WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Становлення і проблеми розвитку ринку грошей в Україні - Дипломна робота

Банківська справа. Становлення і проблеми розвитку ринку грошей в Україні - Дипломна робота

Водночас, розглядаючи механізм формування пропозиції грошей, ми переконалися, що центральний банк може суттєво вплинути на пропозицію грошей, але не в змозі повністю її контролювати. Хоча центральний банк визначає норму резервних вимог, облікову ставку, здійснює операції на відкритому ринку, але він не може безпосередньо впливати на співвідношення готівки і депозитів, а тим більше контролювати його. Тобто він меншою мірою контролює механізм грошового мультиплікатора.

Пропозиція грошей визначається банківською системою і значною мірою залежить від емісії банкнот та депозитних грошей. Готівка плюс депозитні (банківські) гроші і становлять пропозицію грошей – М1.

В умовах ринкової економіки центральним банкам належить монопольне право банкнотної емісії. Відповідно до положення Закону України "Про банки і банківську діяльність" Національний банк є центральним банком республіки, її емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці, організує міжбанківські розрахунки, координує діяльність банківської системи в цілому, визначає курс грошової одиниці відносно валют інших країн. Йому належить монопольне право на випуск грошей в обіг.

Відомо, що банкнотна емісія має кредитний характер і здійснюється через відповідні канали. Це означає, що кожному випуску в обіг банкнот на рахунку в центральному банку має відповідати певна кредитна позиція – кредит комерційного банку, позика уряду, зарубіжні активи. Центральний банк у будь-який час може випустити "свої" гроші, а тому для нього не існує проблеми внутрішньої ліквідності. Нині для центральних банків законом не встановлюються жорсткі обмеження емісії банкнот або умови їх покриття. Таким чином, уже в законодавстві закладено передумови для інфляційного розбухання грошової маси. Тільки у Швейцарії центральний банк зобов'язаний тримати 40% – це золоте забезпечення банкнот, що перебувають в обігу.

Провідна роль центрального банку полягає у перетворенні безготівкових грошей (що перебувають на рахунках у центральному банку) у банкноти. Це можливо завдяки тому, що центральний банк виконує функцію кредитора останньої інстанції, не тільки випускаючи банкноти, а й переказуючи ліквідні кошти на рахунки своїх клієнтів: комерційних банків, державної скарбниці, фінансових небанківських установ. Для досягнення рівноваги на грошовому ринку він вимушений перетворювати значну кількість грошей, розміщених на банківських рахунках, у банкноти. Тому центральний банк не стільки здійснює емісію грошей, скільки слугує посередником у процесі міжбанківського обігу грошей по банківських рахунках.

Причиною збільшення грошової маси в обігу можуть бути також зміни в поведінці населення, наприклад, коли вони намагаються заощаджувати гроші. Тоді доводиться випускати більше грошових знаків, щоб компенсувати вилучення з каналів обігу грошей. У даному разі загальна маса грошей збільшується, але при цьому відбувається сповільнення їх обігу, оскільки вони осідають на вкладах і депозитах.

Однак банкнотною емісією пропозиція грошей, що формується на державному рівні, не обмежується. Другий канал формування пропозиції грошей – це система обслуговування бюджетного боргу. Вона ґрунтується не на випуску в обіг нових грошей, а на розміщенні на відкритому ринку державних боргових зобов'язань. Продаючи цінні папери, держава позичає (як правило, на пільгових умовах) гроші у суб'єктів фінансового ринку. Ці позики оформляються офіційно як державний борг країни. Залежно від того, де розміщуються державні цінні папери, він може бути внутрішнім або зовнішнім. Купуючи державні зобов'язання, центральний банк створює "базу" для наступної депозитної емісії комерційних банків, що безпосередньо призводить до зростання в обігу грошової маси. Якщо ж переважну частку своєї поточної заборгованості державній скарбниці вдається розмістити поза емісійними установами, то приріст державного боргу не спричиняє прямого впливу на пропозицію грошей, У цьому разі відбувається лише перерозподіл кредитних ресурсів і позичкового капіталу.

Нарешті, центральний банк здійснює емісію грошей, купуючи іноземну валюту, коли на валютному ринку значно підвищується на неї попит. Такі закупівлі становлять певну частку валютних операцій.

Комерційні банки. Цим банкам притаманна функція емісії депозитних (банківських) грошей. Їх випуск – це банківська операція, пов'язана з перетворенням боргових зобов'язань у платіжні засоби, які можна безпосередньо використати на грошовому ринку. Цей процес ще називають монетизацією боргових зобов'язань.

Отже, обіг грошей являє собою результат взаємодії двох протилежних потоків: один потік – випуск грошей (платіжних засобів) через банки для задоволення господарських потреб економічних агентів; другий потік – це повернення грошей боржникам під час погашення боргових зобов'язань. Оскільки випуск платіжних засобів, як правило, відбувається активніше, ніж їх повернення, грошова маса має тенденцію до зростання.

Комерційні банки часто називають посередниками у сфері попиту і пропозиції капіталів. Їхня основна функція полягає в тому, щоб надавати кредити суб'єктам господарської діяльності за рахунок коштів, залучених на депозити. Однак банки – це не тільки посередники на ринку, а й "фабрики", які можуть "виробляти гроші" з допомогою емісії депозитних грошей, тобто перетворюючи боргові зобов'язання у платіжні засоби. Тому діяльність банків ще називають банківською індустрією.

Комерційні банки утворюють депозитні гроші, надаючи своїм клієнтам кредити. Відомо, що грошова маса зростає, коли банки надають кредити клієнтам, і зменшується, коли останні повертають кредити. Банк може надавати нові кредити й утворювати завдяки цьому додаткові гроші лише тоді, коли у нього є вільні резерви.

Аналогічний ефект емісії грошей буває тоді, коли комерційний банк купує на фондовому ринку державні цінні папери. У цьому разі державні зобов'язання перетворюються у платіжні засоби. Додаткова емісія грошей можлива через придбання банком іноземної валюти. І навпаки, продаж державних цінних паперів чи погашення державного боргу, або продаж іноземної валюти означатиме зменшення грошової маси.

Механізм утворення грошей комерційними банками можна показати у такій послідовності. Комерційні банки приймають вклади (до запитання, термінові), тобто накопичують депозити. Деяку частку, припустимо 10% загальної суми депозитів, вони повинні зберігати в центральному банку як обов'язкові резерви. Наднормативний депозитний потенціал використовується банками для надання кредитів. Надаючи кредит, банки перетворюють пасивні гроші в активну грошову масу. Банк відкриває рахунок, з якого боржник виписує чеки для розрахунків зі своїми кредиторами. Чеки надходять в інші банки, збільшуючи їх депозитний потенціал і можливості кредитування. У такий спосіб депозитні суми, надходячи у міжбанківський оборот, створюють передумови для самозростання чекової (грошової) маси. Виникає ланцюг платежів, який умовно можна показати на мал. 1.3:

Мал. 1.3. Процес кредитної та депозитної експансії у банківській системі [11, с.96]

В Україні перехід до ринкової економіки розпочався в умовах надзвичайно високого розбалансування грошової пропозиції та сукупної пропозиції (товарів, робіт, послуг). Це відображалося не тільки у майже порожніх полицях магазинів та тотальному й хронічному дефіциті товарів. Статистичним підтвердженням надзвичайно високого ступеня розбалансованості е таких факт: навіть часткова лібералізація ціноутворення, що було здійснено з 2 січня 1992 року, викликала зростання споживчих цін у січні (тільки у січні!) з темпом 385,2%. Протягом першого кварталу 1992 року індекс споживчих цін зріс до 497,9%. Це були рекордні показники. Далі в жодному а місяців, у жодному з кварталів протягом 1992-1996 pp. не спостерігалося такого надзвичайно високого зростання споживчих цін. Таке зростання є винятково показовим, бо 1991 рік Україна закінчила з гіперінфляційним зростанням цін (390%), яке, здається, мало б ліквідувати "грошове нависання". Однак, результати перших місяців 1992 року показують – 1991 рік, що передував початку реформ, все ж таки був роком прихованої інфляції, рівень якої був надзвичайно високим. Надлишок "гарячих" грошей в обігу не вдалося зв'язати у "негрошових" видах активів для подальшого продуктивного використання, і він вибухнув зростанням цін.

Різке зростання цін у перші місяці і роки реформ намагалися компенсувати розширенням і без того широкої грошової пропозиції (табл.1.2).

Таблиця 1.2

Реальний ВВП та пропозиція грошей Ml і МЗ (дані по грошах на кінець року),% [26, с.128]


 
 

Цікаве

Загрузка...