WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

Отже, інтеграція України у світову економіку об'єктивна необхідність, вона повинна відбуватись на всіх рівнях, а банківська система - це складова частина економіки. Її розвиток має велике значення у формуванні нових ринкових відносин. Темпи проникнення іноземних банків на територію України як і експансія вітчизняних банків за кордон, залежить від перетворень у банківській системі України, від економічних і структурних реформ у нашій державі.

Значення співробітництва українських банків з іноземними комерційними банками тепер не можна недооцінювати, тому, що це не тільки набуття досвіду в міжнародному масштабі, а й розширення національними банками сфери послуг, які вони можуть надати своїм клієнтам, та додатковий прибуток, конче необхідний як банкам, так і всій економіці України вцілому.

Фінансове середовище комерційних банків перебуває в стані динамічних змін. Можна визначити 5 основних фактори процесу змін:

 • технології - методи досягнення практичної цілі. З точки зору клієнта банку, є дві практичні цілі, яких слід досягати у банківській сфері - зручність і доступність як фондів, так і обліково-бухгалтерської інформації;

 • регулювання - контроль % ставки, обмеження послуг, тощо;

 • відсотквий ризик - управління ним є одним з головних завдань фінансового управління діяльністю банку;

 • боротьба за клієнта - в сучасній сфері фінансових послуг ця боротьба загострюється;

 • достатність капіталу, тобто економічний показник ризиковості діяльності банку.

  За 2000 рік банки одержали доходів на суму 8 259,7 млн.грн. що на 1371,6 млн.грн., або на 20,2 % більше, ніж у попередньому році. Збільшення доходів зумовлене передусім зростанням (на 1 094,9 млн. грн., або на 54,7 %) непроцентних доходів, які на 01.01.2000р. становили 3098,3 млн. грн. Непроцентні доходи одержано в основному за рахунок збільшення (на 1003,9 млн. грн., або на 53,6%) комісійних та за рахунок результатів торгівельних операцій. У загальному обсязі всіх доходів процентні доходи становили 62,0%, непроцентні банківські доходи - 35,3% (у тому числі комісійні доходи за операціями з банками і клієнтами - 56,8%, за результатами торгівельних операцій). Отже, основну частину прибутків банки отримали в 2000р. від валютної діяльності, і комісійних за надані послуги. За 2000 рік спостерігалось реальне збільшення об'ємів операцій банків. За станом на 01.01.2000р. обсяг сумарних активів по системі комерційних банків сягнув 25806,2 млн. грн., тобто з початку 2000р. він зріс на 5790,8 млн. грн., або на 28,9% [35;19].

  У структурі активних операцій, які здійснюються банківською системою, найбільшою є питома вага кредитної діяльності. Її обсяги становлять найбільшу частку (49,9%) усіх активів [35;21].

  Щодо якості кредитного портфеля, то на 01.01.2000р. пролонгована заборгованість становила 1255,1 млн. грн. (8,5%), прострочена - 2221,1 млн. грн. (15,1%), сумнівна до повернення - 491,1 млн. грн. (3,3%). Питома вага загальної суми пролонгованих, прострочених та сумнівних до повернення кредитів у кредитному портфелі з початку 2000 р. зменшилася на 4,7 процентних пункти і дорівнювала 27%. Позитивні тенденції до зменшення спостерігалися щодо пролонгованих кредитів, а от щодо прострочених кредитів, то їх обсяг майже не змінився; сумнівні до повернення - зросли (порівняно з 01.01.2000 р. на 86,7%). Найбільшою є питома вага сумнівних до повернення кредитів, наданих суб'єктам господарювання.

  Головний фактор, який у 2000 році позитивно вплинув на обсяг доходів комерційних банків, – це приріст у 1,5 раза непроцентних доходів. Їх виявилося достатньо для того, щоб компенсувати погіршення результатів за процентними операціями комерційних банків і поліпшити кінцевий фінансовий результат [35;22].

  Щодо діяльності комерційних банків України у 2000 році, наведу такі дані: банки збільшили кредитування суб'єктів господарської діяльності, у порівнянні з початком року, на 17,7%. При цьому відсоткові ставки з кредитування зменшилися з 52% до 40,6% [20;4].

  Найбільш перспективним напрямком діяльності, що розвивають і розвиватимуть банки - це надання інвестиційних послуг своїм клієнтам, який поки що гальмується через нерозвиненість ринку цінних паперів в Україні.

  Банкіри вважають перспективним напрямком, який слід надалі розвивати зовнішньоекономічну діяльність.

  Отже, на сьогоднішній день, коли розподіл клієнтів (великих і средніх фірм) між банками вже відбувся, банки по суті, можуть вести боротьбу за дрібних клієнтів, а також клієнтів - фізичних осіб. У таких умовах зростає необхідність збільшення кількості нових послуг, їх урізноманітнення для задоволення всіх потреб клієта. Ринок банківських послуг в Україні уже фукціонує і стрімко розвивається - бо кожен бажає випередити конкурента, отримати більший прибуток. Банки постійно працюють над поглибленням співробітництва з клієнтом, не стільки боячись його втратити, бо клієнти і самі не надто охоче міняють банк, скільки вони керуються мотивом процвітання власного клієнта, адже багатий клієнт - це багатий банк, при умові кваліфікованого менеджменту, і навпаки.

  Зміни в банківському законодавстві, у виробничих структурах, розвиток ряду галузей господарства стали причинами виникнення нових видів та інструментів проведення банками нетрадиційних операцій, сприяли "втечі" у дохідні фінансові активи, суттєвій перебудові операцій і структури грошово-кредитної системи, створенню принципово нових напрямків розвитку банківської справи.

  Сучасне уявлення про сферу фінансових послуг майбутнього полягає в тому, що традиційні кредитні установи, такі, як комерційні банки й ощадні інститути, будуть зведені до ролі організаторів кредитів, тоді як реальна фінансова міць перейде до сек'юритизаторів активів — інвестиційних банків. Цей сценарій допомагає пояснити, чому комерційні банкіри так охоче займаються нині інвестиційною діяльністю.

  Ще одною тенденцією в розвитку банківської справи є універсалізація операцій сучасних комерційних банків. У рамках тенденції до універсалізації швидкий розвиток одержали нетипові раніше для комерційних банків операції — лізинг, факторинг, проектне фінансування, управління портфелем інвестицій клієнтів, консультаційні послуги тощо. Провідне положення в процесі універсалізації банківської діяльності — це корінний перегляд комерційними банками концепції взаємовідносин зі своїми клієнтами, значною мірою обумовлений стабілізацією ринку кредитних капіталів західних країн, розширенням його учасників і, як наслідок, — посилення конкурентної боротьби між ними. Багато банків зіткнулися з необхідністю пошуку нових підходів до підвищення дохідності своїх операцій. Часткове розв'язання ця проблема знайшла не тільки у збільшенні числа запропонованих клієнтам послуг, але й у якісній переоцінці структури операцій із клієнтами, зниження питомої ваги ощадно-позикових операцій і збільшенні обсягів операцій із цінними паперами, проведених за рахунок клієнтів і на користь останніх.

  В міру посилення специфіки діяльності клієнтів на міжнародних ринках банки усе більше уваги приділяють наданню їм у різних формах послуг консультаційного характеру, в тому числі складання детальних фінансово-економічних звітів про стан справ у країні, що цікавить клієнта, добір потенційних партнерів, надання інформації юридичного характеру тощо.

  Обсяги і різноманітність банківських послуг у світі постійно зростають. Це відбувається на фоні скорочення обсягів традиційних банківських операцій. Зараз банки уже не спроможні подібно до підприємств роздрібної торгівлі дешево закуповувати вклади та продавати придбані таким чином гроші у вигляді кредитів з досить значною надбавкою.

  Можна констатувати що традиційні джерела розвитку банків практично вичерпані і виникають нові напрями їх розвитку.

  Банки недалекого майбутньою значно менше будуть подібні на підприємства роздрібної торгівлі а більше — на консультаційну фірму.

  Уже зараз частка відсоткових надходжень від традиційних кредитних операцій у загальних доходах банку знизилась, а частка зборів та комісійних — зросла [33,125].

  Цей розвиток продовжується відсотки стають менш відчутними (менш важливими), а комісійні виплати доповнюються гонорарами.

  Ймовірно що банки перебувають на порозі значних змін, що призведуть до подальшого вдосконалення рівня обслуговування клієнтів. Схожий процес зростання банківських послуг на фоні скорочення традиційних банківських операцій відбувається і в нашій країні.

  Нині комерційні банки України в умовах кризових явищ в економіці спаду виробництва та інфляції неспроможні забезпечити собі належний рівень прибутковості за рахунок традиційних кредитних операцій. Це змушує їх розширювати діапазон операцій пропонувати клієнтам нові послуги, які б змогли задовольнити зростаючий попит на них як з боку суб'єктів підприємницької діяльності, так і з боку фізичних осіб.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...