WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

У процесі розбудови демократичної правової держави та становлення ринкової економіки важливого значення набуває вдосконалення банківської системи в державі та належне правове регулювання банківської діяльності. Останнім часом вона зазнала суттєвих змін: створена дворівнева банківська система, все більшого розвитку набуває діяльність комерційних банків та спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів, розширюються нетрадиційні сфери застосування банківського капіталу, істотно змінюється характер взаємовідносин банків із клієнтурою. З урахуванням цього набуває ваги роль правового забезпечення банківської діяльності. Правові норми, що регулюють банківські відносини, містяться насамперед як у загальних, так і у спеціальних, присвячених регулюванню тільки банківських відносин, нормативних актах. До них відносяться Конституція України, закони й постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, постанови, положення та інструкції НБУ та Міністерства фінансів України, статути банків та ін.

У системі банківського законодавства особлива роль відводиться законам, які мають вищу юридичну силу і охоплюють найбільш важливі питання, що виникають у банківській сфері. Серед діючих виділяється такий важливий опорний закон, як Закон України від 20 березня 1991 року "Про банки і банківську діяльність", який визначає правові основи існування банків, порядок створення й основні принципи їх діяльності, правове положення НБУ, встановлює правову природу взаємовідносин з клієнтами та їх захист.

Створення повноцінного банківського законодавства є запорукою належного управління економікою держави, побудови механізму сучасної кредитної системи України і формування правової держави.

Недостатня кількість законів у цій сфері пояснюється, з одного боку, складною і повільною процедурою їх прийняття, а з іншого, - тим, що банківські відносини надто динамічні, це вимагає постійно вносити зміни, спрямовані на вдосконалення зазначеної діяльності, що забезпечується оперативним прийняттям підзаконних нормативних актів. Отже, має місце перекіс законодавства в бік відомчих нормативних актів.

Істотне місце в удосконаленні банківського законодавства займає вирішення на законодавчому рівні таких питань: про Державну скарбницю України, організацію та порядок роботи банківської системи в особливий період, про систему державного банківського аудиту, відповідальність банків за незаконні банківські операції, про дочірній банк та інші кредитні установи, про банкрутство і неспроможність кредитних установ, про механізм реорганізації банків, про захист інтересів вкладників тощо.

Банки органічно вплетені у загальний механізм регулювання господарського життя, тісно взаємодіють з бюджетом і податковою системою, системою ціноутворення, з політикою цін і прибутків, з умовами зовнішньоекономічної діяльності. Проте банківська система - це не механічне об'єднання різних банків, а специфічна економічна структура, яка має особливе призначення і виконує спеціальні функції в економіці держави.

Банківська система являє собою законодавче визначену, чітко структуровану сукупність фінансових інститутів, які займаються банківською діяльністю. Діюча в країні банківська система відповідно до Закону "Про банки і банківську діяльність" представлена двома рівнями банків. На першому рівні виступає Національний банк України з відповідною мережею своїх установ (із своїми філіями); на другому -комерційні банки різних видів і форм власності, спеціалізації та сфер діяльності.

Національний банк України, будучи головним банком держави, виступає координатором діяльності кредитних інститутів і виконує функції управління грошово-кредитними і фінансовими процесами в економіці країни. НБУ видає комерційним банкам ліцензії для виконання банківських операцій (ст.17 Закону України "Про банки і банківську діяльність"). Банківська ліцензія - це документ, що підтверджує право комерційного банку займатися всіма або окремими банківськими операціями. Порядок і умови надання ліцензії на здійснення банківських операцій і видів діяльності комерційними банками та їх установами, а також порядок і умови, за яких НБУ може відмовити в наданні ліцензії та відкликати її, визначається спеціальним положенням про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення банківських операцій, затвердженим постановою Правління НБУ 6 травня 1998р. Ліцензування банківської діяльності здійснюється з метою залучення на ринок банківських послуг України комерційних банків та банківських установ, умови діяльності яких відповідають встановленим НБУ обов'язковим вимогам та діяльність яких не загрожує інтересам їх клієнтів. Більш детально визначає правове положення діяльність та функції НБУ Закон України "Про Національний банк".

Другий рівень банківської системи України - комерційні банки, які можуть мати різні форми власності, спеціалізації та сфери діяльності; це такі кредитні установи, що здійснюють універсальні банківські операції для юридичних і фізичних осіб.

Перший комерційний банк в Україні зареєстровано восени 1988 року. Сучасні комерційні банки є багатофункціональними установами, що займаються практично всіма видами кредитних і фінансових операцій, пов'язаних з обслуговуванням господарської діяльності своїх клієнтів. Основне навантаження щодо фінансово-кредитного обслуговування припадає саме на комерційні банки, у зв'язку з чим їх часто називають "універмагами фінансових послуг".

Різноманітність послуг, що надаються комерційними банками, однак, не означає, що всі вони виконують однаковий набір операцій. Кожен банк визначає сферу своєї діяльності, виходячи з потреб клієнтури, яку він обслуговує. Проте існує ряд основних, базових функцій комерційного банку, які дозволяють зарахувати даний фінансовий інститут до установ банківської системи. До таких основних функцій комерційного банку, що визначають його економічну суть, слід віднести: посередництво в кредиті, посередництво в розрахунках і платежах, випуск кредитних знарядь обігу.

Банківська система України є одним із найбільш динамічно розвинутих секторів національної економіки, де перехід до ринкових відносин відбувся досить швидко і де реально проходить процес демонополізації, поступово починає діяти конкуренція, гроші та кредит набувають ринкового змісту. Сучасна банківська система України як система ринкового типу знаходиться в процесі становлення. Україна переживає не найкращі часи. Банки часто критикують, не враховуючи, що вони ще надто молоді і вчаться на власних помилках. І все ж українські банки помалу нарощують свій потенціал.

На 1 січня 2000 року в Україні зареєстровано 203 банки. З них 2 - державні (Ощадбанк та Укрексімбанк), 173 - акціонерні товариства (з них 124 - відкриті, 49 -закриті), 28 банків - товариства з обмеженою відповідальністю. За 2000 рік із Реєстру банків, їх філій та представництв, валютних бірж і фінансово-кредитних установ вилучено 11 банків. Стан банківської системи України за результатами 2000 року характеризується також тим, що 52 банки (25,6% від загальної кількості вітчизняних комерційних банків) віднесено до категорії проблемних. Із них 12 перебувають у режимі фінансового оздоровлення, у трьох відкликано ліцензії на здійснення всіх банківських операцій, 37-у стадії ліквідації. Однією з ознак діяльності комерційних банків протягом 2000 року було зростання обсягів активів малих та середніх банків і, як результат, перехід цих банківських установ у другу категорію банків. Розпочато реорганізацію малих банків шляхом їх приєднання до середніх. Кількість малих банків порівняно з початком 2000 року зменшилася з 32 до 6; середніх - збільшилася із 97 до 99; великих (за винятком 7 найбільших банків) - із 21 до 37. Ще однією прикметою 2000 року можна вважати зміцнення позицій на ринку банків зі 100-відсотковою іноземною інвестицією. Станом на 01.01.2000р. в Україні зареєстровано ЗО банків, створених за участю іноземного капіталу, в тому числі 8 банків зі стовідсотковим іноземним капіталом [21, .с18].

Постановою Правління №141 від 14.04.1998р. Національний банк України затвердив "Інструкцію про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків". Вона дозволяє на основі стандартизованої системи САМЕЬ проводити комплексний економічний аналіз стану комерційних банків з єдиної точки зору. Система базується на аналізі основних показників фінансового стану, а також дає можливість врахувати основні його компоненти. Таким чином вона є єдиною системою, по якій проводиться аналіз як НБУ, так і самими комерційними банками. Цим же документом введено систему диференціації банків - їх рейтинг, а також фактори, за якими їх можна ділити. Власне даний документ дозволяє контролювати роботу комерційних банків НБУ, на ранній стадії виявляти недоліки і вчасно допомагає їх усувати. Ця система рейтингової оцінки заставляє банки більше дбати про власний імідж, а отже і ретельно дотримуватись всіх економічних нормативів, бо імідж - це гроші їх вкладників, а тому й існування самого банку. І як результат - міцна банківська система із сильними банками.


 
 

Цікаве

Загрузка...