WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

Для обслуговування операцій емітентів, пов'язаних з випущеними ними цінними паперами, банки можуть їм надавати такі послуги, а саме:

 • викуп цінних паперів, випущених емітентом, для їх подальшого перепродажу або анулювання;

 • дроблення або консолідація цінних паперів (зміну номінальної вартості цінних паперів певного випуску з одночасною зміною їх вартості, але без зміни обсягу випуску);

 • конвертація цінних паперів, тобто обмін емітентом цінних паперів одного випуску на цінні папери іншого випуску;

 • анулювання цінних паперів;

 • погашення цінних паперів та виплата емітентом доходів за випущеними ними цінними паперами;

 • деякі інші операції.

Кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів здійснюються виключно депозитаріями (кліринговими), які забезпечують поставку цінних паперів на рахунки зберігачів у депозитарії. Для здійснення грошових розрахунків за угодами щодо цінних паперів кліринговий депозитарій зобов'язаний користуватися послугами, що надають розрахункові банки на підставі відповідного договору.

Аналіз сучасного стану вітчизняного ринку цінних паперів та тенденції його розвитку дозволяє виділити три найбільш перспективні напрямки діяльності комерційних банків:

 • Випуск та первинне розміщення цінних паперів клієнтів – андеррайтинг. Попит на такі послуги після розширення приватизації швидко зростає.

 • Звичайна інвестиційна робота на фондовому ринку. В процесі стабілізації товарно-грошових відносин значення інвестиційних банківських послуг, пов'язаних з цінними паперами, зростатиме.

 • Трастові послуги по цінних паперах. Найбільш перспективним об'єктом здійснення довірчих операцій на сьогодні є кошти різноманітних інвестиційних фондів. Активізація їхньої діяльності зумовить попит на банківські послуги в сфері ефективного управління їхніми інвестиційними портфелями та вільними коштами.

  Прослідкуємо як змінився сумарний інвестиційний портфель банків з 1.01.1999 р. по 1.01.2001 р.(за матеріалами НБУ).

  Рис. 2.7. Інвестиційний портфель банків, млн.грн.

  Розділ ІІІ. Перспективи розвитку та вдосконалення ринку банківських послуг в Україні

  Одним з головних механізмів регулювання ринкової економіки є кредитно-фінансова система, через яку проходить величезний обсяг грошових розрахунків та платежів господарюючих суб'єктів і населення. Вона мобілізує і перетворює на активно діючий капітал тимчасово вільні грошові кошти, заощадження та прибутки, виконує як відомо, багато різноманітних кредитних, страхових, посередницьких, інвестиційних операцій. При переході до ринку виникає потреба в нових фінансових послугах, зростає попит на грошовий капітал як для розширення і модернізацій виробництва, так і для збуту товарів.

  Загальна сума капіталу (балансова) по банківській системі на 01.01.2000р. становила 5877,6 млн. грн. (22,8 % від пасивів системи), що на 1034,9 млн. грн. (або на 21,4 %) більше, ніж за станом на 01.01.1999р. Нормативний капітал дорівнював 4307,5 млн.грн., що на 110,3 млн.грн. (або на 2,6%) більше, ніж було на 01.01.1999р.

  Загальна сума зареєстрованих та сплачених статутних фондів по системі комерційних банків на 01.01.2000р. становила 2913,8 млн.грн. (67,6 % від загального обсягу нормативного капіталу), що на 813,8 млн.грн. (або на 38,7 %) більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року [31, с.62].

  Таблиця 3.1

  Динаміка капіталу комерційних банків України, млн.грн [31, с.63].

  Показники

  Капітал

  Статутний капітал

  За станом на 01.01.1999р.

  4197,2

  2100,0

  За станом на 01.04.1999р.

  4262,3

  2210,2

  За станом на 01.07.1999р.

  4344,8

  2379,6

  За станом на 01.10.1999р.

  4643,5

  2570,1

  За станом на 01.01.2000р.

  43075

  2913,8

  Темпи зростання, %до 01.01.1999р.

  102,6

  138,7

  Таке зростання капіталу комерційних банків зумовлене значною мірою вимогами НБУ.

  Збільшення власного капіталу банків зробить їх більш сильними і надійними, а також ці додаткові кошти зможуть використовувати на збільшення обсягів банківських продуктів, які пропонуються.

  Перша проблема сьогодення у розвитку банківської сфери – це консолідація, тобто тенденція до зменшення кількості банків та концентрація коштів у невеликій групі банків, причиною такого явища є високий рівень ризику та загострення конкуренції між банками. Вже сьогодні почався процес злиття банків, їх укрупнення, і він надалі продовжуватиметься. Не можна не помітити, що концентрація фінансового капіталу відкриває перед великими банками нові перспективи щодо активізації своєї діяльності на різних сегментах фінансових ринків та отримання прибутку.

  Реструктуризація банківського сектора неминуче супроводжуватиметься банкрутством і зникненням ряду банків, а з другого боку – процесом їх злиття в концерни, синдикати і т. д., що відповідає загальносвітовій тенденції.

  Можна пояснити й бажання іноземного банківського капіталу проникнути в Україну:

  • це додаткова територія для експансії;

  • це додаткове джерело прибутку, дешева робоча сила;

  • це нова клієнтура.

  Імпорт іноземного банківського капіталу – одна із складових реформування банківської системи нашої держави. Він пов'язаний з необхідністю в стратегічному плані подолати відставання від Заходу і інтегруватись в систему західноєвропейських відносин.

  Зростання активності іноземних банків з їх дешевими фінансовими ресурсами та широким спектром послуг при нижчій їх собівартості й високому рівні обслуговування посилює конкуренцію вітчизняних та іноземних банківських формувань.

  Поки що за нинішніх умов вигідніші для клієнтів послуги можуть запропонувати ті банки, які мають рахунки бюджетних організацій або уповноважені обслуговувати "дешеві" іноземні кредитні лінії.

  Позитивним у діяльності зарубіжних філій є те, що вони використовують капітал, технологію, організаційний та управлінський досвід материнських фірм, приносять із собою власну практику трудових відносин.

  Але водночас це є і серйозною проблемою для українських банків, які, зрештою, мають значно менший капітал і значно коротший продуктовий ряд, особливо їм бракує досвіду у роботі по здійсненні міжнародних операцій. Отже, маючи більш високу конкурентоспроможність іноземні банки мають можливість переманювати більш перспективних клієнтів, але це і спонукатиме вітчизняні банки удосконалювати і розширювати власний продуктовий ряд, підвищувати якість наданих послуг.

  Отже, інтеграція України у світову економіку об'єктивна необхідність, вона повинна відбуватись на всіх рівнях, а банківська система – це складова частина економіки. Її розвиток має велике значення у формуванні нових ринкових відносин. Темпи проникнення іноземних банків на територію України як і експансія вітчизняних банків за кордон, залежить від перетворень у банківській системі України, від економічних і структурних реформ у нашій державі.

  Значення співробітництва українських банків з іноземними комерційними банками тепер не можна недооцінювати, тому, що це не тільки набуття досвіду в міжнародному масштабі, а й розширення національними банками сфери послуг, які вони можуть надати своїм клієнтам, та додатковий прибуток, конче необхідний як банкам, так і всій економіці України вцілому.

  Щодо діяльності комерційних банків України у 2000 році, наведу такі дані: банки збільшили кредитування суб'єктів господарської діяльності, у порівнянні з початком року, на 17,7%. При цьому відсоткові ставки з кредитування зменшилися з 52% до 40,6% [14, с.4].

  Найбільш перспективним напрямком діяльності, що розвивають і розвиватимуть банки – це надання інвестиційних послуг своїм клієнтам, який поки що гальмується через нерозвиненість ринку цінних паперів в Україні.

  Банкіри вважають перспективним напрямком, який слід надалі розвивати зовнішньоекономічну діяльність.

  Отже, на сьогоднішній день, коли розподіл клієнтів (великих і средніх фірм) між банками вже відбувся, банки по суті, можуть вести боротьбу за дрібних клієнтів, а також клієнтів – фізичних осіб. У таких умовах зростає необхідність збільшення кількості нових послуг, їх урізноманітнення для задоволення всіх потреб клієта. Ринок банківських послуг в Україні уже фукціонує і стрімко розвивається – бо кожен бажає випередити конкурента, отримати більший прибуток. Банки постійно працюють над поглибленням співробітництва з клієнтом, не стільки боячись його втратити, бо клієнти і самі не надто охоче міняють банк, скільки вони керуються мотивом процвітання власного клієнта, адже багатий клієнт – це багатий банк, при умові кваліфікованого менеджменту, і навпаки.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...