WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Оцінка та регулювання діяльності комерційних банків - Дипломна робота

Банківська справа. Оцінка та регулювання діяльності комерційних банків - Дипломна робота

Кредитна діяльність комерційних банків – це одне з основних джерел їх доходів та збитків, а кредитні ризики – головна проблема комерційних банків. Кредитний ризик – це вірогідність того, що позичальник не виконує перед банком своїх забовязань щодо повернення боргу відповідно до умов двостороньої кредитної угоди.

Тому, Національним банком України був сворений норматив максимального розміру ризику на одного позичальника Н8 , який не повинен перевищувати 25 % капіталу банку [3,с.90]. Цей норматив визначається за формулою:

Н8=(Зс/К)*100%

де Зс-сукупна заборгованість за позичками, міжбанківськими кредитами та врахованими векселями ;

К- капітал банку.

Максимальний розмір ризику на одного позичальника відображає співвідношення сукупної заборгованості одного позичальника до капіталу банку і відображає рівень диверсифікації кредитних вкладень, а разом з цим і рівень ризику втрати ліквідності при невиконанні зобов'язань окремими позичальниками.

Загальна сума зобов'язань будь-якого позичальника (фізичної чи юридичної особи, в тому числі банку) перед банком у результаті надання ним одного або кількох кредитів не має перевищувати 25% капіталу.

Двоє або більше позичальників вважаються одним позичальником при розрахунку нормативу Н8 у тому разі, коли:

один клієнт володіє істотною часткою в капіталі іншого;

два або більше клієнтів мають хоча б одного спільного власника їх істотних часток (незалежно від того, чи він також є клієнтом банку);

клієнти використовують кредитні кошти для проведення спільної діяльності таким чином, що джерело повернення кредиту є для них спільним. (Наприклад: мобілізація позичальниками спільних коштів для придбання будь-якого активу (підприємства або об'єкта власності) або для передавання таких коштів у кредит іншій фізичній чи юридичній особі);

кредитні кошти, що видані банком одному позичальнику (групі позичальників), використовуються цим позичальником (групою позичальників) як кредитні ресурси для третьої особи, яка є клієнтом цього банку [3,с.90].

Наприклад: сукупна заборгованість за позичками, між банківськими кредитами та врахованими векселями одного позичальника та 100% суми позабалансових зобовязань, виданих для цього становить 550 тис. грн.

Власний капітал дорівнює 7192.4 тис. грн. Звідси,

Н8 =(550/7192.4)*100%= 7.6%

Це означає, що Вінницькою філіею "Правекс-банку" не перевищено встановленого НБУ показника максимального розміру ризику на одного починальника тобто даний норматив банком не порушено.

Норматив "великих" кредитних ризиків (Н9). Максимальний розмір "великих" кредитних ризиків (Н9) встановлюється як співвідношення сукупного розміру великих кредитних ризиків до капіталу комерційного банку і розраховується за формулою:

Н9 =(Ск/К) ,

де Ск - сукупний розмір "великих" кредитів, наданих комерційним банком з урахуванням 100% позабалансових зобов'язань банку;

К - капітал комерційного банку.

Максимальне значення нормативу Н9 не має перевищувати 8 -кратний розмір капіталу банку.

Якщо сума всіх "великих" перевищує 8 - кратний розмір капіталу не більще ніж на 50%, то вимоги до платоспроможності подвоюються до 16% [6,с.139], якщо ж перевищує більше ніж на 50% то вимоги потроюються, тобто значення показника платоспроможності банку (Н3) має бути не меншим ніж 24%.

Наприклад:стосовно ВФ АКБ"Правекс-банк" сума великих кредитів складає – 2116.2 тис. грн., власний капітал – 7192.4 тис. грн.

Н9 =(2116.2/7192.4)*100=29,42%

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (див. додаток Б)(Н10 ):

Н10 =(Рк1/К)*100 ,

де Рк1 – сукупний розмір наданих банком позик( у тому числі і міжбанківських), поручительств, врахованих векселів та 100% суми позабалансових зобов'язань щодо одного інсайдера комерційного банку,

К – капітал банку.

Максимальне значення цього показника не повинно перевищувати 5%.

Наприклад: розрахуєм цей показник щодо ВФ "Правекс-банку", якщо Рк1 – 1280.1 тис.грн. , К – 28467.1 тис. грн.:

Н10 =(1280.1/28467.1)*100=4.49%

Норматив максимальногого сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам.

Н11 =(Рк/К)*100 ,

Рк – сукупний розмір наданих банком позик( в тому числі і міжбанківських), поручительств, урахованих векселів та 100% від суми позабалансових зобов'язань щодо усіх інсайдерів комерційного банку;

К – капітал банку.

Максимальне значення нормативу не повинно перевищувати 40%[6,с.139].

Наприклад:відносно Вінницької філії "Правекс-банку" цей показник становить:

Н11 =(1102.16/28467.1)*100=39%.

Норматив максимального сукупного розміру наданих міжбанківських позик ( Н12).

Н12=(МБн/К)*100 ,

МБк – загальна сума наданих коштів комерційним банком міжбанківських позик ;

К – капітал банку.

Максималь значення нормативу максимального сукупного розміру наданих міжбанківських позик не повиненно перевищувати 200%.

Наприклад:виходячи з того, що МБн-15372.2 тис. грн. , К – 28467.1тис.грн.,в нашій філії він становить:

Н12=(15372.2/28467.1)*100=54%

Норматив максимального розміру отриманих міжбанківських позик(Н13 ).

Н13 =((Мбо+ ЦК)/К)*100 ,

Мбо – загальна сума отриманих комерційним банком міжбанківських позик;

ЦК – загальна сума отриманих централізованих коштів;

К – капітал банку.

Максимальне значення нормативу не повинно перевищувати 300%.

Наприклад, розрахуєм цей показник щодо ВФ АКБ"Правекс-банк" маючи слідуючі дані:Мбо – 736,1 тис.грн.,ЦК – 255,3 тис.грн.,К – 7192,4 тис.грн.

Н13 =((736,1+255,3)/7192,4)*100=13,78%

Це можна охарактеризувати лише, як те,що менеджерами банку приділено недостатньо уваги до міжбанківських кредитів, або для банку вони являються відносно дорогим ресурсом.

Норматив інвестування( Н14).Характеризує використання капіталу банку для придбання частки (акцій, інших ЦП) акціонерних товариств, інших підприємств та недержавних боргових зобов'язань. Встановлюється у формі відсоткового співвідношення між розміріром коштів, які інвестуються, та загальною сумою капіталу комерційного банку.

Н14 =(Кін/(К+ЦП+Ва))*100 ,

Кін – кошти комерційного банку ,які інвестуються придбання часток (акцій, цінних паперів) акціонерних товариств, підприємств , недержавних боргових зобов'язань;

К – капітал банку;

ЦП – цінні папери у портфелі банку на інвестиції;

Ва – вкладення в асоційовані компанії.

Максимально допустиме значення показника не повинно перевищувати 50%.

Наприклад, маючи слідуючі дані розрахуєм значення цього показника щодо ВФ "Правекс-банку":Кін – 273,9 тис.грн.,К – 7192,4 тис.грн.,ЦП – 1706,5 тис.грн.,Ва – 436,8 тис.грн.

Н14 =( 273,9/(7192,4+1706,5+436,8))*100=3%

Проведенні розрахунки свідчать, що банк приділяє незначну увагу для вкладень в цінні папери, однак так як АКБ"Правекс-банк" являеться ланкою фінансової групи він приділяє відповідну увагу до вкладень в асоційовані компанії.


 
 

Цікаве

Загрузка...