WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

Банківські послуги, на відміну від усіх інших послуг:

  • не мають матеріальної основи, тобто носять абстрактний характер;

  • набувають візуального характеру через договірні відносини з клієнтом;

  • їх надання пов'язане з використанням грошей у готівковій та безготівковій формах;

  • купівля-продаж банківських послуг відбувається протягом певного часу;

  • мають властивість самозростаючої вартості.

Беручи до уваги все сказане вище і враховуючи зміст поняття послуга, можна виділити такі складові поняття банківської послуги:

  • діяльність з надання клієнтові допомоги чи сприяння в отриманні прибутку;

  • система, яка задовольняє певні потреби;

  • кваліфікована допомога або порада, орієнтована на практичне використання.

Отже, банківські послуги – це комплексна діяльність банку із задоволення потреб клієнта при проведенні банківських операцій або із залучення тимчасово вільних ресурсів. Відповідно до цього, під ринком банківських послуг слід розуміти сукупність:

а) пропонованих банківських послуг;

б) покупців і продавців, які діють на ринку банківських послуг;

Крім того, в економічній літературі є визначення банківського продукту, коли заведено говорити саме про продукцію банку, розуміючи під цим будь-яку банківську послугу чи операцію, здійснену банком. Функціонування банківських установ, як і інших суб'єктів господарювання, в ринкових умовах має виробничий характер. І хоча результати цієї діяльності не набувають безпосереднього матеріального втілення у традиційному розумінні (як продукція промисловості чи сільського господарства), вони мають свою вартість, зумовлену суспільними витратами. Таким чином, банківські продукти можна трактувати як суспільне корисні дії, які задовольняють специфічні потреби суспільства. Головним продуктом комерційного банку є різноманітні послуги у вигляді надання кредитів, здійснення розрахунків, управління майном та цінностями, надання гарантій, поручительств, консультацій тощо. Основою цього є торгівля грошима як особливим товаром – передумовою забезпечення економіки достатньою кількістю платіжних засобів.

Визначальними щодо суті банківського продукту є базові функції комерційних банків. Специфіка функціонування банківських установ полягає в тому, що їхнім продуктом є, з одного боку, надання різноманітних послуг шляхом проведення активних, пасивних і комісійно-посередницьких операцій, а з другого – створення безготівкових платіжних засобів, що значною мірою є результатом тих же операцій (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Склад банківського продукту

Безготівкові платіжні засоби створюються комерційними банками у процесі депозитної емісії на основі надання позик клієнтам і проведення розрахунків, що призводить до загального розширення грошової маси. При зростанні попиту на банківські кредити сучасний емісійний механізм дає змогу збільшувати грошову масу, а при зниженні попиту – зменшувати її. Тому здатність комерційних банків створювати гроші має важливе значення для економіки.

Другу складову банківського продукту становлять різноманітні послуги, що надаються комерційними банками, – депозитні, кредитні, розрахункові, касові, інвестиційні, трастові, валютні, консультаційні та інші. Власне послуги – це кінцевий результат, готовий продукт банку, тоді як операції – це його виробничий процес (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Класифікація результатів діяльності комерційного банку

Класифікацію цього процесу доцільно проводити з урахуванням особливостей формування й розміщення ресурсів комерційного банку, що зводиться до здійснення трьох основних груп операцій: пасивних, активних і комісійно-посередницьких. Пасивні операції полягають у залученні тимчасово вільних грошових коштів для формування своїх ресурсів. При проведенні активних операцій банки розміщують сформовані ними ресурси з метою отримання прибутку. Комісійно-посередницькі операції проводяться банком за дорученням і на користь клієнта за певну плату. Щодо останніх, то йдеться, власне, не про формування і розміщення ресурсів, а про переміщення вже наявних у банку коштів клієнта за його розпорядженням або про проведення інших операцій, безпосередньо не пов'язаних із рухом грошей (про так звані позабалансові послуги).

Отже, у результаті здійснення трьох названих груп операцій комерційні банки надають клієнтам різноманітні послуги, які у сукупності і становлять банківський продукт. Щоправда, існує кілька винятків. Так, пасивні операції комерційного банку, які проводяться з метою формування його власного капіталу, а також активні операції у сфері інвестицій не можна вважати (за визначеною вище термінологією) власне банківським продуктом. Це швидше послуги комерційного банку самому собі. У першому випадку вони відображають залучення капіталу, а в другому – його пропозицію.

Загалом результати банківської діяльності мають чітко виражений продуктивний характер. При наданні депозитних послуг банки акумулюють тимчасово вільні від обігу кошти, перетворюючи їх на капітал, тобто "непрацюючі" ресурси примушують працювати на користь як окремих суб'єктів ринку, так і економіки в цілому. Використання банківських кредитів у виробництві є необхідною умовою процесу розширеного відтворення, а позики, видані на споживчі цілі, збільшують платоспроможний попит, що також сприяє економічному зростанню. Організація і своєчасне проведення банками розрахунків забезпечує умови неперервного товарообігу та створює можливості для ефективного перетікання капіталів у господарстві. Реалізація інших банківських послуг теж створює умови для нормальної підприємницької діяльності у різних секторах економіки та забезпечення належного життєвого рівня населення.

Чітке усвідомлення зазначених аспектів є особливо важливим з огляду на поширене упередження щодо "непродуктивного" характеру функціонування системи комерційних банків у нашій країні. Викладені вище положення демонструють хибність стереотипу про банківські установи як про якусь "надбудову" на виробничому секторі вітчизняної економіки, адже від усвідомлення суспільством важливої ролі фінансового ринку і банків як його ключових суб'єктів значною мірою залежить успішність заходів, спрямованих на становлення і всебічний розвиток повноцінної ринкової економіки.

Для розкриття специфіки потреб, які задовольняються шляхом надання банківських послуг, здійснимо класифікацію їх за такими напрямами: клієнти банку, спектр послуг, надаваних різноманітним клієнтам, різновиди цих послуг.

Це можна відобразити з допомогою таблиці 1.1

Таблиця 1.1

Загальна класифікація банківських послуг

Послуги банку

фізичним особам

Корпораціям, фірмам та ін.

Позики

Платежі

Кре-дитно-розра-хункові

Інвестиції

Позики

Платежі

Кре-дитно-розра-хункові

Інвестиції

Іпотечні позики Споживчі позики Кредитні картки Чековий кредит

Поточні рахунки НАУ-рахун-ки Дорожні чеки Дебетові картки Оплата векселів Обмін валюти, ін.

Оверд-рафт на поточному рахунку

Ощадні рахунки Термінові депозитні сертиф. Індивідуальні пенсійні рахунки Персональні трасти

Комерційні Позички Позики під заставу нерухомості Лізинг Факторинг Облік векселів

Управління готівкою Електронний переказ коштів Телеграфний переказ Трансферти цінних паперів

Акредитив Акцепт векселів

Трасти Пенсійні фонди Консультації Термінові депозитні сертифікати Термінові

Послуги банку

Банкам

Державним органам

Позик й

Платежі

Інвестиції

Позики

Платежі

Інвестиції

Пайові позички

Поточні рахунки Чековий кліринг Консультації Зберігання цінних паперів

Купівля-продаж ресурсів і цінних паперів Управління готівкою

Проектне фінансування

Управління готівкою Електронний переказ коштів Поточні рахунки Зберігання коштовностей

Купівля-продаж ресурсів і цінних паперів Термінові депозити Трастові операції

Банківські послуги класифікуються за їхнім зв'язком із функцією банку з перерозподілу грошових ресурсів. Такий підхід до класифікації дає змогу прив'язати конкретні банківські послуги до діяльності конкретних підрозділів комерційного банку (схема 2).

Процентні послуги – це послуги, пов'язані з діяльністю банку із перерозподілу грошових ресурсів, тобто перетікання ресурсів, які тимчасово осіли в одних і потребують застосування в інших.


 
 

Цікаве

Загрузка...