WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Фондовий ринок - Дипломна робота

Банківська справа. Фондовий ринок - Дипломна робота

За результатами проведення торгів засобами телекомунікаційного зв'язку біржової системи до депозитарію Національного банку України надходять повідомлення про склад укладених угод. На підставі цих даних ОВДП, за якими укладені угоди про їх продаж, блокуються у депозитарії НБУ за напрямом "Заблоковані після торгів з метою сплати". Облігації, за якими не укладені біржові угоди, на підставі депо-розпоряджень депонентів розблоковуються і зараховуються на рахунки власників. Витяги про зарахування надаються депонентам.

Наступного дня після проведення торгів та у разі надходження коштів від покупців біржовою системою до депозитарію Національного банку України надсилається повідомлення про угоди з ОВДП, що сплачені. На підставі цих даних у депозитарії розблоковуються ОВДП за сплаченими біржовими угодами і проводиться перереєстрація прав власності за ними. За результатами такої перереєстрації учасникам угод засобами телекомунікаційного зв'язку надсилаються витяги з рахунків депозитарного обліку.

На позабіржовому ринку можуть укладатися угоди купівлі та продажу ОВДП, РЕПО та кредитування під заставу облігацій. Перереєстрація у депозитарії НБУ прав власності за угодами купівлі-продажу ОВДП, які укладені на позабіржовому ринку, здійснюється у такому порядку.

На підставі депо-розпоряджень про перереєстрацію прав власності, що надаються продавцям ОВДП, у депозитарії НБУ здійснюється їх блокування за напрямом "Заблоковано за угодами на позабіржовому ринку". Витяг із блокувального рахунка надається депоненту-продавцю ОВДП, а довідка про блокування - депоненту-покупцю. Після надходження довідки покупець перераховує кошти та надсилає відповідне повідомлення.

Після надходження у день проведення блокувальних операцій повідомлень від покупців про перерахування відповідної суми коштів продавцю ОВДП розблоковуються і зараховуються на рахунки ДЕПО нового власника.

При ненадходженні у день проведення блокувальних операцій повідомлення про перерахування покупцем коштів у депозитарій Національного банку ОВДП розблоковуються і зараховуються на рахунок продавця за напрямом "Облігації, що перебувають у обігу".

Ломбардні кредити під заставу ОВДП надаються у порядку, визначеному Тимчасовим положенням про порядок рефінансування Національним банком України комерційних банків під забезпечення державних цінних паперів, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 246 від 28.09.1995 року.

Облік ОВДП за угодами з наданням ломбардних кредитів ведеться у депозитарії Національного банку України таким чином.

На підставі депо-розпоряджень, що надаються комерційними банками - отримувачами ломбардного кредиту, в депозитарії НБУ здійснюються операції з блокування ОВДП за напрямом "Заблоковано за угодами на позабіржовому ринку". При надходженні у день проведення блокувальних операцій повідомлення про перерахування відповідної суми коштів (кредиту) ОВДП переводиться на блокувальний рахунок за напрямом "Заблоковано під забезпечення ломбардного кредиту".

У разі відсутності в день проведення блокувальних операцій повідомлення про перерахування коштів у депозитарії Національного банку України ОВДП розблоковуються і зараховуються на рахунок депонента.

За вчасного погашення комерційними банками заборгованості за ломбардними кредитами до депозитарію НБУ надсилається повідомлення про повернення кредиту, а комерційним банком - депо-розпорядження про розблокування ОВДП у депозитарії НБУ. Витяги з цих рахунків надсилаються комерційним банкам - власникам ОВДП.

Депо-розпорядження і повідомлення не мають юридичної сили за наявності помилок, зроблених під час заповнення цих документів або за наявності порушень у технології захисту інформації.

При невчасному поверненні комерційним банком коштів відповідно до умов угоди про надання ломбардного кредиту ОВДП розблоковуються і зараховуються у власність НБУ.

Операції щодо обліку ОВДП за угодами РЕПО (договори продажу з правом зворотнього викупу) здійснюються у депозитарії НБУ в такому порядку.

На підставі депо-розпоряджень, що надається продавцем, у депозитарії НБУ здійснюється блокування ОВДП за напрямом "Заблоковано за угодами на позабіржовому ринку". Витяг із блокувального рахунка надається депоненту-продавцю ОВДП, а повідомлення про блокування - депоненту-покупцю. Після надходження повідомлення покупець перераховує кошти та надсилає про це відповідне повідомлення.

У разі надходження у день проведення блокувальних операцій від покупця повідомлення про перерахування відповідної суми коштів ОВДП переводяться на блокувальний рахунок покупця за напрямом "Заблоковані у зв'язку з дією договору РЕПО".

Відсутність у день проведення блокувальних операцій повідомлення про перерахування покупцем коштів обумовлює необхідність розблокування ОВДП та їх зарахування на рахунки власників у депозитарії НБУ.

Операції з розблокуванням ОВДП у депозитарії НБУ в разі їх зворотнього викупу здійснюються за умови подання покупцем повідомлення про перерахування коштів, а продавцем - депо-розпорядження про передачу облігацій у власність покупця.

При невиконанні умов договору РЕПО до порушників застосовуються штрафні санкції, визначені цією угодою.

Здійснення Національним банком функцій платіжного агента Міністерства фінансів у процесі погашення ОВДП і сплати доходу за ними нерозривно пов'язане із функціонуванням депозитарію за державними борговими зобов'язаннями. Це обумовлено тим, що кошти за ОВДП перераховуються депонентам, що зареєстровані у депозитарії НБУ. Ці платежі виконуються в такому порядку.

За 2 робочих дні до сплати доходу (погашення) ОВДП блокуються на рахунках депозитарію НБУ за напрямом "Заблоковано для сплати доходу та погашення". На підставі цих блокувальних рахунків формується реєстр власників облігацій.

У день проведення платежів, якщо він не збігається зі строком перерахування коштів за результатами торгів із розміщення ОВДП, реєстр сплати за депонентами передається операційному управлінню НБУ. Воно провадить платежі на підставі платіжного доручення Державного скарбниці та реєстру сплат за депонентами.

Розрахунки з погашення та сплати доходу, які за строками проведення збігаються з платежами за результатами торгів із первинного розміщення ДЦП, можуть здійснюватися на клірингових засадах. Підставою для проведення цих розрахунків є дані, що характеризують обіги платежів між учасниками торгів та Державним скарбницям України.

У разі погашення кошти за ОВДП, які знаходяться на блокувальних рахунках за угодами на позабіржовому ринку, не перераховуються депонентам, а спрямовуються на окремий рахунок НБУ до вирішення спорів за угодами з облігаціями. Ці кошти перераховуються депонентам на підставі письмової згоди учасників угоди або за рішенням судових органів.

За результатами погашення ОВДП депонентам депозитарію НБУ надається повідомлення про вилучення з обігу цих ЦП.

У зв'язку з виконанням функцій контролюючого органу Національний банк:

- встановлює порядок бухгалтерського та депозитарного обліку, розміщення обігу, сплати відсотків та погашення облігацій в установах банківської системи;

- визначає вимоги до депозитарної мережі, до механізму вторинного обігу облігацій і порядку проведення розрахунків за ними;

- здійснює контроль за комерційними банками - учасниками ринку облігацій у процесі їх розміщення, обігу та погашення;

- не допускає до участі на ринку державних облігацій комерційні банки у разі порушення ними вимог чинного законодавства;

- отримує інформацію за результатами торгів облігаціями на вторинному ринку, про кількість облігацій на рахунках ДЕПО у депозитарній мережі, про рух коштів за облігаціями в установах банківської системи.

Центральне місце у реалізації НБУ контролюючих функцій посідає депозитарій за ОВДП. Він здійснює контроль за співвідношенням обсягу емісії ОВДП та кількістю останніх в обігу, а також за станом виконання угод з облігаціями між депонентами на вторинному ринку. Депозитарій має широкі повноваження, серед яких:

- отримання за запитом на безоплатній основі інформації від депонентів щодо стану рахунків депозитарного обліку ОВДП;

- видача розпоряджень депонентам щодо усунення недоліків депозитарного обліку ОВДП;

- застосування штрафних санкцій до депонентів, передбачене угодою про депозитарне обслуговування, у разі порушення вимог чинного законодавства, нормативних документів щодо обліку облігацій та проведення операцій із ними;

- блокування рахунків депозитарного обліку депонентів за рішенням Правління НБУ та правоохоронних органів.

Поряд із цим слід зазначити, що дані, які зберігаються у депозитарії НБУ, належать до конфіденційних і не підлягають розголошенню. Ця інформація може надаватись державним органам виконавчої влади у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Виконання функцій дилера на вторинному ринку ОВДП, які пов'язані з регулюванням обсягів грошової маси, що знаходиться в обігу, належить до статутної діяльності Національного банку. Певний вплив на обсяги грошової маси здійснюється шляхом укладення угод купівлі та продажу ОВДП на біржовому та позабіржовому ринках. У зв'язку з цим НБУ веде та підтримує на відповідному рівні ліквідності портфель ОВДП, які перебувають у його власності. Ці облігації у разі потреби можуть бути запропоновані до продажу, щоб вилучити з обігу надлишкову грошову масу.


 
 

Цікаве

Загрузка...