WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Управління кредитним портфелем комерційного банку - Дипломна робота

Банківська справа. Управління кредитним портфелем комерційного банку - Дипломна робота

Резерви формуються за усіма видами наданих кредитів у національній і іноземній валютах, включаючи надані депозити, кредити іншим банкам, суб'єктам господарської діяльності, наданими гарантіями, поручительствами.

Порівняємо системи створення резерву в Україні і США, оскільки вони мають багато спільного (таблиця 2.6) [26,108], зазначимо що економічне становище цих країн істотно відрізняється, розміри відрахувань загалом ідентичні (за останніми трьома групами).

Таблиця 2.6

Нормативи відрахувань до резервів за кредитним ризиком в Україні та США

№ пп

Україна

США

Група кредитів

Норма відрахувань, %

Група кредитів

Норма відрахувань, %

1

Стандартні

2

Стандартні

-

2

Під контролем

5

Під контролем

-

3

Субстандартні

20

Субстандартні

20

4

Сумнівні

50

Сумнівні

50

5

Безнадійні

100

Безнадійні

100

У відповідності до категорії кредиту створюються загальні і спеціальні резерви.

За групою стандартних кредитів формується загальний резерв за рахунок прибутків минулих років, відрахування до яких проводяться щоквартально. За кредитами, що віднесені до інших груп, - під контролем, субстандартними сумнівами і безнадійними – створюється спеціальний резерв, відрахування до якого відносяться до витрат комерційного банку. Згідно діючого податкового законодавства 40% від обсягу нарахованого резерву включається до валових витрат і не оподатковується, а решта підлягає оподаткуванню.

Оскільки розмір спеціального резерву з огляду на реальний стан кредитних портфелів українських банків досить значний (і це дає змоги сформувати в короткий період), НБУ передбачено спеціальний графік створення резерву. За безнадійними кредитами резерв формується до 04.01.98р., а надалі – не пізніше наступного кварталу після внесення кредиту до категорії безнадійних. За кредитами під контролем, субстандартними і сумнівними спеціальний резерв формується не пізніше 01.07.1999р. рівними частками щоквартально в розмірі 12,5% від розрахункової величини резерву.

Згідно постанови Правління НБУ №520 від 16.12.1998 року з 1.02.1999р. облік резервів під стандартну заборгованість проводиться у рахунках першого і другого класу, а не п'ятого як раніше, тобто не у капіталі банку. 18.10.1999р. НБУ прийняв зміни до положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями кредитних банків, які вступили в дію 07.11.1999р. Тепер комерційні банки зобов'язані здійснювати формування резерву під стандартну і нестандартну заборгованість в місяці, якому видається кредит і щомісячно коректувати загальний об'єм по групах ризиків у відповідності із сумами фактичної кредитної і депозитної заборгованості станом на перше число місяця наступним за звітним. Розмір фактично сформованого резерву буде контролюватись за даними місячного балансу.

Якщо раніше під кредит, виданий 01.10.1998р. (початок кварталу) резерв потрібно було сформувати не пізніше 31.10.99 року, то тепер як мінімум 2% кредиту прийдеться сформувати в місяці, в якому виданий кредит, тобто не пізніше 31.10.98р.

Отже, для зниження кредитного ризику банк повинен диверсифікувати кредитний портфель. Рівень втрат від неповернення боргу може бути знижений за: рахунок видачі кредитів в більшій кількості незалежних позичальників; здійснювати постійний контроль за якісними і кількісними показниками позичальника; потрібно сприймати серйозно вимогам НБУ щодо формування страхових резервів.

Розділ ІІІ. Шляхи удосконалення управління кредитним портфелем комерційного банку

Кредитний портфель банку є "вершиною" кредитної діяльності. Його не можна прирівнювати до простої сукупності кредитів, оскільки кредити можуть взаємодіяти, внаслідок чого кредитний портфель характеризується не тільки сукупним ризиком, але й чисто портфельним ризиком. Як підсумок саме кількість всього кредитного портфеля в цілому визначається ефективність кредитної діяльності.

Для того, щоб сформувати оптимальний кредитний портфель банку необхідно здійснити відбір кредитів і досконально оцінити кредитоздатність позичальника.

На сьогодні в багатьох країнах існують різні системи оцінки кредитоздатності позичальника. Розглянемо деякі з них:

 • Система "П'ять С", тобто Conditions - умови; Collateral – забезпечення; Capital – капітал; Capacity (або Cash flow) – потенційні можливості (або потік грошових коштів).

 • PARSER – від англ. "parse" – робити граматичний розбір. Ця система оцінки налічує шість компонентів: Person – особа; Amount – сума; Repayment – погашення; Security – забезпечення; Expediency – доцільність; Remuneration – винагорода.

 • CAMPARI. Character – репутація; Ability – здатність; Means – засоби; Purpose – мета; Amount – сума; Repayment – погашення; Insurance – страхування.

 • MEMO RISK – ця найбільша за кількістю компонентів з наведених систем оцінки, поділяє їх на дві групи:

 • Management – управління; Experience – досвід; Market – ринок; Operations – діяльність.

 • Repayment – погашення; Interest – проценти; Security – забезпечення; Control – контроль.

  Різні компоненти наведених систем мають дуже різне навантаження. Вагомість та, відповідно, трудомісткість даних аспектів аналізу кредитоспроможності (наприклад, Capacity або Cash flow) контрастує з другорядністю та дублюванням інших. Однак, доцільно було б у кредитній діяльності банків застосовувати нову систему оцінки кредитоздатності позичальників – "ЦЕМЗОР". Її було створено та впроваджено в 1997 році. Зараз цей інструмент практично використовується в рамках Програми Міжнародного інституту менеджменту. "ЦЕМЗОР" складається із шести елементів: Ціль; Експозиція; Наслідки; Забезпечення; Обставини; Репутація.

  Розглянемо детальніше кожен із елементів "ЦЕНЗОР".

  Репутація. У рамках аналізу елемента "Репутація" мають ретельно оцінюватись персональні властивості позичальника як суб'єкта кредитної угоди. Мова йде про такі особисті характеристики як чесність, порядність клієнта чи партнера кредитуючої організації, професійні здібності позичальника тощо. Аналітик має справу з найбільш вагомим, але найменш придатним для контролю з боку кредитора фактором – бажанням позичальника виконувати умови кредитної угоди. Проблема загострюється тим, що в Україні майже не розвинута міжбанківська система обміну кредитною інформацією подібно до тієї, наприклад, що є міжамериканським комерційним банком завдяки діяльності агенцій типу Robert Morris Associats. Крім того, з'являється багато позичальників, які взагалі не мають кредитної історії.

  Таблиця 3.1

  Порівняння різних систем аналізу кредитоспроможності та формування системи "ЦЕНЗОР". [32, 50]

  Система 5С

  PARSER

  CAMPARI

  MEMO RISK

  Значення елемента/переклад

  Система ЦЕНЗОР

  Character

  Person

  Character

  Manage-ment

  Репутація позичальника: якість менеджменту; управлінські навички

  Репутація

  Experi-ence

  Досвід

  Conditions

  Market

  Загальні обставини для бізнесу позичальника; специфіка галузі, її динаміка, ринок

  Обставини

  Collateral

  Security

  Insuranse

  Security

  Забезпечення; можливість реалізації застави; гарантії; засіб страхування кредитного ризику

  Забезпечення

  Kontrol

  Контроль

  Capital

  Operati-ons

  Фінансовий стан позичальника; наслідки діяльності; оцінка бізнесу позичальника, адекватності капіталу

  Наслідки

  Capicity/ Cash flow

  Експозиція грошових потоків та кредитних потреб

  Експозиція

  Repay-ment

  Repay-ment

  Repay-ment

  Визначення можливості погашення позики

  Means

  Засоби повернення боргу

  Amount

  Amount

  Обґрунтування суми кредиту

  Remune-pation

  Interest

  Винагорода за кредитний ризик; процентна ставка

  Ціль

  Expecli-ency

  Доцільність надання позики

  Purpose

  Ціль кредиту


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...