WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

Зміни в банківському законодавстві, у виробничих структурах, розвиток ряду галузей господарства стали причинами виникнення нових видів та інструментів проведення банками нетрадиційних операцій, сприяли "втечі" у дохідні фінансові активи, суттєвій перебудові операцій і структури грошово-кредитної системи, створенню принципово нових напрямків розвитку банківської справи.

Сучасне уявлення про сферу фінансових послуг майбутнього полягає в тому, що традиційні кредитні установи, такі, як комерційні банки й ощадні інститути, будуть зведені до ролі організаторів кредитів, тоді як реальна фінансова міць перейде до сек'юритизаторів активів — інвестиційних банків. Цей сценарій допомагає пояснити, чому комерційні банкіри так охоче займаються нині інвестиційною діяльністю.

Ще одною тенденцією в розвитку банківської справи є універсалізація операцій сучасних комерційних банків. У рамках тенденції до універсалізації швидкий розвиток одержали нетипові раніше для комерційних банків операції — лізинг, факторинг, проектне фінансування, управління портфелем інвестицій клієнтів, консультаційні послуги тощо. Провідне положення в процесі універсалізації банківської діяльності — це корінний перегляд комерційними банками концепції взаємовідносин зі своїми клієнтами, значною мірою обумовлений стабілізацією ринку кредитних капіталів західних країн, розширенням його учасників і, як наслідок, — посилення конкурентної боротьби між ними. Багато банків зіткнулися з необхідністю пошуку нових підходів до підвищення дохідності своїх операцій. Часткове розв'язання ця проблема знайшла не тільки у збільшенні числа запропонованих клієнтам послуг, але й у якісній переоцінці структури операцій із клієнтами, зниження питомої ваги ощадно-позикових операцій і збільшенні обсягів операцій із цінними паперами, проведених за рахунок клієнтів і на користь останніх.

В міру посилення специфіки діяльності клієнтів на міжнародних ринках банки усе більше уваги приділяють наданню їм у різних формах послуг консультаційного характеру, в тому числі складання детальних фінансово-економічних звітів про стан справ у країні, що цікавить клієнта, добір потенційних партнерів, надання інформації юридичного характеру тощо.

Обсяги і різноманітність банківських послуг у світі постійно зростають. Це відбувається на фоні скорочення обсягів традиційних банківських операцій. Зараз банки уже не спроможні подібно до підприємств роздрібної торгівлі дешево закуповувати депозити та продавати придбані таким чином гроші у вигляді кредитів з досить значною надбавкою.

Можна констатувати що традиційні джерела розвитку банків практично вичерпані і виникають нові напрями їх розвитку.

Банки недалекого майбутньою значно менше будуть подібні на підприємства роздрібної торгівлі а більше — на консультаційну фірму.

Уже зараз частка відсоткових надходжень від традиційних кредитних операцій у загальних доходах банку знизилась, а частка зборів та комісійних — зросла [21, с.125].

Цей розвиток продовжується відсотки стають менш відчутними (менш важливими), а комісійні виплати доповнюються гонорарами.

Ймовірно що банки перебувають на порозі значних змін, що призведуть до подальшого вдосконалення рівня обслуговування клієнтів. Схожий процес зростання банківських послуг на фоні скорочення традиційних банківських операцій відбувається і в нашій країні.

Нині комерційні банки України в умовах кризових явищ в економіці спаду виробництва та інфляції неспроможні забезпечити собі належний рівень прибутковості за рахунок традиційних кредитних операцій. Це змушує їх розширювати діапазон операцій пропонувати клієнтам нові послуги, які б змогли задовольнити зростаючий попит на них як з боку суб'єктів підприємницької діяльності, так і з боку фізичних осіб.

Найбільш пріоритетними напрямами у впровадженні нових послуг для українських банків треба вважати

 • трастові операції;

 • допоміжні операції, пов'язані із забезпеченням господарської діяльності клієнтів;

 • консультаційно-інформаційні послуги;

 • удосконалення традиційних банківських послуг;

  Розвиток трастових операцій в Україні поки що стримується відсутністю належної законодавчої бази, яка регулювала б відносини довірчої власності. Але, все ж таки, найперспективнішими в роботі українських банків можна вважати трастові операції з цінними паперами за дорученням клієнтів, а саме:

 • Інвестиції у цінні папери та їх продаж за дорученням, від імені і за рахунок коштів клієнтів що є власниками відповідних портфелів. При цьому комерційний банк залежно від умов укладеною договору може виступати або як агент свого клієнта, виконуючи його інструкції з купівлі продажу цінних паперів або як самостійний розпорядник інвестиційного портфеля здійснюючи операції на власний розсуд, але в інтересах клієнта;

 • Забезпечення посередництва в організації випуску та первинному розміщенні цінних паперів. У даному разі банк може готувати документацію та умови випуску цінних паперів здійснювати реєстрацію емісії у державних органах, організовувати рекламні кампанії, добирати інвесторів, створювати групи передплати з числа інших фінансових установ;

 • Виконання агентських послуг з платежів за цінними паперами клієнта. Банк може, з одного боку, проводити виплати дивідендів за акціями, відсотків за облігаціями, погашати боргові цінні папери при настанні строків їх погашення, а з іншого — здійснювати інкасацію платежів за цінними паперами клієнта;

 • Реінвестування дивідендів, відсотків та інших доходів, отриманих за цінними паперами;

 • Зберігання, охорона, перевезення та пересилання цінних паперів за дорученням клієнта;

 • Реалізація повноважень з голосування на щорічних зборах акціонерів у разі, якщо власник акцій, передаючи їх у довірче управління банку, одночасно доручає йому відповідне право голосу;

 • Створення різного роду резервних фондів для страхування фінансових ризиків за операціями з цінними паперами клієнта.

  Впровадження допоміжних послуг пов'язаних із забезпеченням господарської діяльності клієнтів вимагатиме від банківського персоналу глибоких знань особливостей функціонування господарюючих суб'єктів різних галузей економіки.

  Такі послуги можуть надаватися як в умовах вже існуючих традиційних банківських операцій так і на договірних засадах.

  До таких операцій можуть бути віднесені:

  • аудиторські послуги що передбачають проведення комплексної перевірки банком усієї фінансово-господарської діяльності клієнта або окремих її аспектів;

  • маркетингові послуги пов'язані з пошуком нових ринків збуту для клієнта, організацією рекламної кампанії добором партнерів, зацікавлених у господарських відносинах із клієнтом,

  • гарантійні послуги надання яких пов'язане з видачею банком зобов'язань за клієнта, виконання яких передбачає здійснення різних грошових виплат;

  • організація інженерно-економічних експертиз що включають перевірку проектно-кошторисної документації на будівництво нового, розширення і модернізацію діючого виробництва, контроль за реалізацією проектів та відповідністю фактичних затрат кошторисній вартості, експертні роботи, пов'язані з фінансуванням проектів [21, с.127].

  Розглянуті послуги можуть значно розширити стандартний набір кредитно-розрахункових послуг комерційних банків, здобути перевагу в конкурентній боротьбі за залучення нових клієнтів.

  Впровадження та розширення в Україні нових нетрадиційних банківських послуг повинно поєднуватися з постійним вдосконаленням традиційних напрямів обслуговування клієнтури, насамперед це стосується розрахункових, депозитних, кредитних операцій.

  Так прискоренню розрахунків та підвищенню якості обслуговування клієнтури сприяє:

  • розміщення електронних терміналів банків безпосередньо в офісах клієнтів;

  • проведення розрахункових операцій через модемний зв'язок;

  • управління клієнтом своїм рахунком телефоном з допомогою узгодженого з банком пароля.

  Зростання обсягів депозитних послуг та паралельне їх вдосконалення може здійснюватися через:

  • автоматизацію вкладних операцій;

  • відкриття нових видів депозитних рахунків, поширених у банківській практиці промислове розвинутих країн.

  Серед таких рахунків є:

  Рахунки з управління коштами дають можливість клієнту зберігати на ньому певний мінімум, необхідний для забезпечення поточних розрахунків. Усі суми понад цей мінімум автоматично включаються у різні види ліквідних дохідних активів. Це дає змогу клієнтові банку отримати вищий відсоток, ніж за звичайним рахунком до запитання. Якщо у клієнта виникне потреба в коштах для поточних операцій — банк забезпечить зворотне перерахування.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...