WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Управління кредитним портфелем комерційного банку - Дипломна робота

Банківська справа. Управління кредитним портфелем комерційного банку - Дипломна робота

Структура якості кредитного портфеля банку станом на 1.02.2000 показана на круговій секторній діаграмі.

Рис. 2.2. Структура кредитного портфеля банку за позичками юридичними особами [28, с.52].

Динаміка простроченої і пролонгованої заборгованості за позиками зображена в таблиці 2.3.

Як бачимо прострочена і пролонгована заборгованість має тенденцію активного зростання.

Таблиця 2.3.

Динаміка простроченої і пролонгованої заборгованості за кредитами, що надані юридичній особі, грн.

Абсолютне значення

Динаміка росту

1.05.98

1.10.99

Абсолютно

Відносно

1

Пролонгована заборгованість за кредитами, що надані юридичним особам

1390185

1645360

+255175

118,3

2

Пролонгована заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам

57368

+57368

3

Прострочена заборгованість за кредитами, що надані юридичним особам

341164

522562

+181398

153,1

4

Прострочена заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам

103424

50788

-52636

49,1

Як показано в таблиці №2.3 найбільша пролонгована заборгованість за кредитами, що надані юридичними особами її значення зросло за період від 1.05.98р. до 01.10.99р. на 255175 грн. Однак, прострочена заборгованість може бути: дострокове стягнення виданого кредиту у зв'язку з нецільовим використанням, відсутністю у позичальників коштів і майна, на яке може бути звернене стягнення, збільшення платежів за позичками, а також зростання простроченої заборгованості. Може бути зумовлене прорахунками і компетентністю фахівців банку, поглибленням безвідповідальності позичальників та ін.

Беручи до уваги дані заборгованості 1.05.98 і 1.10.99р. спостерігається зростання процентних доходів за кредитними операціями, а саме процентні доходи за кредитами за кредитами юридичним особам у структурі доходів банку становили відповідно 25,4% і 30,6%, процентні доходи за кредитами юридичним особам в поточну діяльність становили 53% і 56,8%. Абсолютне значення їх зросло на 467212 грн.

Отже, за період від 1.05.98р. по 1.10.99р. банк "Євроцентр" вдало сформулював свій кредитний портфель оскільки одержав позитивний результат діяльності.

Кредитна діяльність банку регулюється нормативами , , , .

Якість кредитного портфеля характеризується такими показниками:

 • Коефіцієнт прострочки – відношення несплаченої з заборгованості до всієї заборгованості за позичкою. Позичка є несплаченою, якщо один чи більше платежів своєчасно не надійшли в її погашення. При цьому звертається увага на несплату процентів, і суми основного боргу.

 • Коефіцієнти співвідношення сум неповернених позичок до резервів або нерозподіленого прибутку. Якщо даний коефіцієнт більший 1, то у банку недостатньо сформовано резервів.

 • Коефіцієнти описання позичок – визначається як від відношення списаних збиткових позичок до всіх позичок кредитного портфеля.

  Отже, управління кредитними портфелями є процесом, який охоплює всі елементи кредитної діяльності від пошуку потенційних позичальників на стадії формування кредитного портфеля і до погашення позик.

  2.2 Оцінка кредитоздатності позичальників банку

  Необхідного умовного застосування комерційними банками ефективних методів видачі позик клієнтам є мінімізація кредитного ризику за всіма напрямки вкладення коштів. Основним і найефективнішим методом такої мінімізації є якісна оцінка банком кредитоспроможності позичальників. Під кредитоспроможністю позичальника розуміють здатність юридичної чи фізичної особи повністю і в зазначені терміни виконати всі умови кредитної угоди. У світовій банківській практиці кредитоспроможність клієнта завжди була і лишається одним з основних критеріїв при визначенні доцільності встановлення кредитних відносин. Кредитоспроможність тлумачиться не лише як можливість повернути основну суму боргу і відсотки за ним, а й як бажання клієнта виконати свої зобов'язання. Тому здатність до повернення кредиту пов'язується з моральними якостями клієнта, його репутацією, майстерністю і сферою діяльності, ступенем вкладених капіталів в нерухоме майно, можливістю декларувати грошові потоки у процесі виробництва та обігу.

  Кожен комерційний банк повинен сформувати власну документально оформлену та затверджену правлінням банку методику оцінювання кредитоспроможності позичальника. Банк повинен визначити ґрунтовні та технічно виважені критерії економічної оцінки фінансової діяльності клієнтів-позичальників та методи проведення аналізу.

  Банки у процесі аналізу можуть розробляти й застосовувати власні системи показників та групи методів, вибір яких залежить, насамперед, від специфіки того сегменту ринку, який обслуговує банк (галузеві особливості, категорія позичальників), а також від рівня спеціалізації банку (іпотечний, інвестиційний, торговельний), видів кредитів (короткострокові, довгострокові), рівня кваліфікації працівників, рівня організації та технічного забезпечення аналітичної роботи банку. Узагальнена схема оцінки кредитоздатності клієнтів вітчизняними комерційними банками показана на рис. 2.3. [14, 211].

  У процесі аналізу банк може використати різноманітні джерела інформації, які в цілому складаються з трьох груп:

  • інформація, отримана безпосередньо від клієнта;

  • внутрішньо банківська інформація;

  • зовнішні джерела інформації.

  До першої групи належить: 1) фінансова та бухгалтерська звітність; 2) документація, яка підтверджує правовий юридичний статус клієнта: статут, договір засновників, свідоцтво про реєстрацію, дані про юридичну адресу та ін.; 3) документація, пов'язана з кредитним заходом – техніко екологічне обґрунтування, розрахунки очікуваних надходжень від реалізації проекту – бізнес – план, копії контрактів та ін. документів; 4) інформація, одержана в процесі попередньої бесіди з майбутнім позичальником , під час якої кредитний працівник має оцінити моральні, етичні та професійні якості працівників підприємства (директора, головного бухгалтера), виявити специфічні особливості та деталі, пов'язані з даним кредитом; 5) додаткова інформація подається за вимогою банку – довідки про наявність рахунків в інших банках, виписки з рахунків в інших банках, довідки з податкової інспекції та інші.

  Внутрішньобанківські джерела складаються з відомостей про попередні контакти з клієнтом, у сфері як кредитних, так і не кредитних відносин. Велике значення в цьому разі мають архіви банку, такі як картотека кредитної інформації (ККІ), де зберігаються дані про кредити, які раніше були видані клієнтові, про затримки та порушення при погашені позики.

  У деяких розвинених країнах банки зобов'язані вести такі картотеки, які стають складовими частинами загальнодержавної системи контролю за кредитами. Близько тридцяти років діє така державна інформаційна система в Канаді, і будь-який банк може одержати інформацію про кредитні відносини з будь-яким клієнтом, котрий протягом цього часу звертався за кредитом до різних установ. Крім інформаційної, така загальна система виконує і контрольну функцію, оскільки кожний клієнт знає, що інформація про порушення

  Рис. 2.3. Схема оцінки конкурентоспроможності клієнтів вітчизняними комерційними банками.

  умов кредитної угоди зберігається і, можливо, стане перепоною при одержані нового кредиту.

  До третьої групи джерел інформації належать відомості, здобуті за межами банку, що надійшли : 1) від департаменту банківського нагляду; 2) інших банків, які обслуговували даного клієнта; 3) ділових партнерів, які мали контакти з позичальником; 4) засобів масової інформації (реклами, рейтинги, оголошення, тощо); 5) статистичних агенцій та статистичних інформаційних збірників, звідки можна взяти дані про загальний стан виробництва в галузі та перспективи розвитку, а також про місце підприємства та його продукції на ринку.

  У процесі аналізу кредитоспроможності клієнта використовуються такі методи аналізу: метод коефіцієнтів, метод групувань, метод порівнянь, рейтингові системи оцінки. Вибір методу зале6жить від типу економічної системи, ступеня розвиненості ринкових відносин, особливості побудови балансу та різних форм звітності клієнта, галузевих особливостей, виду діяльності тощо.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...