WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

Схема 2. Класифікація результатів діяльності комерційного банку

Класифікацію цього процесу доцільно проводити з урахуванням особливостей формування й розміщення ресурсів комерційного банку, що зводиться до здійснення трьох основних груп операцій: пасивних, активних і комісійно-посередницьких. Пасивні операції полягають у залученні тимчасово вільних грошових коштів для формування своїх ресурсів. При проведенні активних операцій банки розміщують сформовані ними ресурси з метою отримання прибутку. Комісійно-посередницькі операції проводяться банком за дорученням і на користь клієнта за певну плату. Щодо останніх, то йдеться, власне, не про формування і розміщення ресурсів, а про переміщення вже наявних у банку коштів клієнта за його розпорядженням або про проведення інших операцій, безпосередньо не пов'язаних із рухом грошей (про так звані позабалансові послуги).

Отже, у результаті здійснення трьох названих груп операцій комерційні банки надають клієнтам різноманітні послуги, які у сукупності і становлять банківський продукт. Щоправда, існує кілька винятків. Так, пасивні операції комерційного банку, які проводяться з метою формування його власного капіталу, а також активні операції у сфері інвестицій не можна вважати (за визначеною вище термінологією) власне банківським продуктом. Це швидше послуги комерційного банку самому собі. У першому випадку вони відображають залучення капіталу, а в другому - його пропозицію.

Загалом результати банківської діяльності мають чітко виражений продуктивний характер. При наданні депозитних послуг банки акумулюють тимчасово вільні від обігу кошти, перетворюючи їх на капітал, тобто "непрацюючі" ресурси примушують працювати на користь як окремих суб'єктів ринку, так і економіки в цілому. Використання банківських кредитів у виробництві є необхідною умовою процесу розширеного відтворення, а позики, видані на споживчі цілі, збільшують платоспроможний попит, що також сприяє економічному зростанню. Організація і своєчасне проведення банками розрахунків забезпечує умови неперервного товарообігу та створює можливості для ефективного перетікання капіталів у господарстві. Реалізація інших банківських послуг теж створює умови для нормальної підприємницької діяльності у різних секторах економіки та забезпечення належного життєвого рівня населення.

Чітке усвідомлення зазначених аспектів є особливо важливим з огляду на поширене упередження щодо "непродуктивного" характеру функціонування системи комерційних банків у нашій країні. Викладені вище положення демонструють хибність стереотипу про банківські установи як про якусь "надбудову" на виробничому секторі вітчизняної економіки, адже від усвідомлення суспільством важливої ролі фінансового ринку і банків як його ключових суб'єктів значною мірою залежить успішність заходів, спрямованих на становлення і всебічний розвиток повноцінної ринкової економіки.

Для розкриття специфіки потреб, які задовольняються шляхом надання банківських послуг, здійснимо класифікацію їх за такими напрямами: клієнти банку, спектр послуг, надаваних різноманітним клієнтам, різновиди цих послуг.

Це можна відобразити з допомогою таблиці 1.

Таблиця 1

Загальна класифікація банківських послуг

Послуги банку

фізичним особам

Корпораціям, фірмам та ін.

Позики

Платежі

Кре-дитно-розра-хункові

Інвестиції

Позики

Платежі

Кре-дитно-розра-хункові

Інвестиції

Іпотечні позики Споживчі позики Кредитні картки Чековий кредит

Поточні рахунки НАУ-рахун-ки Дорожні чеки Дебетові картки Оплата векселів Обмін валюти, ін.

Оверд-рафт на поточному рахунку

Ощадні рахунки Термінові депозитні сертиф. Індивідуальні пенсійні рахунки Персональні трасти

Комерційні Позички Позики під заставу нерухомості Лізинг Факторинг Облік векселів

Управління готівкою Електронний переказ коштів Телеграфний переказ Трансферти цінних паперів

Акредитив Акцепт векселів

Трасти Пенсійні фонди Консультації Термінові депозитні сертифікати Термінові

Послуги банку

Банкам

Державним органам

Позик й

Платежі

Інвестиції

Позики

Платежі

Інвестиції

Пайові позички

Поточні рахунки Чековий кліринг Консультації Зберігання цінних паперів

Купівля-продаж ресурсів і цінних паперів Управління готівкою

Проектне фінансування

Управління готівкою Електронний переказ коштів Поточні рахунки Зберігання коштовностей

Купівля-продаж ресурсів і цінних паперів Термінові депозити Трастові операції

Банківські послуги класифікуються за їхнім зв'язком із функцією банку з перерозподілу грошових ресурсів. Такий підхід до класифікації дає змогу прив'язати конкретні банківські послуги до діяльності конкретних підрозділів комерційного банку (схема 2).

Процентні послуги - це послуги, пов'язані з діяльністю банку із перерозподілу грошових ресурсів, тобто перетікання ресурсів, які тимчасово осіли в одних і потребують застосування в інших.

До цієї групи входять:

а) послуги для вкладників — різні за термінами й умовами види вкладів юридичних і фізичних осіб (ці послуги пов'язані з процентними витратами банку);

б) послуги для позичальників - різноманітні за видами й умовами кредити для юридичних і фізичних осіб (ці послуги пов'язані з процентними доходами банку). Оскільки послуги цієї групи пов'язані з процентними доходами й витратами, пропонується відносити їх до групи процентних послуг.

Комісійні послуги - послуги, не пов'язані з перерозподілом ресурсів. До цієї групи належать усі інші банківські послуги, які приносять банку непроцентні доходи, - трастові операції, депозитарні послуги, консультаційне обслуговування тощо. Оскільки ці послуги пов'язані з отриманням банком певної комісії за їх проведення, цю групу називають комісійними послугами.

Розрахунково-касове обслуговування - специфічний вид банківської послуги, який поєднує в собі особливості процентних і комісійних послуг. Треба зазначити, що, з одного боку, залишки грошових засобів на розрахункових і поточних рахунках клієнтів є одним із видів залучення ресурсів, за які банк може виплачувати певний процент. Із цього погляду розрахунково-касове обслуговування є процентною послугою (послуги для вкладників). З іншого боку, розрахунково-касові операції, які проводяться банком за дорученням клієнтів (за їхніми рахунками), пов'язані з одержанням банком комісії за розрахунково-касове обслуговування. І в цьому разі їх можна розглядати як комісійні послуги.

Процентні банківські послуги допомагають одержати економічну вигоду як вкладникам банку, так і його позичальникам. Для вкладників економічний інтерес виражається в самозростанні вартості вкладених у банк грошей. Позичальник, вкладаючи одержані від банку ресурси в певні види бізнесу, також одержує вартість більшу, ніж першопочатково інвестована. У цьому полягає смисл попиту на процентні послуги банку.

Таким чином, повертаючись до ринку банківських послуг, можна зробити загальну класифікацію за двома основними ознаками:

 • Ринок конкретних банківських послуг.

 • Суб'єкти, які формують попит на банківські послуги: юридичні і фізичні особи, які є власниками або здійснюють операції з нерухомістю; всілякі корпорації - споживачі банківських послуг; банки-кореспонденти (інституціональний ринок); ринок, пов'язаний з урядовими органами юридичні і фізичні особи, які є клієнтами банку по лінії трастових послуг.

  До основних банківських послуг зараз, як і раніше, належать залучення коштів і подальше надання позичок. Проте навіть лише в межах цих двох послуг може бути вироблено безліч найрізноманітніших форм банківських продуктів.

  Існує ще декілька класифікацій банківських послуг:

  1) залежно від характеру і частоти надання послуги поділяють на:

  • проблемні, що вимагають інтенсивного контакту клієнтів з банком (управління майном);

  • послуги, що надаються відносно рідко (іпотечний кредит);

  • рутинні послуги (ощадний рахунок); /

  • послуги, що надаються часто (поточний рахунок);

  2) залежно від того, на якому етапі роботи з клієнтом використовується послуга, розрізняють:

  • стратегічні послуги;

  • операційні послуги;

  • послуги, що допомагають у вирішенні проблем клієнтів банку;

  • послуги в умовах кризи (рис.З);

  Види послуг

  Форми надання послуг

  Стратегічні послуги

  Дозволяють клієнту банку розробити і досягти суттєвих стратегічних перетворень у характері, напрямі, масштабах діяльності

  Ризиковий капітал

  Розміщення позик

  Кредитні картки

  Синдиковані позики

  Злиття і поглинання

  Операції під заставу

  Ощадні рахунки

  Операційні послуги

  Дозволяють клієнтові банку оптимальним чином досягти мети, поставленої в річному плані

  Споживчий кредит

  Незабезпечений кредит

  Овердрафт

  Операції на грошовому ринку

  Депозитні рахунки

  Бюджетні рахунки

  Чековий кліринг

  Валютні операції

  Послуги в галузі вирішення проблем клієнтів банку

  Дозволяють клієнтові банку підготуватись і швидко вирішити незаплановані проблеми

  Депонування цінностей

  Забезпечений кредит

  Кредитні картки

  Страхування життя

  Страхування кредитів

  Факторинг

  Лізинг

  Послуги банку в умовах кризи

  Дозволяють клієнтові банку отримати професійну допомогу у непередбачених кризових ситуаціях

  Рефінансування

  Вторинні застави

  Обсяг страхової відповідальності


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...