WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Управління кредитним портфелем комерційного банку - Дипломна робота

Банківська справа. Управління кредитним портфелем комерційного банку - Дипломна робота

Основними елементами кредитної політики комерційного банку є:

 • стратегія банку по розробці основних напрямків кредитного процесу;

 • тактика банку по організації кредитування;

 • контроль за реалізацією кредитної політики.

  В зарубіжній економічній літературі не рідко пропонується розробляти документ (меморандум) по кредитній політиці, який дозволив би визначити стратегію і тактику банку в організації кредитного процесу.

  Виходячи із вітчизняного і світового досвіду вимог оптимізації кредитної політики в методологічному плані можна запропонувати наступну схему формування кредитної політики комерційними банками.

  І. Загальні положення і цілі кредитної політики.

  ІІ. Апарат управління кредитними операціями і повноваження працівників банку.

  ІІІ. Організація кредитного процесу на різних етапах реалізації кредитного договору.

  IV Банківський контроль і управління кредитним процесом.

  І. Більшість банків нерідко формально до розробки власної стратегії розвитку, визначають, в основному, поточні цілі в області керування, не формуючи стратегічних задач банку і не проводячи відповідних маркетингових досліджень і інше вивчення ринку, пояснюючи це швидкою зміною ситуації на ринку банківських кредитів і депозитів. Однак, в такому випадку банк не задумується про перспективи розвитку, він не має майбутнього і не може розвиватися в змінній економічній ситуації.

  Намагання розробити оптимальну, економічно обґрунтовану економічну політику спонукає комерційний банк проводити курс на подальшу диверсифікацію кредитного портфеля з ціллю мінімізації кредитних ризиків.

  ІІ. Апаратні управління кредитними операціями і повноваження працівників банку.

  Реалізація кредитної політики як було сказано вище походить на основі розробленої банком системи повноважень на видачу сум. Наприклад, для філій банку визначено максимальний розмір на одного позичальника, в залежності від об'єму кредитних операцій, які виконують філії, рівня кваліфікації і досвіду персоналу, наявності простроченої заборгованості за позиками, структури кредитного портфеля філії і інше.

  Індивідуальні повноваження кредитного працівника в кредитному відділі (індивідуальний підпис) розглядаються на затвердженні кредитної послуги в сумі еквівалентній, наприклад, 20 тис. дол. (крім кредитів, які заслуговують особливої уваги). Слід відмітити, ще індивідуальні повноваження, часто різні в різних підрозділах навіть одного банку – залежить від рівня кваліфікації працівників банку типу, розміру, строку погашення і розміру раніш розміщених кредитів.

  "Подвійний підпис" (наприклад, кредитного працівника і його начальника) потрібен в тому випадку, якщо кредитна послуга складає, наприклад, суму від 20 до 50 тис. дол. і не спричинить в майбутньому кредитного ризику. "Подвійний підпис" необхідний якщо розмір чи термін погашення позики перевищує кредитний ліміт працівника, який видає кредит і відповідає за нього. Кредити, які перевищують ліміт кредитування необхідно затверджувати на засіданнях Кредитного комітету. Така система затвердження кредиту є багатоступеневою і передбачає розгляд кредитної заяви на різних рівнях: кредитний працівник, старший кредитний співробітник та Кредитний комітет.

  Недоліком цієї системи є те, що рішення приймається довше і підвищуються витрати робочого часу досвідчених спеціалістів-членів Кредитного комітету. Система затвердження Кредитним комітетом сприяє зниженню ризикованості кредитних операцій банку.

  ІІІ. Організація кредитного процесу на різних етапах реалізації кредитного договору.

  Організація кредитного процесу в банку може бути представлена у вигляді наступних етапів:

 • етап. Формування портфеля кредитних заявок.

 • етап. Проведення переговорів з потенційним клієнтом.

 • етап. Прийняття рішення про доцільність видачі кредиту і форми його надання.

 • етап. Оформлення кредитної справи.

 • етап. Робота з клієнтом після отримання ним позики.

 • етап. Повернення кредиту з відсотками і закриття кредитної справи.

  1 етап включає збір інформації про попит на кредит її аналіз і попередній відбір заявок. При цьому повинен дотримуватися наступний основний принцип: вся інформація, по потенційних позичальниках, яка надходить в банк повинна письмово фіксуватися кредитними працівниками і містити наступні основні дані: прізвище, ім'я, по-батькові позичальника, професія, посада, адреса і номер телефону; сума наданого кредиту, строк, на який видається кредит; цільове використання кредиту. На даному етапі роботи перед кредитними працівниками постає задача підготуватися до проведення переговорів і одержати найбільш повну інформацію про потенційного позичальника.

  На 2 етапі основна ціль банку – кінцеве визначення кредитоспроможності і фінансового стну клієнта, з ціллю укладення кредитного договору на більш вигідних для банку умовах. Під час переговорів з позичальником (приватним клієнтом) кредитний працівник повинен проаналізувати на скільки враховані можливі негативні зовнішні фактори з тим, щоб забезпечити повернення позики в строк.

  На 3 етапі банк, досконально ознайомившись з наданими клієнтом документами, обговоривши умови позики, приймає рішення про форму надання. На цьому етапі вирішуються питання страхування позики з підвищеним ступенем ризику, укладаються, при необхідності додаткові договори про заставу. Кредитний працівник повинен підготувати кредитну пропозицію для надання відповідним керівником, і якщо мова йде про "великий" кредит надати інформацію кредитному клієнту. Кредитна пропозиція повинна містити, крім детального опису кредитного інструменту (банківська гарантія, резервний акредитив), і вкладення відносин банку з клієнтом в цілому, включаючи загальну суму наданих банком кредитів і причини, чому кредитний працівник вважає кредит привабливим для банку.

  Якість техніко-економічного обґрунтування кредиту (ТЕО) – це важливий елемент в процесі оцінки кредиту. Воно висвітлює здатність кредитного працівника професіонально аналізувати заяву на кредит, а також здатність переконати керівництво банку, що даний інструмент вигідний для банку і повинен обов'язково бути використаний.

  4 етап. Після прийняття рішення про видачу кредиту кредитний договір, заявка на видачу позики, строкове зобов'язання, які реєструються в "Кредитному журналі" підшиваються в папку, на обкладинці якої вказується ім'я позичальника, номер кредитного договору, номер позичкового рахунку в банку, рік укладення договору, термін зберігання справи, найменування банку і управління.

  На 5 етапі банк проводить роботу з клієнтом уже після одержання ним позики. Ця робота полягає в проведенні контролю за виконанням кредитного договору і пошуку нових форм співпраці з клієнтом. В процесі контролю працівники кредитного відділу використовують різні джерела інформації (інформацію самого банку, інших фінансових інструментів, позичальника). Банк приймає міри по реалізації повернення позики, контролює регулярне надходження відсотків за користування нею, проводить перевірки (планові, непланові) на місцях із складанням акту перевірки. В ході таких перевірок контролюється відповідність фактичного використання позики її цільове використання, передбаченого в кредитному договорі, перевіряються накладні, договори на купівлю-продаж товарів, матеріальних цінностей і т.д. У випадку погіршення фінансового стану позичальника і виникнення ризику неповернення позики, кредитний працівник повідомляє керівництво з ціллю застосування відповідних заходів.

  6 етап – повернення кредиту з відсотками і закриття кредитної справи – це завершальний етап кредитних взаємовідносин банку з позичальником. Випадки непогашення кредиту повинні щорічно аналізуватися (частіше повинні розглядатися випадки непогашення проблемних кредитів), при цьому вся інформація повинна бути скоректована. Останнє включає аналітичну оцінку позичальника і кредитних послуг, калькуляцію, дотримання кредитної угоди і т.д.

  IV. Щодо банківського контролю, то дане питання було висвітлене вище див. функції відділу кредитного нагляду.

  Для того, щоб полегшити кредитний процес в банку і розробку кредитної політики доцільно було б створити "Керівництво по кредитній політиці", тобто систематичний документ, який об'єднує ряд документів, необхідних для розробки кредитної політики. Даний документ може включати 3 основні документи:

 • кредитну політику;

 • норми кредитування;

 • інструкція по кредитуванню.

  Кредитна політика має охоплювати найважливіші елементи та принципи організації кредитної роботи в банку, які необхідно зафіксовувати в письмовому вигляді і затвердити на засіданнях Кредитного комітету та Кабінету кредитного нагляду. Кредитна політика банку є основним документом, яким необхідно керуватися при формуванні кредитного портфеля. Цей документ має конфіденційний характер, а тому з ним з ним можуть бути ознайомлені лише ті співробітники банку, які здійснюють кредитування.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...