WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Оцінка та регулювання діяльності комерційних банків - Дипломна робота

Банківська справа. Оцінка та регулювання діяльності комерційних банків - Дипломна робота

розповсюджувати їх між юридичними особами та громадянами. Для залучення додаткових засобів таким банкам надано право випускати свої боргові зобов'язання – облігації. Банки, які створенні як товариства з обмеженою відповідальністю, можуть збільшувати розмір свого статутного фонду шляхом залучення додаткових учасників з внесенням ними своєї частки в статутний фонд банку, або шляхом збільшення частки кожного із попередніх учасників банку. Банк має право збільшувати статутний капітал після того, як усі учасники повністю виконали свої зобов'язання щодо оплати паїв або акцій і попередньо оголошений підписний капітал повністю оплачено. Банки здійснюють емісію власних акцій та оголошують підписку на паї відповідно до законодавства України про господарські товариства та цінні папери з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність". Банкам забороняється випуск акцій на пред'явника.

Наявність збитків у банку не є перешкодою для оголошення підписки на акції або паї банку та збільшення статутного капіталу банку.

Нормативний капітал банку складніший для розрахунку, проте він дає краще уявлення про реальну величину капіталу, оріентованого на можливі втрати за ризиковими активами або активами, що мають змінну вартість. Саме тому нормативний капітал – це база для оцінки надійності банківської установи та основа для контролю за виконанням економічних нормативів.

Норматив капіталу банку (Н1) – це сума капіталу банку, яка складаеться з основного та додаткового капіталу за мінусом відвернень з урахування основних засобів, згідно вимог НБУ він має становити не менше ніж 20 млн. гривень.

Загальна (балансова) сума капіталу вітчизняної банківської системи на 01.01.2001 р. становила 6 449.6млн. гри.(17.4 % від усіх пасивів банків), що на 572.0 млн. грн., або на 9.7% більше, ніж було на 01.01.2000 р.[30, с.2]

Нормативний капітал (балансовий капітал з урахуванням банківських ризиків та субординованого боргу) дорівнював 4 943.3 млн. грн., що на 635.8 млн. грн., або на 14.8% більше, ніж було на 01.01.2000 р. Він зріс в основному за рахунок збільшення обсягів статутних фондів та субординованого боргу банків. Серед факторів, які негативно вплинули на обсяг нормативного капіталу, - недосформовані резерви під кредитні ризики (1 544.8 млн. грн.) та зменшення фінансового результату банків (-29.6 млн. грн.) [30, с.2].

Загальна сума зареєстрованих та сплачених статутних фондів по системі комерційних банків на 01.01.2001 р. становила 3 666 мли. грн. (74.2% від загального обсягу нормативного капіталу), що на 752.2 млн. грн., або на 25.8% більше, ніж було на 01.01.2000 р.[30, с.2]

За станом на 01.01.2001 р. комерційні банки, які надають звітність, за розміром капіталу розподілилися так:

нормативний капітал менше 1 млн. євро мали 6 банків (у всіх зафіксовано від'ємне значення нормативного капіталу);

від 1 до 2 млн. євро — 0 банків;

від 2 до 3 млн. євро — 14;

від 3 до 5 млн. євро — 45;

від 5 до 10 млн.євро — 69;

понад 10 млн.євро — 20 банків.

За станом на 01.01.2001 р. менший від норми обсяг регулятивного капіталу малії 6 банків, тобто протягом року кількість таких банків значно (майже у 5 разів) зменшилася [ 30, с.3 ], динаміка нормативного капіталу подана в таблиці 1.2.

Таблиця №1.1.[30, с.2]

Динаміка обсягу нормативного капіталу банків України

Розмір нормативного капіталу

Кількість банків за станом на 01.01.2000р.

Кількість банків за станом на 01.01.2001р.

До 1 млн. євро

14

6

Від 1 до 2 млн. євро

34

0

Від 2 до 3 млн. євро

31

14

Від 3 до 5 млн. євро

41

45

5 млн. євро і більше

44

89

Усього

164

154

Отже, статутний фонд є динамічною частиною капіталу банку, зовнішнім джерелом досягнення його достатності. З іншого боку, інтерес акціонерів міститься в збереженні частки кожного з них в статутному фонді і недопущенні подальшого зниження прибутковості акціонерного капіталу в разі зростання того ж самого статутного фонду. Тому банки в разі збільшення свого статутного фонду повинні звертати велику увагу на те, яким шляхом їм краще це зробити.

1.2. Норматив платоспроможножності та нормативи ліквідності комерційного банку.

Платоспроможність – це достатність капіталу банку для захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банку. "Інтереси вкладників та інших кредиторів банку" – це інтереси щодо отримання доходу від владених у банк фінансових коштів та можливість вільного вилучення коштів відповідно до умов угоди між ними і банком. Таким чином, банк має перед ними "грошові зобов'язання". Отже, платоспроможність - це достатність власних коштів банку для виконання грошових зобов'язань.

Норматив платоспроможності банку ( Н3 ) - це співвідношення капіталу банку і сумарних активів, зважених щодо відповідних коефіціентів за ступенем ризику. Співвідношення капіталу банку і активів визначає достатність капіталу банку для проведення активних операцій з урахуванням ризиків, що характерні для різноманітних видів банківської діяльності.

Норматив платоспроможності ( Н3) обчислюється за формулою:

Н3 = ( К / Ар ) * 100%

де К - капітал банку;

Ар – активи банку скореговані щодо відповідних коефіціентів за стутенем ризику [ 2, с.36 ].

На сьогоднішній день його значення повинно становити не менше ніж 15% .

Як приклад, розрахуємо норматив платоспроможності в Вінницькій філії АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" станом на 01.04.2001 року. Власні кошти банку становлять 7192.4 тис. грн. сумарні активи, зважені щодо відповідних коефіціентів за ступенем ризику дорівнюють – 28467.1 тис. грн. [ 5,с.2].

Н3=( 7192.4 / 28467.1 ) * 100% = 25.27%

Висновок: норматив платоспроможності в Вінницькій філії АКБ "Правекс-банк" становить 25.27 % що не є меншим за 15%. Отже, норматив платоспроможності не порушується.

При визначені платоспроможності банку його активи підсумовуються згідно коефіціентів їх ризиків див. додаток А..

Активи комерційного банку поділяються на п'ять груп за ступенем ризику вкладень та можливості втрати частини вартості. Оцінка регулювання активності операцій банку тісно пов'язана з класифікацією їх залежно від строків виконання: чим триваліші строки, на які вкладаються кошти банку, тим вищий рівень їх ризиковості.

Отже як свідчать дані додатку А [ 6, с.136] найменш ризикованими є перша група активів, а найризикованішими є активи п'ятої групи де коефіцієнт ризику досягає 1. Однією з умов ефективної діяльності комерційного банку є забезпечення високого рівня надійності та мінімізації ризику здійснюваних операцій, в основі чого лежить ліквідність банківської установи, її здатність без перебійно виконувати свої зобовязання перед клієнтами. Спеціфіка функціонування комерційного банку як інституту кредитної системи полягає у використані залучених коштів, що належать іншим суб'єктам ринку. Основою організації і господарювання підприємств нефінансового сектора економіки є власні ресурси. Зрозуміло, що банкрутство такого підприємства безпосередньо загрожує лише його власникам та обмеженому колу конртагентів. А неплатоспроможність може дестабілізувати всю грошово-кредитну систему країни через серію фінансових крахів кредитних установ, дяльність яких тісно пов'язана з численими операціями на міжбанківському ринку. Тому до ефективного управління ліквідністю комерційного банку слід ставитися як до фундаментальної основи фінансового менеджменту в будь-якій кредитній установі.

В Україні ця проблема набуває особливої гостроти через загальний спад виробництва, платіжну кризу та незадовільний фінансовий стан багатьох підприємств різних галузей економіки. Неспроможність клієнтів кредитних установ виконувати свої грошові забов'язання суттєво знижує рівень ліквідності комерційних банків. Знижує його також надмірно ризикова кредитна політика останіх, спрямована на забезпечення високих норм прибутку, внаслідок чого нерідко виникають структурні диспропорції у банківських активах і пасивах за сумами та строками розміщення. Щоправда, Національний банк України регулює рівень ліквідності комерційних банків через систему нормативів, виконання яких є обов'язковим.


 
 

Цікаве

Загрузка...