WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

За 2000 рік обсяг залучених у суб'єктів господарювання коштів збільшився на 2719,9 млн. грн., тобто - на 50,5 %.

Залишки на поточних та депозитних рахунках фізичних осіб становили 4458,7 млн. грн., або 22,4% від зобов'язань банків. Тобто за 2000 рік вони зросли на 1249,7 млн. грн., або на 38,9%. Вклади громадян-резидентів у національній валюті дорівнювали 50,7%, вклади резидентів у вільноконвертованій валюті - 48,0% від загальної суми вкладів населення.

Протягом 2000 року комерційні банки швидкими темпами нарощували випуск цінних паперів власного боргу, тобто активно залучали вільні кошти юридичних і фізичних осіб через ощадні (депозитні) сертифікати. За станом на 01.01.2000 р. загальна сума цінних паперів власного боргу становила 306,1 млн. грн. (1,5% від усіх зобов'язань), що на 85,6 млн. грн. (або на 38,8%) більше, ніж на 01.01.2000 р.

У структурі пасивів банківської системи України переважають короткострокові зобов'язання (до місяця) - 68,4%; середньострокові (від місяця до року) становлять 17,9%, довгострокові (понад рік) - 13,7% [35;21].

У структурі зобов'язань найбільшу частину складають кошти юридичних осіб; трохи менша частка, але теж значна - це кошти фізичних осіб. Як змінилась структура зобов'язань у порівнянні з 01.01.1999р. можна простежити за графіками 2,3.

Графік 3. Структура зобов'язань комерційних банків на 01.01.1999

Графік 2. Структура зобов'язань комерційних банків на 01.01.2000

Проаналізуємо також вцілому депозити на рахунках підприємств, організацій і населення в розрізі місяців протягом 1998-1999 років (за матеріалами НБУ).

Графік 4. Кошти на рахунках клієнтів, млн.грн.

Отже, на основі вищесказаного можна зробити висновок, що зростання суми депозитів у національній валюті і навпаки зменшення у іноземній валюті вказує на

ріст довіри до національної грошової одиниці, її стабільність, низький рівень інфляції і зміцнення кредитно-банківської системи завдяки грошово-кредитній політиці, яку провадить НБУ.

Необхідно врахувати, що межі між окремими видами вкладів розмиваються, виникають гібридні, які поєднують у собі якості окремих видів депозитів. Причиною такого процесу є посилення конкуренції між самими комерційними банками, а також між комерційними банками і небанківськими "установами за залучення грошових засобів юридичних і фізичних осіб. Лише деякі українські банки розширюють асортимент депозитних послуг, використовуючи досвід іноземних банків. Така ситуація склалась в основному із-за недосконалості законодавчої бази, а також відносної нестабільності економічної ситуації.

Деякі банки роблять спроби оновити асортимент депозитних послуг. Так з початку 1994 року пропонується клієнтам відкриття NOW-рахунку (negotiable order of with drywall). Цей відносно новий вид депозитних послуг виник на початку 80-х років. Це рахунок, по якому встановлюється процент. У разі звернення клієнта до рахунку банк здійснює операції та комісійні витрати за рахунок клієнта за підвішеними тарифами. Цей вид депозитних послуг клієнти солідних банків вважають одним із найвигідніших. Однією із найновіших депозитних послуг, які надають іноземні банки, стали рахунки з автоматичним самоочищенням, які є варіантом повного злиття специфіки розрахункового та депозитного рахунків з автоматичним самоочищенням. Клієнт і банк домовляються про розмір щоденного операційного залишку, який перебуває у повному розпорядженні клієнта. Всі надходження, що перевищують певний операційний залишок, банк в кінці дня переводить автоматично на доходний рахунок, регламентуючи періодичність звернення до депонованого залишку і максимальну разову суму зняття за додатковим договором. Такий вид рахунку дає можливість клієнту забезпечити досить високу доходність усіх видів грошових залишків при максимально вільному режимі оперування ними.

Новим продуктом на ринку банківських послуг в Україні є житлові ощадні вклади. Цю послугу пропонує банк "Аркада". Зрештою це експериментальний проект. Кошти вкладників оцінюються в Одінах і за вкладами щомісяця нараховуються 10% річних теж у Одінах, які додаються до суми вкладу. Важливим фактором є те, що кошти вкладників спрямовуються на будівництво житла, що захищає їх від інфляції. Виплати заощаджених коштів починаються після досягнення клієнтом пенсійного віку. Тобто це так звана додаткова пенсія.

Ще однією послугою, яку не так давно опанували українські банки є приймання платежів населення на користь юридичних осіб. До цього часу цим займалися тільки установи Ощадного банку України.

В Україні слід у майбутньому чекати подальшого розширення спектру депозитних послуг, їх споживання буде залежати від вигідності, надійності і зацікавленості клієнтів у цих послугах.

З входженням нашої країни у ринок створюються сприятливі умови для подальшого розвитку договірних відносин у банківській сфері, у тому числі й депозитних операцій, які полягають у залученні грошових коштів на вклади. За своєю економічною сутністю операції залучення коштів на депозитні рахунки у комерційних банках характеризують кредитні відносини між вкладниками та комерційними банками. У цьому разі комерційні банки є позичальниками, а не кредиторами.

2.3. Аналіз кредитних послуг комерційного банку

Основним видом діяльності банку залишається кредитування суб'єктів господарської діяльності. Позичкові послуги водночас є і найбільш ризиковими.

Банківські кредити можна класифікувати відповідно до цілого ряду критеріїв і ознак.

Існують також банківські послуги кредитного характеру.

Так за терміном використання розрізняють кредити:

  • короткострокові;

  • середньострокові;

  • довгострокові.

Короткострокові кредити надаються на строк до одного року. В українській банківській практиці вони є найпоширенішими.

Середньострокові кредити надаються на період від одного до трьох років, а довгострокові — понад три роки. Суттєвої різниці між середньостроковими і довгостроковими кредитами немає, тому банки України не виділяють їх окремо, хоча в країнах Заходу існує певне їх відокремлення.

Короткострокові кредити відрізняються від середньо- і довгострокових не тільки терміном використання, а й об'єктами вкладення і джерелами повернення.

З участю короткострокового кредиту формується, в основному, оборотний капітал товаровиробника (підприємця). Він опосередковує переважно поточну діяльність позичальника, а джерелом його повернення є кошти, які вивільнилися з обороту внаслідок реалізації об'єкта (проекту), що був прокредитований, тобто поточні грошові надходження.

З участю довгострокового кредиту здійснюється відтворення основного капіталу й опосередковується інвестиційна діяльність позичальника. Джерелом повернення такого кредиту є прибуток від впровадження заходів, що прокредитовані, тобто їх економічний ефект.

Згідно з критерієм забезпечення розрізняють кредити забезпечені, або ломбардні, і незабезпечені, або бланкові.

Більшість банківських кредитів надається під певне забезпечення Забезпеченість — один з принципів банківського кредитування. Формами забезпечення банківських кредитів в основному є рухоме і нерухоме майно позичальника.

Незабезпечені (бланкові) кредити становлять невелику частку у позичковому портфелі банків. Вони можуть надаватися при високому ступені довіри банку до позичальника. Їх розмір, як правило, обмежується власним капіталом банку. Найчастіше бланковий кредит надається інсайдерам банку, причому його розмір обмежується певною часткою банківських акцій, що належать інсайдеру.

За ступенем ризику розрізняють дві групи банківських кредитів — стандартні і з підвищеним ризиком.

До стандартних кредитів належать кредити, надані позичальникам, що мають належну фінансову стійкість і забезпечують своєчасне і повне повернення раніше отриманих позик і сплату процентів за ними.

Кредити з підвищеним ризиком надаються банками без забезпечення, а також клієнтам з нестійким фінансовим станом, які порушують строки повернення раніше отриманих позичок і сплати процентів за ними.

За методом надання розрізняють банківські позички, які клієнти одержують: одноразово; перманентно, гарантовано.

Одноразові позички — це позички, рішення про видачу яких приймається банком окремо за кожною позичкою на підставі заяви та інших документів клієнта.

Перманентні позички надаються банками у міру виникнення у клієнтів потреби в межах розміру відкритої кредитної лінії. Позички надаються, як правило, шляхом безпосередньої оплати з позичкового рахунку розрахункових документів клієнта (доручень, чеків та інших) без погодження з банком розміру окремих позичок і документального їх оформлення.


 
 

Цікаве

Загрузка...