WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

Крім цього банки здійснюють на ринку дорогоцінних металів операції з банківськими металами. До останніх належать золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені до найвищих проб відповідно до світових стандартів у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.

До операцій з банківськими металами, які можуть виконувати банки, відносять такі.

1. Депозитні операції здійснюються у тому разі, коли необхідно залучити метал на рахунок або, навпаки, розмістити на визначений строк. Для цього використовуються металеві рахунки. Якщо у клієнта беруться метали у фізичній формі для тимчасового зберігання, то йому відкриваються металеві рахунки, Характерним для цих рахунків є те, що на них обліковується метал, який зберігається в даному банку, причому останній не має права використовувати цей метал і повертає власнику саме ті зливки, які отримав на зберігання. Отримати метал клієнт може в даному банку, банках-кореспондентах або у світових центрах торгівлі дорогоцінним металом, зокрема Лондон, Цюріх, Нью-Йорк.

2. Банки можуть випускати золоті сертифікати, які свідчать про депонування золота в банку. Вони підлягають вільному обміну на зазначену в них кількість золота або грошовий еквівалент золота за ринковою ціною. Золоті сертифікати переважно іменні, однак передбачається право їх передавання шляхом відповідного надпису. Вони можуть випускатися замість депонованих монет, а також золота, яке зберігається в інших країнах з метою фактичного гарантування на випадок його блокування чи націоналізації. Операції із золотими сертифікатами вигідні банкам-емітентам, тому що дають комісійний дохід, розширюють клієнтуру, підвищують репутацію банку.

3. Операції з надання кредитів у дорогоцінних металах здійснюються шляхом поставок їх у фізичній формі або зарахування на знеособлені рахунки в обмін на зобов'язання зворотної поставки відповідного металу в термін, зазначений у договорі. Погашення кредитів у дорогоцінних металах може здійснюватися у формі фізичної поставки, шляхом перерахування дорогоцінних металів із металевих рахунків позичальника чи придбання банком за грошові кошти позичальника металу в іншого учасника міжбанківського ринку для погашення раніше одержаного кредиту.

4. Банки можуть кредитувати позичальника і під заставу золотого депозиту. Видача та погашення кредиту здійснюється в грошовій формі, а золото є формою забезпечення виконання зобов'язань у кредитних правовідносинах.

Ще однією з нових нетрадиційних операцій банків є фінансовий інжиніринг. Це цілеспрямоване розроблення та реалізація нових фінансових інструментів та нових фінансових технологій, а також творчий пошук нових підходів до вирішення фінансових проблем за допомогою уже відомих фінансових інструментів та технологій. Можна сказати, що фінансовий інжиніринг допомагає банкам та іншим фінансовим посередникам оперативніше та ефективніше реагувати на зміни, що відбуваються у світі, в законодавстві та економіці конкретної країни, всередині конкретного суб'єкта господарювання.

З погляду практики фінансовий інжиніринг охоплює різні сфери економіки та напрями діяльності. Зокрема, відчутна роль фінансового інжинірингу в торгівлі цінними паперами та похідними цінними паперами, особливо при здійсненні арбітражу у часі. Як правило, основою для існування похідних цінних паперів є невизначеність у майбутньому. Тому механізм випуску та обігу похідних цінних паперів пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом терміну, визначеного договором (контрактом), цінних паперів, інших фінансових або товарних ресурсів.

У галузі корпоративних фінансів часто виникає потреба у фінансовому інжинірингу для створення нових інструментів або технологій захисту капіталів при здійсненні значних за обсягом комерційних операцій.

До проблем фінансового інжинірингу належать питання, що виникають при злитті або поглинанні підприємств. Прикладом такого фінансового інжинірингу можна назвати появу "проміжного" фінансування. При "проміжному" фінансуванні інвестиційний банк надає кредит групі викупу на строк, доки не буде організовано фінансування на стабільнішій основі. Надаючи такий кредит, інвестиційний банк отримує не лише проценти, а й комісійні доходи за надання консультаційних та інших послуг. Водночас банк заінтересований у найскорішому поверненні кредиту, оскільки такий кредит є досить ризиковим.

Фінансовий інжиніринг відіграє значну роль в управлінні короткостроковими та довгостроковими інвестиціями.

Значна роль фінансового інжиніринг)' пов'язана з обслуговуванням населення. Тут можна назвати, зокрема, "нау"-рахунки, індивідуальні пенсійні рахунки.

Відчутну роль відіграє фінансовий інжиніринг у фінансуванні зовнішньої торгівлі, залученні грошових ресурсів для інвестицій; покритті бюджетного дефіциту, зниженні бази оподаткування у клієнта, включаючи самі банки; сек'юритизації активів; управлінні ризиками тощо.

Застосування фінансового інжинірингу передбачає наявність у банків висококваліфікованих спеціалістів.

Банківські послуги щодо торгівлі валютою мають на меті надання валюти клієнтам для забезпечення їхніх платежів і підтримання ліквідності у валюті: страхування ризиків знецінення коштів внаслідок зміни валютних курсів, отримання спекулятивного прибутку за рахунок зміни курсів валют.

В Україні значна частка нетрадиційних операцій та послуг не набула широкого застосування в практичній діяльності комерційних банків. Передусім це пов'язано з повною відсутністю чи недосконалістю існуючої законодавчої бази, яка регулює здійснення таких операцій або надання послуг, а також із сучасним станом економіки країни.

Висновки

У цій роботі коротко розглянуто якими були послуги банків десять років тому, і як змінилась банківська система та ринок банківських послуг на сьогоднішній день. Таким чином, аналізуючи роботу банків слід відмітити:

1.Концепція розвитку банківської системи - спеціалізація на обслуговуванні групи підприємств, зв'язаних між собою або взаємними поставками продукції (технологічним циклом) або галузевою належністю. Дана спеціалізація дозволить комерційним банкам більш чітко орієнтуватись на ринку споживачів банківських послуг і дасть можливість планувати діяльність банку на перспективу.

2. Політика НБУ напрямлена на збільшення статутних фондів комерційних банків дасть поштовх для подальшого розвитку сильних банків і скоротить число слабих.

3. Перспективним напрямком для розширення сфери банківських послуг - є послуги в галузі електронного сервісу з метою підвищення ефективності банківських послуг. Багато банків вже сьогодні могли б частково чи повністю вести фінансовий менеджмент фірм-клієнтів.

4. Продовжуватиме розвиватись картковий ринок України. Банкам слід мати на увазі, що надалі їх клієнти все більше будуть відчувати необхідність у подібних електронних засобах. З цієї сторони - це дозволить їм підвищити ефективність банківського обслуговування і сервісу для своїх клієнтів, а також захистити свою нішу на ринку, збільшити оборотний капітал.

5. Зберігатиметься тенденція до зростання депозитних послуг, а саме депозитів у національній валюті, що вказує на ріст довіри до національної грошової одиниці, завдяки грошово-кредитній політиці, яку провадить НБУ. Така ситуація вимагатиме від банків урізноманітнення пропонованих ними депозитних послуг.

6. Ріст довгострокових депозитів дозволить змінити структуру кредитних вкладень, тобто зростатиме частка довгострокових кредитів.

7. Аналіз сучасного стану вітчизняного ринку цінних паперів та тенденції його розвитку дозволяє виділити три найбільш перспективні напрямки діяльності комерційних банків:

а) випуск та первинне розміщення цінних паперів клієнтів - андеррайтинг.

б) звичайна інвестиційна робота на фондовому ринку.

в) трастові послуги по цінних паперах.

Взаємодія банків з учасниками інвестиційного процесу полягає в постійному аналізі інвестиційного ринку і наданні суб'єктам консультаційних послуг щодо ефективного вкладення їхніх капіталів, а також розширення трастових операцій банків. Це дасть змогу банкам ефективніше використовувати ресурси своїх клієнтів, збільшити їх доходність.

9. Зовнішньоекономічна діяльність - це перспективний напрямок діяльності банків, який на сьогодні розвинутий слабо, але від розвитку якого залежить в певній мірі існування українських банків. Вони змушені вести конкурентну боротьбу з іноземними банками.

10. В умовах, коли ринок довгострокових кредитів фактично завмер, порятунком для економіки може бути лізинг. Враховуючи це, банки вбачають у застосуванні лізингової схеми фінансування не стільки можливості розширення спектру послуг, скільки вихід із нинішньої ситуації з кредитуванням. В першу чергу передбачається використовувати фінансовий лізинг.


 
 

Цікаве

Загрузка...