WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

За здійснення факторингових операцій фактор стягує з постачальника відповідну плату. Розмір плати, зокрема, залежить від виду факторингу, кредитоспроможності постачальника, розміру процентної ставки за кредит, рівня ризиків, які несе фактор, а також від строку перебування ресурсів фактора в розрахунках з покупцем. Плата за факторингове обслуговування включає:

  • комісію за послуги у розмірі визначеного договором процента від загальної суми придбаних фактором боргових вимог;

  • процент за кредит, наданий фактором постачальнику. Факторингові операції вигідні як постачальнику, так і фактору. Використання факторингу постачальником дає йому змогу, зокрема:

  • прискорити одержання грошових коштів за відвантажені товари (роботи, послуги);

  • зменшити ризик появи сумнівних боргів;

  • поліпшити процес інкасування боргів;

  • оперативно одержати від фактора кредит;

  • зменшити витрати, пов'язані з обліком та інкасацією боргів.

Недоліком факторингу для постачальника є вища вартість цієї операції порівняно зі звичайним кредитом.

Крім цього банки здійснюють на ринку дорогоцінних металів операції з банківськими металами. До останніх належать золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені до найвищих проб відповідно до світових стандартів у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.

До операцій з банківськими металами, які можуть виконувати банки, відносять такі.

1. Депозитні операції здійснюються у тому разі, коли необхідно залучити метал на рахунок або, навпаки, розмістити на визначений строк. Для цього використовуються металеві рахунки. Якщо у клієнта беруться метали у фізичній формі для тимчасового зберігання, то йому відкриваються металеві рахунки, Характерним для цих рахунків є те, що на них обліковується метал, який зберігається в даному банку, причому останній не має права використовувати цей метал і повертає власнику саме ті зливки, які отримав на зберігання. Отримати метал клієнт може в даному банку, банках-кореспондентах або у світових центрах торгівлі дорогоцінним металом, зокрема Лондон, Цюріх, Нью-Йорк.

2. Банки можуть випускати золоті сертифікати, які свідчать про депонування золота в банку. Вони підлягають вільному обміну на зазначену в них кількість золота або грошовий еквівалент золота за ринковою ціною. Золоті сертифікати переважно іменні, однак передбачається право їх передавання шляхом відповідного надпису. Вони можуть випускатися замість депонованих монет, а також золота, яке зберігається в інших країнах з метою фактичного гарантування на випадок його блокування чи націоналізації. Операції із золотими сертифікатами вигідні банкам-емітентам, тому що дають комісійний дохід, розширюють клієнтуру, підвищують репутацію банку.

3. Операції з надання кредитів у дорогоцінних металах здійснюються шляхом поставок їх у фізичній формі або зарахування на знеособлені рахунки в обмін на зобов'язання зворотної поставки відповідного металу в термін, зазначений у договорі. Погашення кредитів у дорогоцінних металах може здійснюватися у формі фізичної поставки, шляхом перерахування дорогоцінних металів із металевих рахунків позичальника чи придбання банком за грошові кошти позичальника металу в іншого учасника міжбанківського ринку для погашення раніше одержаного кредиту.

4. Банки можуть кредитувати позичальника і під заставу золотого депозиту. Видача та погашення кредиту здійснюється в грошовій формі, а золото є формою забезпечення виконання зобов'язань у кредитних правовідносинах.

В Україні значна частка нетрадиційних операцій та послуг не набула широкого застосування в практичній діяльності комерційних банків. Передусім це пов'язано з повною відсутністю чи недосконалістю існуючої законодавчої бази, яка регулює здійснення таких операцій або надання послуг, а також із сучасним станом економіки країни.

Висновки

У цій роботі коротко розглянуто якими були послуги банків десять років тому, і як змінилась банківська система та ринок банківських послуг на сьогоднішній день. Таким чином, аналізуючи роботу банків слід відмітити:

1.Концепція розвитку банківської системи – спеціалізація на обслуговуванні групи підприємств, зв'язаних між собою або взаємними поставками продукції (технологічним циклом) або галузевою належністю. Дана спеціалізація дозволить комерційним банкам більш чітко орієнтуватись на ринку споживачів банківських послуг і дасть можливість планувати діяльність банку на перспективу.

2. Політика НБУ напрямлена на збільшення статутних фондів комерційних банків дасть поштовх для подальшого розвитку сильних банків і скоротить число слабих.

3. Перспективним напрямком для розширення сфери банківських послуг – є послуги в галузі електронного сервісу з метою підвищення ефективності банківських послуг. Багато банків вже сьогодні могли б частково чи повністю вести фінансовий менеджмент фірм-клієнтів.

4. Продовжуватиме розвиватись картковий ринок України. Банкам слід мати на увазі, що надалі їх клієнти все більше будуть відчувати необхідність у подібних електронних засобах. З цієї сторони – це дозволить їм підвищити ефективність банківського обслуговування і сервісу для своїх клієнтів, а також захистити свою нішу на ринку, збільшити оборотний капітал.

5. Зберігатиметься тенденція до зростання депозитних послуг, а саме депозитів у національній валюті, що вказує на ріст довіри до національної грошової одиниці, завдяки грошово-кредитній політиці, яку провадить НБУ. Така ситуація вимагатиме від банків урізноманітнення пропонованих ними депозитних послуг.

6. Ріст довгострокових депозитів дозволить змінити структуру кредитних вкладень, тобто зростатиме частка довгострокових кредитів.

7. Аналіз сучасного стану вітчизняного ринку цінних паперів та тенденції його розвитку дозволяє виділити три найбільш перспективні напрямки діяльності комерційних банків:

а) випуск та первинне розміщення цінних паперів клієнтів – андеррайтинг.

б) звичайна інвестиційна робота на фондовому ринку.

в) трастові послуги по цінних паперах.

Взаємодія банків з учасниками інвестиційного процесу полягає в постійному аналізі інвестиційного ринку і наданні суб'єктам консультаційних послуг щодо ефективного вкладення їхніх капіталів, а також розширення трастових операцій банків. Це дасть змогу банкам ефективніше використовувати ресурси своїх клієнтів, збільшити їх доходність.

9. Зовнішньоекономічна діяльність – це перспективний напрямок діяльності банків, який на сьогодні розвинутий слабо, але від розвитку якого залежить в певній мірі існування українських банків. Вони змушені вести конкурентну боротьбу з іноземними банками.

10. В умовах, коли ринок довгострокових кредитів фактично завмер, порятунком для економіки може бути лізинг. Враховуючи це, банки вбачають у застосуванні лізингової схеми фінансування не стільки можливості розширення спектру послуг, скільки вихід із нинішньої ситуації з кредитуванням. В першу чергу передбачається використовувати фінансовий лізинг.

11. В Україні є великий потенціал для відродження сфери обігу дорогоцінних металів і каміння. Одна із найсуттєвіших передумов полягає в тому, що комерційні банки можуть і повинні проводити операції на ринку дорогоцінних металів України. Зрештою, і НБУ зацікавлений в участі комерційних банків, бо маючи запаси золота, банки стануть більш ліквідними.

12. Окрім традиційних кредитних, операційних, інвестиційних, все більшого значення і розвитку набувають послуги похідного характеру: довірчі, інформаційні, експертно-аналітичні, консультаційні, гарантійні, факторингові, лізингові, та інші. Широка диверсифікація операцій та послуг дозволить банкам зберігати високий авторитет на економічну перспективу навіть за умов несприятливої господарської кон'юнктури.

13. Оскільки залучення клієнтів у той чи інший банк значною мірою зумовлюється якістю обслуговування, надзвичайної ваги набуває проблема зміни психології банківського працівника. Ситуація, як правило, не вимагала від нього бути висококваліфікованим спеціалістом в партнерських стосунках з клієнтом, і пропонувати йому ефективні форми співробітництва та взаємодії.

14. Суттєвим і основним недоліком, чому банки не виконують багатьох банківських операцій, які успішно пропонують своїм клієнтам банки економічно розвинутих країн – це недосконалість законодавчої бази, а також не достатня матеріально-технічна база багатьох банків.

Серед найбільш важливих тенденцій, що спостерігаються у банківському бізнесі як України так і світу – ріст числа пропонованих банками послуг загострення конкуренції між національними та іноземними банками ріст застосування автоматизованих систем та електронних засобів передачі фінансової інформації концентрація банків з відповідним зменшенням їх кількості інтернаціоналізація фінансових ринків збільшення ризику фінансового краху банків. Перелічені тенденції суттєво змінили банківську справу в Україні.


 
 

Цікаве

Загрузка...