WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

Депозитні рахунки грошового ринку є по суті депозитами до запитання, рівень відсоткових ставок за якими регулярно (наприклад щотижня) коригується відповідно до змін ринкової норми банківського процента або встановлюється згідно із середнім відсотком за державними облігаціями.

Рахунки "зв'язаних послуг" передбачають надання цілого комплексу послуг, включаючи дозвіл на виписування чеків понад залишок па рахунку, надання сейфа, кредитної картки тощо.

Удосконалення банківської діяльності щодо надання кредитних послуг може ґрунтуватися на застосуванні деяких форм і методів організації кредитування, зокрема таких, як револьверне кредитування, кредитні картки.

Револьверний кредит надається банком клієнту повністю або частинами і відновлюється в міру погашення раніше використаних частин кредиту. Зручність для клієнта цієї форми кредитування пов'язана з тим, що дає змогу позичальникам постійно мати у своєму розпорядженні певну суму, яка відновлюється після повернення здійснених виплат.

Операції з кредитними картками є ефективним методом надання споживчого кредиту фізичним особам, бо дають їм змогу швидко розрахуватися з торговельними організаціями за товари і послуги. При цьому банк бере на себе оплату витрат позичальника у рамках відкритої на його ім'я кредитної лінії.

На сьогоднішній день у світі спостерігається тенденція скорочення традиційних банківських операцій та збільшення обсягів і різноманітності банківських послуг.

Проте, слід відмітити, що головним є не стільки збільшення кількості послуг клієнтам, скільки надання їм привабливої та конкурентноздатної форми щодо різних груп клієнтів.

В Українських банків підвищується активність щодо сфери обслуговування фізичних осіб. Намітилась тенденція до збільшення обсягів коштів на депозитних рахунках фізичних та юридичних осіб. Надалі активно можуть розвиватися нові для українських банків послуги, наприклад, такі як залучення коштів у вигляді синдикованих кредитів. Уповільнюючим фактором для вітчизняних банків є недостатня капіталізація, що й надає переваги іноземним банкам при входженні на український ринок. Але іноземним банкам важко орієнтуватись в економічній ситуації України. Це стримує їх намагання розширити коло послуг до обсягів, адекватних цивілізованому бізнесу, і не сприяє припливу іноземних інвестицій. Та й українські банки швидкими темпами нарощують свою капітальну базу.

Нетрадиційні послуги комерційних банків

Існують послуги, які не властиві банківській сфері, або скажімо, не зовсім властиві. Однак ні один комерційний банк не залишиться байдужим до можливості збільшення прибутку, власне тому продуктовий ряд, який пропонують банки, постійно збільшується за рахунок додаткових послуг.

Конкуренція між банками та небанківськими фінансово-кредитними установами, а також всередині самої банківської системи, сприяє подальшій універсалізації банківської справи, розвитку та розширенню кола операцій та послуг, що їх може виконувати сучасний універсальний банк. Крім традиційних, базових для комерційних банків України операцій, вони виконують нові, не традиційні для них операції та послуги. До перших належать операції і послуги, пов'язані з формуванням банківських ресурсів, їх розміщенням в активи та здійсненням розрахунків між клієнтами.

Маркетинговий підхід при організації діяльності комерційного банку передбачає, що першочерговою причиною цього є навіть не отримання прибутку, а максимальне задоволення потреби клієнтури, що і забезпечує необхідний прибуток, це швидше всього і є основною причиною, яка спонукає банки до розширення кола своїх послуг.

Виникнення та подальший розвиток нетрадиційних банківських операцій та послуг зумовлені ще рядом причин. Зокрема це:

  • зниження рівня дохідності традиційних банківських операцій та послуг;

  • загострення конкуренції між банківськими та небанківськими фінансово-кредитними установами, а також між самими комерційними банками. Конкуренція вплинула на залучення банків до певних видів діяльності, які можуть здійснювати також небанківські фінансово-кредитні установи;

  • необхідність підвищення якості обслуговування своїх клієнтів. Це виявляється, зокрема, в тому, що відбувається закріплення за кожним солідним клієнтом окремого менеджера, котрий надає йому весь комплекс послуг та здійснює необхідні операції;

  • диверсифікація банківських доходів, зокрема шляхом збільшення в них частки непроцентних доходів, включаючи комісійні доходи;

  • необхідність підвищення ліквідності та платоспроможності комерційного банку;

  • необхідність зменшення ризиків, пов'язаних зі здійсненням традиційних операцій і наданням традиційних послуг;

  • залучення нових клієнтів з метою розширення та вдосконалення структури ресурсної бази комерційного банку.

До нетрадиційних для банків України операцій та послуг можна, зокрема, віднести: лізинг; факторинг; довірчі (трастові) послуги; операції з дорогоцінними металами; гарантійні, посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги; фінансовий інжиніринг.

У цьому розділі я зупинюсь на деяких з них.

Лізинг – це господарська операція суб'єкта підприємницької діяльності з передачі права користування матеріальними цінностями іншому суб'єкту господарювання за плату та на визначений строк.

Головне завдання сьогодення – зупинити в Україні спад виробництва і досягти (хоча б у деяких галузях) помітного зростання.

В умовах, коли ринок довгострокових кредитів ще недостатньо розвинутий, порятунком для економіки, яка конче потребує інвестицій, можуть бути інші фінансові інструменти, що досі в Україні практично не застосовувались. Як правило, банки надають позики тільки на короткий термін, оскільки середньо-та довгострокове кредитування пов'язане з великим ризиком. Внаслідок цього склалася непроста ситуація на інвестиційному ринку. Більшість підприємств не в змозі розв'язати свою болючу проблему — оновлення основних фондів. За таких обставин можна і треба застосовувати лізинг — альтернативну, специфічну систему перспективного фінансування. Сьогодні — це ціла індустрія, в якій мають місце орендні відносини. елементи кредитного фінансування, розрахунки за борговими зобов'язаннями та інші фінансові механізми. Більше того — це один зі шляхів диверсифікації видів банківської діяльності. Завдяки лізинговим операціям банк може значно розширити коло клієнтів і підвищити свою прибутковість.

Перегляд банками кредитної політики відбувався під впливом негативних явищ у сфері кредитування і перш за все серйозних труднощів, які виникли в зв'язку з несвоєчасним поверненням великої кількості кредитів та накопичення в кредитних портфелях банків чималої кількості проблемних та майже безнадійних боргів. Багато з них виникли при фінансуванні інвестиційних проектів. Враховуючи все це, банки вбачають у застосуванні лізингової схеми фінансування не стільки можливості розширення спектру надання послуг, скільки вихід з нинішньої ситуації з кредитуванням. Вихід цей – у поступовому нарощуванні обсягів лізингових операцій, які витісняють менш надійно забезпечені, а тому високоризикові інвестиційні кредити. У першу чергу передбачається використовувати фінансовий лізинг.

Економічно-правове регулювання цього виду діяльності, через подвійний характер операцій, в Україні недосконале. І можна стверджувати, що це негативно позначається на активності інвестиційних процесів, та структурній перебудові економіки України [31, с.62].

З економічного погляду лізинг схожий з кредитом, що надається під основні засоби. В останньому випадку кредитоодержувач за рахунок періодичних грошових внесків погашає борг, при цьому комерційний банк з метою забезпечення повернення кредиту зберігає за собою право власності на об'єкт, що кредитується до повного погашення кредиту. Лізингоодержувач стає власником об'єкта лізингу лише після закінчення строку договору. Отже, у лізингу елементи оренди взаємозв'язані з елементами кредитних правовідносин, а грошовий та матеріальний потік злиті в єдиний взаємозв'язаний комплекс грошово-майнових відносин.

Лізинг є вигідним для всіх його учасників:

Перш за все для орендаря, бо дозволяє за невисоку плату, не вилучаючи з обороту значної суми коштів, оновлювати основні фонди, змінювати технологію, що підвищує ефективність виробництва, якість випущеної продукції, конкурентноздатність на ринку.

Розмір процента, що сплачується за лізингові послуги, нижчий ніж процент, що сплачується за кредитом, тому клієнту більш вигідно користуватися лізингом ніж брати кредит на придбання обладнання. Банк має право зменшувати плату за лізингові послуги проти процента за кредит за рахунок того, що орендар передає йому право користуватися інвестиційними пільгами при сплаті податків, тобто він ділиться з клієнтом отриманою вигодою у формі зменшення процента.

Для орендодавця, бо передбачає 100% покриття всіх капітальних і інших витрат і отримання прибутку не нижчого, ніж від інших операцій.


 
 

Цікаве

Загрузка...