WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Управління кредитним портфелем комерційного банку - Дипломна робота

Банківська справа. Управління кредитним портфелем комерційного банку - Дипломна робота

У країнах, де відбуваються процеси дерегулювання банківської діяльності, документально оформлену кредитну політику, але розробка такого документа ще не стала обов'язковою для вітчизняних банків див. додаток 1. Кредитну діяльність банків значною мірою централізовано регулює МБУ, обмежуючи можливості банків щодо формування власної кредитної політики.

"Норми кредитування" повинні описувати порядок збору і аналізу фінансової інформації, встановлювати адміністративні норми і правила організації кредитного процесу, визначати порядок аналізу кредитоздатності позичальника і підготовки позики до видачі, оформлення банківських гарантій, зобов'язань і поручительств.

"Норми кредитування" американських банків складаються з 5 розділів:

 • загальні положення;

 • категорії позики;

 • різні питання кредитної політики;

 • контроль за якістю кредитного портфеля;

 • комітети банку.

  "Інструкція по кредитуванню" повинна вказувати, що інформацію про погашення позичальником поточної заборгованості слід одержувати щомісячно. В даному документі описуються загальні заходи контролю за станом кредитів, представлених із загальної кредитної політики.

  Розділ ІІ. Управління кредитним портфелем комерційного банку

  2.1. Оцінка якості кредитного портфеля банку

  Поняття "управління кредитним портфелем" включає наявність певних цілей при формуванні кредитного портфеля і направлене на забезпечення ефективного їх досягнення.

  Поняття оптимального кредитного портфеля можна пояснити наступним чином. Кредитний портфель характеризується якістю і доходністю. Загальна закономірність їх взаємозв'язку така: чим більший дохід, тим більший ризик (крива "а" на рис 2.2) [28, с.51].

  Рис. 2.1. Залежність між доходом і ризиком

  Оскільки можливості по управлінню ризиком обмежені то, як правило, з ростом величини ризику ростуть збитки і в реальності крива залежності доходів від ризику є експериментальною і проходить через максимум (крива "б" на рис. 2.1).

  Як видно з графіку, максимальному доходу Д1 максимальному відповідає оптимальна величина ризику r0 . Однак, банк не може працювати нижче визначеного мінімального доходу Дmin. Як видно, такий мінімальний дохід може бути одержаний при двох ризиках (rmin і rmax). Звідси і виходить, що банк не повинен допускати ризик нижче rmin і не перевищувати ризик rmax. Оптимально допустимим є ризик r0. Однією із задач управління кредитним портфелем і є утримання його якості на цьому рівні. Другою задачею є максимізація доходності (мінімізація збитків) при вибраному ризику. На графіку це відповідає переходу із точки А (крива "б") в точку Б (крива "а"). При цьому дохід (за рахунок зниження збитків) може підвищитися в ідеальному випадку до величини , яка більша, ніж . Дохід можна назвати оптимальним доходом при оптимальному ризику Г0. Кредитний портфель, який реалізує цю оптимальну комбінацію і буде називатися оптимальним кредитним портфелем.

  Кредитний портфель – це сукупність усіх позичок, що надані банку з метою отримання доходу. Він включає кредити за овердрафтом, за операціями РЕПО, за врахованими векселями і факторинговими операціями, фінансовим лізингом, під платіжні картки, за внутрішніми торговельними і експортно-імпортними операціями.

  Кредитний портфель включає агреговану балансову вартість усіх кредитів, в тому числі і прострочених, пролонгованих та сумнівних до повернення. Кредитний портфель не включає в себе відсотки нараховані, але ще не сплачені, не профінансовані, зобов'язання видати кредит, кредитні ліміти, ще не списані, гарантії та акредитиви, депозити в інших банках.

  Здійснимо на практиці оцінку якості кредитного портфелю банку "Євроцентр". Скористаємося таблицею 2.2. (дані з балансу банку).

  З наведених даних таблиці 2.1 видно, що основу кредитного портфеля банку складають короткострокові кредити, надані юридичним особам за внутрішніми торговельними операціями і в поточну діяльність. Їхня частка від загальної суми наданих кредитів становила на 1.05.98р. – 91%, на 1.10.99р. – 88,6%. Як бачимо, спостерігається спад даних кредитів. Очевидно, це пов'язано з недостатньою кількістю залучених коштів і низьким рівнем кредитоздатності позичальників. Однак спостерігається значення зростання довгострокових кредитів, наданих фізичним особам. На 1.05.98 було надано кредитів на суму 19000 грн., на 1.10.99 – 82809 грн.

  Таблиця 2.1

  Динаміка і структура кредитного портфеля банку "х" (грн).

  n/n

  Назва складових

  Абсолютні значення

  Структура, %

  Базисні темпи росту

  1.05.98

  1.10.99

  1.05.98

  1.10.99

  1.05.98

  1.10.99

  1.

  Короткострокові кредити надані юридичним особам

  2661465

  2040066

  91,6

  88,6

  100

  76,6

  2

  Короткострокові кредити, надані фізичним особам

  121641

  75702

  4,2

  3,3

  100

  62,2

  3

  Довгострокові кредити надані юридичним особам

  104153

  102931

  3,6

  4,5

  100

  98,8

  4

  Довгострокові кредити, надані фізичним особам

  19000

  82809

  0,6

  3,6

  100

  435

  5

  Надано кредитів усього

  2906259

  231508

  100

  100

  100

  Оскільки, в сучасних умовах банки особливо не акцентують увагу на надання довгострокових кредитів, особливо фізичним особам, то така ситуація пов'язана з політикою банку, кредити, в основному, надавалися інсайдерам даного банку.

  Банк може надавати кредити в поточну і інвестиційну діяльність. Кредит в поточну діяльність – це кредит, що надані позичальником на задоволення тимчасових потреб в коштах для фінансування поточних активів і у разі розриву між часом надходження коштів і здійснення витрат. Вони включають кредити у підтримку миттєвої ліквідності типу овердрафт поточних рахунків і за операціями РЕПО та підтримки строкової ліквідності, а саме через механізм рефінансування комерційного кредиту між підприємствами, надання кредитів за постійними кредитними лініями на купівлю сировини і матеріалів та ін.

  Кредити в інвестиційну діяльність охоплюють коротко- і довгострокові кредити на будівництво, освоєння землі і на купівлю будівель, споруд, обладнання і землі, фінансовий лізинг.

  Для оцінки якостей кредитного портфеля за позичками юридичним особам використаємо таблицю 2.2.

  Таблиця 2.2.

  Структура якості кредитного портфеля за позичками юридичним особам, грн.

  Групи кредитів

  Станом на:

  Динаміка росту (+,-)

  01.05.98

  %

  01.02.2000

  %

  Абсолютне значення

  Темп, %

  Стандартні

  238850,9

  29,1

  268449,7

  34,4

  +29598,8

  112,3

  Під контролем

  124760,6

  15,2

  153295,4

  19,7

  +28534,8

  122,9

  Субстандартні

  207660,7

  25,3

  163342,8

  20,8

  -44317,9

  78,6

  Сумнівні

  205556,8

  24,8

  171009,8

  21,9

  -32547

  84,0

  Безнадійні

  45964,5

  5,6

  25552,1

  3,2

  -20412,35

  55,5

  Усього

  820793,5

  100

  781649,9

  100

  -39143,57

  95,2

  Як показує таблиця 2.2 структура якості кредитного портфеля за позичками юридичним особам змінилась в позитивну сторону за період від 01.05.98 по 1.02.2000р. Структура кредитного портфеля прийнятна, оскільки більшу частку займають стандартні кредити 34%. Банк станом на 1.02.2000р. розрахував резерв в обсязі, а за стандартними кредитами банк створив резерв у розмірі 1,7% від даної заборгованості (див. додаток 5).


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...