WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

Банківська справа. Формування та розвиток ринку банківських послуг в Україні - Дипломна робота

2

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ І. Банківська система, як складова частина ринкової економіки 7

1.1. Засади функціонування банківського бізнесу в Україні 7

1.2. Передумови розвитку банківських послуг в Україні 17

Розділ ІІ. Сучасний стан та аналіз ринку банківських послуг в Україні 32

2.1. Аналіз послуг по розрахунково-касовому обслуговуванню клієнтів 32

2.2. Аналіз депозитних послуг як основи формування ресурсної бази банку 54

2.3. Аналіз кредитних послуг комерційного банку 68

2.4. Інвестиційні послуги 85

Розділ ІІІ. Перспективи розвитку та вдосконалення ринку банківських послуг в Україні 95

Висновки 125

Список використаної літератури 129

Додатки Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

Вступ

Кредитно-банківська система відіграє виключно важливу роль в господарській структурі сучасного ринку. Через неї проходить гігантський об'єм грошових розрахунків і платежів, вона мобілізує і перетворює в активно діючий капітал тимчасово вільні грошові засоби, виконує багато різноманітних кредитних, страхових, посередницьких, інвестиційних та інших операцій.

Банківська справа забезпечує ринкову систему механізмами та інструментами реалізації її здатності до саморегулювання, а державі надає можливість ефективно впливати на економіку задля реалізації всіх суспільних інтересів. Тому в ринкових умовах з банківською справою постійно стикаються, по суті, всі члени суспільства, будь-то звичайні фізичні особи, чи підприємства та великі господарські структури, чи урядові та законодавчі органи влади.

Банки слугують основним джерелом кредиту для домашніх господарств, місцевих органів влади, великих та малих підприємств. Розплачуючись за придбані товари та послуги, споживачі дуже часто користуються банківськими чеками або кредитними картками. Коли ж у підприємства виникає потреба у фінансовій інформації чи складанні фінансового плану, то за порадою і консультацією вони частіше всього звертаються до банкіра. Банківські депозити є головним джерелом грошей для кредитних операцій, яке держава використовує у своїй політиці стабілізації економіки.

Комерційні банки - це найстарша і найбільш масова група кредитних установ, які виконують більшість фінансових операцій і послуг.

Сучасна банківська справа - динамічний бізнес. Історично склавшись як одна із найбільш жорстко регульованих економічних сфер діяльності, банківська справа повільно перетворюється в нерегульований бізнес в США, Канаді, Західній Європі та інших розвинутих країнах світу.

Світова практика свідчить, що поворот комерційних банків від "оптових" до "роздрібних" операцій, який призвів до значного розширення кола клієнтів, є одним з найбільш значних явищ в зарубіжній післявоєнній історії їх розвитку. До другої світової війни, особливо в періоди глибоких криз і спадів, довгої депресії, банкіри демонстрували консерватизм і обережність, орієнтувались на вибрану, особливо надійну клієнтуру. Нині ж стратегія іноземних банків, як, зрештою, і вітчизняних суттєво змінилась. Вони активно входять у всі без винятку сфери підприємництва, охоплюють операціями дрібний бізнес і малозабезпечені прошарки населення, які раніше не користувались послугами банків.

Щодо сучасних тенденцій іноземних банків, то зараз їх політика направлена не стільки на залучення нової клієнтури, скільки на "збереження" вже існуючої.

Одна з головних стратегічних ліній політики банків - курс на подальшу диверсифікацію, розширення універсального характеру їх операцій.

Говорячи про комерційні банки, необхідно підкреслити, що ці установи постійно еволюціонують: міняються форми операцій, методи конкуренції, системи контролю та управління. Різко розширилася сфера діяльності, яка сьогодні охоплює весь світ завдяки формуванню інтернаціональних ринків позичкового капіталу. І хоча в деяких областях вони втрачають позиції над напором конкурентів, вони виявляють вражаючі здібності пристосовуватись до змінних умов кредитного ринку.

Вибрана мною тема на даному етапі розвитку кредитно-банківської системи є актуальною і цікавою. Ринок банківських послуг в Україні створено, і на даний момент він стрімко розвивається.

Минуло десять років з дня заснування та отримання ліцензій першими комерційними банками України. За ці роки відбулися значні трансформації. На ринок фінансових послуг України прийшли транснаціональні іноземні банки; кількість банків з іноземними інвестиціями вже обчислюється десятками відбулися перші гучні банкрутства й численні непомітні закриття банків почався процес "оздоровлення", "санації"" банків. Значно збільшилась клієнтурна база банків та потенційний спектр можливих банківських послуг. Поступове інтегрування економіки України в міжнародні економічні зв'язки зумовило проникнення на її внутрішній ринок в значних обсягах іноземного капіталу. Вітчизняні банки все сильніше відчувають конкурентний тиск, і вистояти на грошово-кредитному ринку їм все складніше.

Успіх тут багато в чому залежить від перебудови роботи самих комерційних банків, здатності їх використовувати зарубіжний досвід з врахуванням вітчизняних особливостей, пошуку нових форм обслуговування клієнтів, підвищення прибутковості активних і пасивних операцій, зниження собівартості банківських послуг.

Внутрішнє законодавство тепер охоплює майже всі аспекти фінансової та комерційно-підприємницької діяльності, яка, до речі, здійснюється за дуже несприятливих умов. Організації мають право не тільки без перешкод змінювати банки, обираючи кращі, але й відкривати інші розрахункові рахунки, тобто обслуговуватися одразу в кількох різних фінансових установах. Сьогодні різниця між банками майже непомітна, тому що поступово всі вони перетворилися на універсальні. Населення з бездумних віродавців трастових товариств перетворилося на обізнану верству "фізичних осіб", які дедалі більше своїм впливом визначають політику банків.

Менеджери банків постійно працюють у напрямку розширення продуктового ряду окремо взятого банку, прагнуть випередити конкурентів, і залучити більше клієнтури. Банкіри все більше звертають увагу крім кількості послуг, які надає їх банк також на якість, на поглиблення партнерських взаємовідносин з клієнтом, прагнуть допомогти клієнту процвітати, бо від цього залежить процвітання банку.

Моя робота складається з трьох основних розділів, які в свою чергу поділені на підрозділи.

Основну увагу при написанні роботи я приділив другій частині роботи, яка називається: "Сучасний стан та аналіз ринку банківських послуг в Україні". Цифровий матеріал зібраний мною дозволив відтворити реальну картину сучасного стану ринку основних послуг, які пропонують нині банки України своїм клієнтам, а також основні тенденції розвитку послуг банків економічно розвинутих країн, які можна було б застосовувати в Україні.

Перша група послуг, що розглядалась мною - це розрахунково-касове обслуговування клієнтів - як основа і початок співпраці між клієнтом і банком, тому я поставила їх на перше місце. Вслід за ними йдуть депозитні послуги - як метод залучення капіталу. Далі розглядаються мною кредитні, інвестиційні, валютні та нетрадиційні послуги банків.

Важко сказати, які саме послуги слід виділити як найважливіші - все це залежить від специфіки діяльності банку, від вимог його клієнтів, а найперше від капіталу, яким володіє банк, тобто чи може дана установа банку дозволити собі фінансове виконувати ті чи інші операції.

Великий об'єм інформації для наочності я подав в роботі у вигляді діаграм, схем, таблиць, додатків.

Аналізуючи сучасний стан ринку банківських послуг в Україні, я намагався дати оцінку ситуації, що склалася, виділяючи найбільш перспективні напрямки діяльності банку, які на мою думку, розвиватимуться у майбутньому, як найбільш прибуткові. Даний матеріал подано у третій частині роботи.

У своїй роботі було використано матеріали переважно періодичних видань: газет "Бізнес", "Галицькі контракти", журналів, а також книг. Цифровий матеріал взято переважно із Вісника Національного банку України, Щомісячного інформаційного бюлетеня АУБ, використано матеріали ІАЦ "Банк-Інформ".

Отже тема складна, обширна і цікава. Спробую якомога краще і повніше її розкрити.

Розділ І. Банківська система, як складова частина ринкової економіки

1.1. Засади функціонування банківського бізнесу в Україні

Докорінні зміни у соціально-політичному розвитку України пов'язані з радикальною економічною реформою, демократизацією та формуванням правової держави і громадянського суспільства, побудованих на пріоритеті прав і свобод громадян, рівності всіх форм власності.

Органічною складовою здійснюваних у країні перетворень є реформування банківської системи і визначення її правових основ.

Сучасні банки своєю діяльністю глибоко проникають у всі сфери економіки, активно впливають на економічні та соціальні процеси. Сферою банківської діяльності охоплені всі суб'єкти - від органів законодавчої і виконавчої влади до підприємств, організацій, фірм, фізичних осіб.

Україна як суверенна держава самостійно організовує банківську систему, до складу якої входить Національний банк України, Державний експортно-імпортний банк та комерційні банки різних видів та форм власності.


 
 

Цікаве

Загрузка...