WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

До цієї групи входять:

а) послуги для вкладників — різні за термінами й умовами види вкладів юридичних і фізичних осіб (ці послуги пов'язані з процентними витратами банку);

б) послуги для позичальників – різноманітні за видами й умовами кредити для юридичних і фізичних осіб (ці послуги пов'язані з процентними доходами банку). Оскільки послуги цієї групи пов'язані з процентними доходами й витратами, пропонується відносити їх до групи процентних послуг.

Комісійні послуги – послуги, не пов'язані з перерозподілом ресурсів. До цієї групи належать усі інші банківські послуги, які приносять банку непроцентні доходи, – трастові операції, депозитарні послуги, консультаційне обслуговування тощо. Оскільки ці послуги пов'язані з отриманням банком певної комісії за їх проведення, цю групу називають комісійними послугами.

Розрахунково-касове обслуговування – специфічний вид банківської послуги, який поєднує в собі особливості процентних і комісійних послуг. Треба зазначити, що, з одного боку, залишки грошових засобів на розрахункових і поточних рахунках клієнтів є одним із видів залучення ресурсів, за які банк може виплачувати певний процент. Із цього погляду розрахунково-касове обслуговування є процентною послугою (послуги для вкладників). З іншого боку, розрахунково-касові операції, які проводяться банком за дорученням клієнтів (за їхніми рахунками), пов'язані з одержанням банком комісії за розрахунково-касове обслуговування. І в цьому разі їх можна розглядати як комісійні послуги.

Процентні банківські послуги допомагають одержати економічну вигоду як вкладникам банку, так і його позичальникам. Для вкладників економічний інтерес виражається в самозростанні вартості вкладених у банк грошей. Позичальник, вкладаючи одержані від банку ресурси в певні види бізнесу, також одержує вартість більшу, ніж першопочатково інвестована. У цьому полягає смисл попиту на процентні послуги банку.

Таким чином, повертаючись до ринку банківських послуг, можна зробити загальну класифікацію за двома основними ознаками:

 • Ринок конкретних банківських послуг.

 • Суб'єкти, які формують попит на банківські послуги: юридичні і фізичні особи, які є власниками або здійснюють операції з нерухомістю; всілякі корпорації – споживачі банківських послуг; банки-кореспонденти (інституціональний ринок); ринок, пов'язаний з урядовими органами юридичні і фізичні особи, які є клієнтами банку по лінії трастових послуг.

  До основних банківських послуг зараз, як і раніше, належать залучення коштів і подальше надання позичок. Проте навіть лише в межах цих двох послуг може бути вироблено безліч найрізноманітніших форм банківських продуктів.

  Існує ще декілька класифікацій банківських послуг:

  1) залежно від характеру і частоти надання послуги поділяють на:

  • проблемні, що вимагають інтенсивного контакту клієнтів з банком (управління майном);

  • послуги, що надаються відносно рідко (іпотечний кредит);

  • рутинні послуги (ощадний рахунок); /

  • послуги, що надаються часто (поточний рахунок);

  2) залежно від того, на якому етапі роботи з клієнтом використовується послуга, розрізняють:

  • стратегічні послуги;

  • операційні послуги;

  • послуги, що допомагають у вирішенні проблем клієнтів банку;

  • послуги в умовах кризи (рис.1.5);

  Види послуг

  Форми надання послуг

  Стратегічні послуги

  Дозволяють клієнту банку розробити і досягти суттєвих стратегічних перетворень у характері, напрямі, масштабах діяльності

  Ризиковий капітал

  Розміщення позик

  Кредитні картки

  Синдиковані позики

  Злиття і поглинання

  Операції під заставу

  Ощадні рахунки

  Операційні послуги

  Дозволяють клієнтові банку оптимальним чином досягти мети, поставленої в річному плані

  Споживчий кредит

  Незабезпечений кредит

  Овердрафт

  Операції на грошовому ринку

  Депозитні рахунки

  Бюджетні рахунки

  Чековий кліринг

  Валютні операції

  Послуги в галузі вирішення проблем клієнтів банку

  Дозволяють клієнтові банку підготуватись і швидко вирішити незаплановані проблеми

  Депонування цінностей

  Забезпечений кредит

  Кредитні картки

  Страхування життя

  Страхування кредитів

  Факторинг

  Лізинг

  Послуги банку в умовах кризи

  Дозволяють клієнтові банку отримати професійну допомогу у непередбачених кризових ситуаціях

  Рефінансування

  Вторинні застави

  Обсяг страхової відповідальності

  Рис. 1.5. Форми та види послуг в умовах кризи

  3) залежно від юридичного статусу клієнта виділяють:

  • банківські послуги для фізичних осіб (населення, домогосподарства);

  • банківські послуги для юридичних осіб (підприємства, громадські організації, фінансові інститути).

  Найбільш типовим є розподілення банківських послуг на традиційні і нетрадиційні.

  Традиційні послуги банків є супутніми для традиційних банківських операцій. До них відносять послуги, пов'язані з:

  • розрахунково-касовими;

  • кредитними;

  • валютними;

  • депозитними операціями банків тощо.

  До нетрадиційних банківських послуг відносяться послуги, що раніше були не характерні для банків і з'явилися у практиці їх роботи недавно. До них відносять:

  • гарантійні;

  • посередницькі;

  • трастові (довірчі);

  • консультаційні тощо.

  В умовах ринкової економіки нетрадиційні послуги відіграють все помітнішу роль у діяльності банків.

  Сьогодні універсальні банки пропонують довгу низку продуктів, що охоплює практично всі сфери діяльності і фінансових послуг. Розмаїття пропонованого банками кола продуктів збільшується завдяки тому, що надання цілком однакових послуг окремими банками здійснюється по-різному.

  При збуті своїх послуг банки вимушені враховувати деякі особливості, які не мають ніякого значення, або ж дуже незначне в інших галузях:

  • банківські послуги більшою частиною дуже абстрактні та регулюються безліччю договірних та законних постанов, тому клієнту необхідні докладні пояснення;

  • ділові відносини клієнта та банку частіше всього тривають роками. Тому банк повинен весь час враховувати при збуті своїх продуктів те, що він хоче мати тривалі ділові відносини з клієнтом;

  • великі майнові цінності, на які направлені послуги кредитних установ, потребують високого ступеню довіри клієнта до свого банку.

  Передумовою для планового узгодження банківських послуг та потреб клієнтів є вивчення ринку.

  Метою вивчення ринку є відбір можливих цільових груп для споживання банківських послуг та обробка одержаних даних для планування.

  Через поточні зміни в області клієнтури та конкуренції вимагається вивчення ринку, уважне спостереження за ринком та ринковий аналіз власної та потенційної клієнтури.

  Отже, в жорсткій конкурентній боротьбі за клієнта і прибуток банки вимушені постійно вдосконалювати власний продуктовий ряд, вдосконалювати ефективність і якість своєї роботи. Як і на кожному ринку, на ринку банківських послуг теж діють закони попиту і пропозиції. Тому, банк, розробляючи новий продукт, і виходячи з ним на ринок завчасно повинен вивчити і переконатись в потрібності і корисності даного продукту для клієнтів. Як відомо, перший, хто виходить на ринок, завжди виграє, бо має можливість отримати вищу ставку доходу поки продукт є ще новим на ринку і специфічним.

  Оскільки банківська послуга є продуктом абстрактним, а не номінальним, то попит на неї рівний пропозиції, тобто надвиробництва як у виробничій сфері, не існує.

  Рівень зацікавленості споживачів, тобто величина попиту залежить від маркетингової роботи банку та системи відбору і класифікації клієнтури, методів роботи на ринку тощо, які кожен банк визначає для себе самостійно.

  Успіх банку залежить від того, наскільки послуги, які він надає, відповідають суспільній пропозиції, наскільки вони якісні і конкурентноздатні в ціновому відношенні та ін.

  Розвиток новітніх технологій у банківській справі та зростання рівня конкуренції на фінансових ринках спонукає до постійного пошуку нових видів банківського продукту, а відповідно й до розширення складу банківських операцій та зростання їх загального обсягу. Це виявляється у дедалі активнішому вторгненні банків у нетрадиційні для них сфери діяльності (страхування, туризм тощо).

  Розділ ІІ. Сучасний стан та аналіз ринку банківських послуг в Україні

  2.1. Аналіз послуг по розрахунково-касовому обслуговуванню клієнтів

  Своєчасна і повна оплата поставленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг, інших боргових зобов'язань є одною з головних передумов і ознак ефективного функціонування економіки вцілому і кожного його суб'єкта окремо. Тому у всіх країнах багато уваги приділяється організації грошових розрахунків, створюються особливі розрахунково-платіжні системи, в центрі яких знаходяться банки як спеціалізовані грошово-кредитні установи.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...