акцій при наявності в компанії боргу ще не є вартістю капіталу. Вартість капіталу визначається у вигляді середньозваженої дохідності акцій і ставок процентів по боргу, в тому числі і оголошеної дохідності облігацій.

В класичному варіанті середньозважена вартість капіталу розраховується по формулі WACC - середньозваженої вартості капіталу:

ka = [B/(B+S)] (1 - t) ka + [B/(B + S)]ks;

де ka - середньозважена вартість капіталу;

kd - процент по боргу;

ks - норма прибутку на акціонерний капітал;

B - сума боргу;

S- акціонерний капітал;

t - ставка податку на прибуток.

Норма прибутку на акціонерний капітал при ходженні акцій на ринку визначається по моделі CAPM (Capital Assets Pricing Model):

R = Rf + Rm - Rf).

де R - норма прибутку на акцію;

Rf- безризикова норма прибутку (як правило, норма прибутку по облігаціях).

Rm- норма прибутку на ринку або по "середній" акції.

- бета-коефіцієнт, або індекс ризику відносно "середньої" акції.

Бета- коефіцієнт визначається по ходу кореляційно-регресивного аналізу із рівняння:

kj = aj + km + j,

де kj - дохідність акцій;

km - середньозважена дохідність по групі акцій (або по всіх акціях на ринку).

При відсутності ринкової історії акцій середньозважена вартість капіталу приймається по внутрішній нормі віддачі на капітал або дохідність капіталу - ROE.

Показник ROE називають внутрішньою нормою віддачі на капітал, а WACC - його альтернативним варіантом. Якщо розрив між внутрішньою нормою на капітал і вартістю капіталу є позитивним, то має місце ріст вартості капіталу. При цьому ріст вартості розраховується по економічній добавленій вартості:

EVA=(ROE-WACC)E,

де EVA - економічна добавлена вартість,

ROE - дохідність капіталу,

WACC - середньозважена вартість капіталу,

E - величина акціонерного капіталу.

Ринкова вартість капіталу в будь-який прогнозований рік розраховується за формулою:

Vi=Eo+ EVAt r[1/(1+r)t],

де Vi - ринкова вартість,

Eo - величина акціонерного капіталу в рік, попередній прогнозованому періоду,

EVAt - економічна добавлена вартість,

r - ставка дисконтуваня,

t - роки прогнозу.

Оцінка по добавленій економічній вартості є відносно новим показником. Вона лягла в основу так званого спред - аналізу.

У відповідності з отриманим розрахунком ринкова вартості фірми в 1996-1998рр. буде дорівнювати 9680+(203,830+199,837+195,719)=10 279,387 млрд

Висновок.

Ринок цінних паперів, як правило, є одним із важливих джерел отримання зовнішніх інвестицій для акціонерних товариств. Український позабіржовий РЦП в якості джерела інвестицій може розглядатись з великою натяжкою. По-перше, його ємність недостатня для адекватної оцінки акцій, по-друге, при першому виході на позабіржовий ринок його учасники схильні сильно занижувати вартість акцій, оскільки гравці наслідують спекулятивні інтереси. В 1996р. ємність українського фондового ринку, його структура і об'єм практично не змінювалися. Після змін в правлінні в 1997р. його об'єм трохи зріс, але кардинально нічого не змінилося, поки перспективи слідуючих етапів розвитку РЦП не зрозумілі і галузева структура залишається такою ж. На ринок не виходять високо технологічні телекомунікаційні підприємства, що використовують передові технології, такі як сотовий зв'язок. Можливість отримання значних інвестицій є тільки у великих компаній, але й вона достатньо обмежена можливостями ринку.

3.3. Шляхи вдосконалення фондового ринку.

Відмічаючи, що ринок цінних паперів - це насамперед ринок ризикових капіталів, необхідно вказати, що може вплинути на його стабільність і викликати збурення з далекосяжними наслідками. До них слід віднести.

1. Гру на різниці курсів на підвищення і зниження.

2. Зміну облікової ставки Національного банку України і ланцюгової реакції в комерційних банках.

3. Автоматичну зміну курсів цінних паперів під тиском облікової ставки, а також самокотирування.

4. Загострення конкурентної боротьби на внутрішньому та зовнішньому ринках.

5. Зміну дивідендів та рівня прибутку акціонерних товариств або ФПГ.

6. Кризу неплатежів, що набула катастрофічного характеру в Україні.

7. Банкрутство трастів, інвестиційних компаній, акціонерних товариств та окремих підприємств.


 
 

Цікаве

Загрузка...