WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Оцінка та регулювання діяльності комерційних банків - Дипломна робота

Банківська справа. Оцінка та регулювання діяльності комерційних банків - Дипломна робота

Таблиця 1.3.

Класифікація кредитного портфелю за групами

Фінансовий стан

Погашення заборгованості

Добре

Слабке

Недостатнє

А

Стандартний

Під контролем

Субстандартний

Б

Під контролем

Субстандартний

Сумнівний

В

Субстандартний

Сумнівний

Безнадійний

Г

Сумнівний

Безнадійний

Безнадійний

Д

Безнадійний

Безнадійний

Безнадійний

прострочки понад ЗО днів; заборгованість за факторинговими операціями (основним боргом чи черговим платежем) та за гарантіями, виконаними (сплаченими) банком, за якими клієнт не виконав своїх зобов'язань зі строком понад 90 днів після настання строку платежу, передбаченого договірними умовами.

На підставі класифікації позик комерційний банк створює резерв щодо кожної групи кредитів.Резерв має бути сформований у повному обсязі відповідно до сум фактичної кредитної заборгованості за групами ризику та встановленого рівня резерву, див. таб. 1.4.

Комерційні банки формують резерв під заборгованість за стандартними редитами у повному розмірі щоквартально за рахунок прибутку минулого року.

У разі зменшення розрахункового розміру резерву під стандартну заборгованість порівняно з попередньою звітною датою комерційний банк надлишкову суму резерву направляє на збільшення доходу.

Резерв формується як головним банком, так і його філіями. Резерв під

стандартну заборгованість обліковується на балансі головного банку, резерв

під нестандартну заборгованість — на балансі установ банку, які

Таблиця 1.4.[32, c.32]

Рівень резервів відповідно до груп кредитів

Групи кредитів

Рівень резерву

Стандартні

2%

Під контролем

5%

Субстандартні

20%

Сумнівні

50%

Безнадійні

100%

зареєстровані як платники податку. За повноту формування резервів відповідальність несе головний банк (юридична особа).

Комерційні банки використовують резерви на погашення безнадійної кредитної заборгованості за основним боргом, яка обліковується на балансових рахунках як сумнівна заборгованість.

Безнадійна кредитна заборгованість відшкодовується комерційними банками за рахунок резерву під нестандартну заборгованість за умови виконання вимог статті 12 Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Заборгованість, яка забезпечена заставою, погашається у порядку, передбаченому Законом України "Про заставу".

Якщо частина кредитної заборгованості залишилась непогашеною внаслідок недостатності коштів, одержаних комерційним банком від реалізації майна позичальника, переданого у заставу, та за умови, що інші юридичні дії комерційного банку щодо примусового стягнення іншого майна позичальника не призвели до повного її покриття, ця частина заборгованості списується за рахунок резерву під нестандартну заборгованість. Реалізація майна, переданого у заставу, здійснюється з аукціонів, публічних торгів, якщо інше не передбачено договором, у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Безнадійна заборгованість, яка виникла внаслідок неспроможності позичальника погасити заборгованість у зв'язку з дією обставин непереборної сили (форс-мажор), списується за рахунок резерву під нестандартну заборгованість за умови наявності будь-якого з нижче зазначених документів:

— підтвердження Торгово-промислової палати України про настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території України або підтвердження уповноважених органів іншої держави, легалізованих консульськими установами України, у разі настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території такої держави;

— рішення Президента України про запровадження надзвичайної екологічної ситуації в окремих місцевостях України, затверджене Верховною Радою України, або рішення Кабінету Міністрів України про визнання окремих місцевостей України потерпілими від повені, посухи, пожежі та інших видів стихійного лиха, включаючи рішення про визнання окремих місцевостей потерпілими від несприятливих погодних умов, які спричинили втрату врожаю сільськогосподарських культур в обсягах, що перевищують 30% від середнього врожаю за попередні п'ять календарних років[7,с.356].

Комерційний банк збільшує дохід на суму компенсації, одержаної від позичальника, якщо позичальник повністю або частково погашає кредитну заборгованість, попередньо списану комерційним банком за рахунок резервів, а в наступному періоді відбулося повернення заборгованості за кредитом.

Комерційні банки зобов'язані за станом на перше число кварталу розглядати кредитний портфель з метою оцінки кредитних ризиків. Вони створюють кредитні комітети (у філіях та відділеннях — кредитні комісії), на яких розглядається інформація щодо оцінки кредитних портфелів і формування резервів.

Банківський нагляд Національного банку України постійно здійснює перевірки звітності комерційних банків та їх установ щодо правильності класифікації ними своїх кредитних портфелів та дотримання порядку створення і використання резерву. У разі виявлення розбіжностей між даними комерційного банку і даними банківського нагляду Національного банку України комерційний банк зобов'язаний виправити відповідну звітність і за необхідності скоригувати розмір резерву на різницю, виявлену під час перевірки.

При недостатності коштів для формування резерву комерційного банку або порушення порядку його створення і використання до банку застосовуються санкції відповідно до статті 48 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Використання резервів. Безнадійна дебіторська заборгованість, що обліковується на балансових рахунках як сумнівна заборгованість, погашення якої не відбувається протягом наступних 180 днів, списується за рахунок резервів.

Комерційні банки зобов'язані продовжувати роботу з клієнтами щодо погашення ними дебіторської заборгованості до закінчення строку позовної давності згідно з чинним законодавством України.

Дебіторська заборгованість, строк позовної давності якої закінчився, списується з позабалансових рахунків.

У разі невиконання комерційними банками вимог цього Положення щодо забезпечення формування резервів під можливі втрати від дебіторської заборгованості в повному обсязі до них застосовуються санкції відповідно до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до комерційних банків за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.1998 р. № 38 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.031998 р. за№ 1772617.

За даними комерційних банків сума сформованого резерву на покриття кредитних ризиків на 01.01.2001 р. дорівнювала 2 331.6 млн. грн. (67.4% від розрахункової суми), тобто порівняно з початком року зросла на 609.4 млн. гри., або на 35.4%[30, с.5].

Сума сформованого комерційними бинками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості на 01.01.2001 р. становила 62.3 мли. гри. (50.3% від розрахункової) і покривала розрахункову суму резерву під безнадійну заборгованість на 53.0%. Порівняно з 01.01.2000р. сума фактично сформованого резерву під дебіторську заборгованість зросла у 2.4 раза [30, c.5]

На вимогу НБУ комерційні банки почали формувати у 2000 році резерв на відшкодування можливих збитків від операцій із цінними паперами. На 01.01.2001 р. його оосяг становив 339.4 млн. грн. (58.2% під розрахункової суми, яка дорівнює 583.3 млн. грн.) [30, c.5].

Загальний обсяг резервів, сформованих комерційними банками під кредитні ризики дебіторську заборгованість та цінні папери, за станом на 01.01.2001 р. дорівнював 2 733.3 млн. грн. Протягом року комерційними банками спрямовано в резерви 1 327.5 млн. грн. (за рахунок власних витрат); безнадійних активів списано на суму 387.6 млн. грн. (за рахунок створених резервів та прямих витрат) [30, c.6].


 
 

Цікаве

Загрузка...