WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

Як відомою, українські банки сьогодні переживають період глибокої структурної трансформації, відбувається зміна пріоритетів, змінюються методи роботи. Крім того, здійснюється перехід від високо монополізованої державної структури й адміністративно-бюрократичних методів управління банківською сферою до динамічного і конкурентного банківського співтовариства, що орієнтується на ринок, на комерційний успіх.

Системні (колишні державні) банки досить повільно впроваджують нові послуги, хоча мають величезний фінансовий потенціал для цього.

Нові комерційні банки, "банки другої хвилі" характеризуються прискореним розвитком, постійним розширенням асортименту і якості послуг, незважаючи на те, що вони не мають достатньої ресурсної бази й особливо відчувають брак капіталу.

Характерною особливістю сучасних українських банків є те, що вони надають клієнтам короткострокові ризикові послуги. Для розвитку довгострокового кредитування вітчизняним банкам не вистачає вільних ресурсів та ефективних самоокупних програм. Тому довгострокове кредитування здійснюють в основному великі банки, що мають доступ до кредитних ліній ЄБРР під гарантію держави.

Здорова конкуренція за вигідного клієнта змушує банки міняти акценти в системі банківських послуг, пропонувати клієнтам нові послуги, покращувати якість обслуговування. Отже, ринок банківських послуг в Україні стрімко розвивається.

Можливості щодо розширення спектра фінансових послуг, адекватних перспективним завданням розвитку економіки, значною мірою визначатимуться системними змінами у законодавстві, яке регулює відносини між учасниками фінансового ринку – змінами, спрямованими на підвищення ефективності функціонування банківської системи, забезпечення економічної і фінансової стабільності.

Список використаної літератури

 • Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 20 березня 1991 року із змінами і доповненнями.

 • Положення НБУ "Про кредитування" від 28 червня 1995 року із змінами і доповненнями.

 • Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків, затверджена постановою Правління НБУ № 141 від 14.04.98 зі змінами і доповненнями.

 • Постанова Правління НБУ "Порядок надання ліцензій НБУ на право здійснення банками операцій з валютними цінностями" від 27 вересня 1995 року.

 • Агєєв М. Управление депозитами коммерческого банка // Бизнесинформ. -1999. -№3-4. -с.95-96.

 • Азаров М. Проблеми кредитування у сучасних умовах та формування процентних ставок за кредитами на регіональному рівні.// Вісник НБУ. – 1999. – № 8. -с.21-24.

 • Андрушків T.I. Перспективи розвитку ринку вкладів та депозитів.// Фінанси України. -1998. -№11. -c.48-54.

 • Андрєєв А. Особливості становлення ринку банківських послуг в Україні. // Банківська справа. -1999. -№ 4. -с.35-37.

 • Андрєєв А. Ринок банківських послуг в Україні: основні тенденції його розвитку.// Банківська справа. -1999. -№ 5. -с.52-53.

 • Аржевтін C. Етапи створення банківської системи України.// Вісник НБУ. -1997. -№3. -с.35-37.

 • Аржевтін C. Шляхи до історії розвитку вітчизняної банківської системи за роки державної незалежності України.// Вісник НБУ. -2000. -№ 2. -c. 41-45.

 • Банківські операції: Підручник / А.М. Мороз, M.I. Савлук, М.Ф. Пудовкіна та ін.; За ред. д.е.н., проф.: А.М. Мороза. -К.: КНЕУ, 2000. -384с.

 • Васильченко З.М., Демешко А.В. Розрахунки платіжними картками в Україні: стан, проблеми та перспективи. // Фінанси України. – 1998. -№ 10. -с.74-83.

 • Високий Замок.- 2000.- 6 червня.- c.4.

 • Внукова Н. Факторинг: проблеми та шляхи розвитку в Україні.// Банківська справа. – 1998.- № 3.- с.36-37.

 • Вступ до банківської справи: Навч. посібник /під ред. д.е.н., проф. Савлука М.І. -К.: Лібра, 1998. –344 с.

 • Галицькі контракти. / Про банки. -1999.-№ 12. -c.3-24.

 • Гладких Д. Цінова структура банківських послуг і кредитних ресурсів в Україні // Вісник НБУ. -1999. -№3. -с.50-51.

 • Гладких Д. Умови конкуренції на ринку кредитних ресурсів і банківських послуг // Вісник НБУ. -1999. – № 8. – с.31-34.

 • Гладких Д. Структура зведеного балансу комерційних банків у 1998-1999 роках // Вісник НБУ. -2000. – № 12. – c.26-29.

 • Дзюблюк О.В. До питания про суть комерційного банку і специфіку банківського продукту.// Вісник НБУ. -1999. – № 4. – c.60-62.

 • Заїка А. Проблеми взаємовідносин банку і позичальника.// Економіка України. – 1998. – № 6. – c.33-36.

 • Заруба О. Обчислення собівартості банківських операцій.// Банківська справа. -1998. – № 3. – с.31-35.

 • Картмоне. Возможности 2000.// Бизнес. -1999. – № 49. – c.21-23.

 • Кирилюк С. Валютні операції в комерційних банках.// Банківська справа. – 1998. -№ 1. -c.16-21.

 • Коваленко В.В. Особливості кредитування підприємств і організацій у сучасних умовах. // Фінанси України. – 1998. -№ 10. -с.84-88.

 • Костюченко О.А. Банківське право: Навч. Посібник. -К.:КНЕУ, 1999. -168с.

 • Кравець В. Платіжні картки для всієї України.// Вісник НБУ. – 1999. – № 6. -с.20-21.

 • Кричевский Н.А. Основные пути развития клиентской базы банка.// Финансы. -1999. – № 6. – с.23-25.

 • Мельникова І. Маркетингові аспекти формування депозитної бази комерційного банку.// Банківська справа. -1999. – № 3. – с.40-41.

 • Мринська О. Роль банків у сфері лізингового бізнесу.// Вісник НБУ. -1999. – № 6. – с.62-65.

 • Неёлов И. Пуговичный депозит.// Бизнес. – 2000. – № 17. -c.17.18.

 • Основы банковского дела /под ред. A.Mopoзa. -K.:LIBRA. -330c.

 • Пелішенко В. Особливості маркетингу банківських послуг.// Банківська справа. -1999. – № 5. – c.3-8.

 • Письменна Л., Вознюк Н. Проблеми та шляхи вдосконалення обслуговування банками платіжного обороту населення.// Вісник НБУ. -1999. – № 10. -с.48-51.

 • Раєвський К.Є. Ринкове реформування банківської системи в Україні: концептуальні положення. // Вісник НБУ. -1997. -№1. -с.29-34.

 • Савлук М., Сугоняко О. Що заважає банкам кредитувати реальну економіку ? // Вісник НБУ. – 1999. – № 12. – с.24-25.

 • Скотар М. Операції комерційних банків з векселями.// Право України. -1999. – №1. -с.36-39.

 • Сусіденко В. Практичні аспекти забезпечення принципів банківського кредитування.// Економіка України. – 1998. – № 7. – с.24.

 • Степаненко А. Системна перебудова банківських установу // Банківська справа. -1997. -№1. -с.15

 • Тимченко О. Становлення і розвиток лізингу в Україні. // Вісник НБУ. -1997. -№2. -с.29.

 • Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков. Российский и зарубежный опыт. М.: Финансы и статистика. -1995 . -150с.

  Додаток 1.

  Окремі статистичні дані про комерційні банки України.

  ПОКАЗНИКИ

  На кінець 1995р.

  На кінець 1996р.

  На кінець 1997р.

  На кінець 1998р.

  На кінець 1999р.

  На кінець 2000р.

  Кількість зареєстрованих банків

  228

  230

  229

  227

  214

  203

  у тому числі:

  державні відкриті акціонерні товариства закриті акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю

  2

  96

  63

  67

  2

  119

  50

  59

  2

  125

  52

  50

  2

  133

  51

  41

  2

  125

  53

  34

  2

  124

  49

  28

  Кількість банків за участю іноземного капіталу

  12

  12

  14

  22

  28

  30

  у тому числі зі 100-процентним іноземним капіталом

  1

  1

  2

  6

  9

  8

  Кількість банків, що мають валютну ліцензію

  115

  134

  146

  157

  161

  163

  Кількість закритих банків (за рік)

  11

  1

  11

  10

  12

  11

  Кількість відкликаних валютних ліцензій у банків (за рік)

  0

  7

  26

  5

  9

  3

  Додаток 2.

  Питома вага груп комерційних банків (за видами товариства) у їх загальній кількості

  ПОКАЗНИКИ

  На кінець 1995р. %

  На кінець 1996р. %

  На кінець 1997р.

  %

  На кінець 1998р. %

  На кінець 1999р. %

  Державні банки

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  Відкриті акціонерні товариства

  42

  52

  55

  59

  58

  59

  Закриті акціонерні товариства

  28

  22

  23

  22

  25

  27

  Товариства з обмеженою відповідальністю

  29

  26

  22

  18

  16

  14

  Банки за участю іноземного капіталу

  у тому числі зі 100-процентним іноземним капіталом

  5 0

  5 0

  6

  1

  10

  3

  13

  4

  30 8

  Банки, що мають валютну ліцензію

  50

  58

  64

  69

  75

  76

  Закриті банки (за рік)

  5

  0

  5

  4

  6

  5

  Відкликані валютні ліцензії (за рік)

  0

  3

  11

  2

  2


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...