WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Управління кредитним портфелем комерційного банку - Дипломна робота

Банківська справа. Управління кредитним портфелем комерційного банку - Дипломна робота

Щодо оцінки кредитоздатності фізичної особи, то банки враховують соціальну стабільність клієнта (громадянство, наявність нерухомості, цінних паперів, власного бізнесу і м.д.). На основі цього розробляють анкету, яку позичальник заповнює перед укладанням угоди.

Використовуючи фінансову звітність банку здійснена оцінка якості кредитного портфеля. Визначено динаміку і структуру кредитного портфеля, структура якості портфеля, а також динаміка і структура простроченої і пролонгованої заборгованості.

Головна мета процесу управління кредитним портфелем банку полягає в забезпеченні максимальної досконалості за певного півня ризику. Рівень доходності кредитного портфеля залежить від структури і обсягу портфеля, а також від рівня відсоткових ставок за кредитом, що є предметом розгляду другого блоку завдань. В ньому описуються основні фактори, що визначають розмір плати за кредит. Це зовнішні фактори (циклічність розвитку ринкової економіки, темпи інформаційного процесу, динаміка виробництва і обігу, сезонність виробництва) і фактори пов'язані з діяльністю комерційного банку і позичальника (структура кредитних ресурсів, вид кредиту, строковість кредиту, зміст проекту, що фінансується та ін.). Також розглядається вплив інфляції, зміни грошової маси, розміру облікової ставки на ціну кредиту, розроблена схема встановлення оптимальної ставки.

Як відомо, усі банки тією чи іншою мірою стикаються з проблемою неповернення позики. В роботі запропоновано використовувати характеристику застережних сигналів, що свідчать про проблемність кредитів боржників розглядати чинники, що зумовлені некваліфікованою роботою банківських спеціалістів, щодо надання кредитів.

В другому блоці завдань дано класифікацію кредитних ризиків та методи управління ними на рівні окремої позики (аналіз кредитоспроможності клієнта та кредиту, структурування, документування, контроль) і на рівні кредитного портфеля (диверсифікація лімітування, створення резервів).

Шляхи вдосконалення кредитним портфелем є предметом розгляду третього блоку завдань. До основних рекомендацій слід віднести:

 • Створення картотеки кредитної інформації, яка б стала складовою частиною загальнодержавної системи контролю за кредитами. Будь-який банк міг би одержувати інформацію про клієнта, який протягом усього часу звертання за кредитом до різних установ. Така загальна система виконувала б контрольну функцію, оскільки кожен клієнт знав би, що інформація про порушення умов кредитної угоди зберігаються і, можливо, стане перепоною при одержанні нового кредиту.

 • Письмове затвердження "Керівництва по кредитній політиці банку", який би включав кредитну політику, норми кредитування і інструкцію по кредитуванні.

 • Проведення кредитного аналізу, який дозволяв би провести "профілактику" кредитного ризику (запобіганню кредитів з низьким ризиком)

Диверсифікація кредитного портфеля. Рівень втрати від неповернення боргу може бути зменшений за рахунок видачі кредитів більшій кількості незалежних позичальників.

Список використаної літератури

 • Конституція України

 • Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 p.

 • Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 p. № 679-XIV.

 • Положення "Про порядок формування і використання резерву для відшкодування втрат за кредитними операціями комерційних банків" // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. –1998 р. –№5. –с.115-123

 • Адамик Б.П. Облікова політика центрального банку // Фінанси України. –1999. –№6.

 • Банківське право: навчальний посібник / упорядник М.П. Кучерявенко. –Харків, 1999 р.

 • Банківські операції. Підручник / за ред. проф. А.М. Мороза. –К.: КНЕУ, 2000 р.

 • Богомазов М. Банкам гайки закручивают // Бизнес. –1999 р. –№45. –с.22

 • Вітлінський В.В., Наконечний Я.С. Методи формування резервів на покриття можливих ризиків // Фінанси України. –1998. –№12. –с.48-52

 • Вступ до банківської справи: Учбовий посібник / Відп. ред. М. І. Савлук. – К.: Лібра, 1998. –344 с.

 • Гладких Д. Ціноутворюючі фактори ринку кредитних ресурсів // Вісник НБУ. –1999. –№2. –с.35-38

 • Гроші та кредит / За ред. M.I. Савлука. – К.: Либідь, 1992. – 331 с.

 • Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б. С. Івасіва.- К.: КНЕУ, 1999. –404 с.

 • Гуцал І.С. Функціонування кредитного механізму в Україні в перехідний період. –Тернопіль: Збруч, 1999 р. –312 с.

 • Дзюблюк О. Державне регулювання економіки перехідного періоду і роль грошово-кредитної політики // Українська економіка: минуле, сучасне, майбутнє: Щорічник. –Тернопіль, 1999. –с. 185-187.

 • Дзюблюк О. Проблеми підвищення ефективності кредитних операцій // Вісник НБУ. –1998. –№9. –с.55-56

 • Карагодова І.С.Портфель кредитів // Банківська справа. –2000 р. –№2.

 • Коваленко В.В. Особливості кредитування підприємств і організацій в сучасних умовах // Фінанси України. –1998. –№10. –с. 84.

 • Костюченко В. Формування резервів для покриття кредитних ризиків // Вісник НБУ. –1999. –№2. –с.43-45

 • Лагутін В.Д. Кердитування: теорія і практика. Навчальний посібник. –К.: Знання, 2000

 • Лютий І. О. Проблеми монетарної політики в Україні // Фінанси України. –1999. – № 2. –с. 82-88.

 • Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / за ред. проф. А.М.Мороза та доц. М.Ф. Пуховкіної. –К.: КНЕУ, 1999

 • Основы банковского дела / под ред. А.М.Мороза. –К.:Знання, 1999

 • Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. –М.: ДИС, 1997. –464 с.

 • Пігач Я.М., Труфанова Л.М. Основи господарського права. Навчальний посібник. ч.2. –Тернопіль, 1998. –363 с

 • Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку: навчальний посібник. ч.2. –К.: КНЕУ, 1999. –280 с

 • Проблемные кредиты: как их выдать и как возрасщают // Бизнес. –1999. –№47. –с.18

 • Распутна Л. Формування кредитного портфеля комерційного банку з урахуванням ризику // Банківська справа. –1999. –№4. –с.50-53

 • Роуз П. Банковский менеджмент / пер с англ. –М.: Дело ЛТД, 1995

 • Сабиров М. Содержание управления кредитным портфелем коммерческого банка // Аудитор. –1999. –№7-8. –с.29-34

 • Савлук М. І. Грошово-кредитна політика Національного банку України та оцінка її ефективності // Вісник НБУ. –№ 1. –с. 3-7

 • Сорокін М. "ЦЕНЗОР" запобігає дефолту // Вісник НБУ. –1998. –№6. –с.49-55

 • Спицин И.О., Спицин Я.О. Маркетинг в банке. –Тернопіль: Тарнекс, 1999. –с.656.

 • Сусіденко В. Принципи банківського кредитування: зміст і реалізація в умовах перехідної економіки // Банківська справа. –1999. –№3. –с.39-48

 • Тимченко А. Кто и как в Украине может взять кредит // Бизнес. –1999. –№25. –с.21

 • Тиркало Р.І., Щибиволок З.І. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експерт-діагностика, рейтинг. Навчальний посібник. –К.: "Слобожанщіна", 1999. –236 с.

 • Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. –М.: "Вазар-Ферро", 1997. –с.350

 • Хім'як В. Оцінка платоспроможності як один з аспектів дослідження кредиспроможності підприємства // Вісник НБУ. –1999. –№3. –с. 52.

 • Шидловська Н. Інструменти грошово-кредитного ринку: особливості застосування // Вісник НБУ. –1997. –№1. –с. 18-19.

 • Ющенко В., Лисицький В. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. –К.: Скарби, 2000. –336 с.

  АБ "Євроцентр"

  Рецензія

  На дипломну роботу студентки групи БС-55 Репко Ірени Юріївни

  на тему:

  "Управління кредитним портфелем комерційного банку "


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...