WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Оцінка та регулювання діяльності комерційних банків - Дипломна робота

Банківська справа. Оцінка та регулювання діяльності комерційних банків - Дипломна робота

Додаток Б

Визначення поняття "інсайдер" відповідно до банківського законодавства [3, с.90]

Інсайдер — особа (юридична або фізична), яка має доступ до конфіденційної інформації про справи банку завдяки своєму службовому становищу, участі в капіталі банку, родинним зв'язкам і мас можливість використовувати своє становище у власних інтересах.

Інсайдери поділяються на фізичних та юридичних осіб:

1. Фізичні особи:

а) акціонери (учасники) банку, які володіють істотною часткою капіталу банку;

б) керівники банку (голова та члени ради акціонерів; президент; віце-президенти; голова правління та члени правління; заступники голови правління; головний бухгалтер та його заступники; керівники філій; головні бухгалтери філій; керівники структурних підрозділів банку та члени кредит ного комітету (кредитної комісії), які беруть участь у розгляді питань щодо кредитної та інвестиційної політики, управління активами і пасивами банку);

в)контролери;

особи, які за дорученням акціонера (учасника) банку, який володіє істотною часткою капіталу банку, мають право голосу на загальних зборах акціонерів банку;

працівники внутрішньої та зовнішнього аудиту;

члени ревізійної комісії банку;

особа, яка є керівником державних органів і відповідно до своїх посадових обов'язків здійснює контроль за діяльністю банку;

г) асоційовані особи:

дружина, чоловік, батьки, повнолітні діти, рідні брати та сестри тих керівників банку, контролерів банку і керівників установ — акціонерів (учасників) банку, які володіють істотною часткою капіталу банку;

г) керівники, контролери та асоційовані з ними особи установ, що споріднені з банком.

2. Юридичні особи:

а) акціонери (учасники) банку, які володіють істотною часткою капіталу;

б)споріднені установи:

установа, яка май істотну частку капіталу банку;

установа, у якій банк володіє істотною часткою капіталу;

установа, у якій власником істотної частки с особа, яка водночас е власником істотної частки банку;

установа, керівники якої є одночасно керівниками банку.

в) асоційована установа:

установа, у якій керівником с дружина, чоловік, діти, батьки, брати й сестри тих керівників та контролерів банку, а також установ-акціонерів (учасників) банку, які володіють істотною часткою капіталу банку.

"Істотна частка" в капіталі (банку або іншої юридичної особи) означає, що фізична або юридична особа прямо чи опосередковано або через інших осіб чи спільно з іншими особами:

а) має частку в статутному капіталі юридичної особи з правом голосу неменше ніж 10 відсотків.

Крім того, дві та більше осіб вважаються такими, що разом володіють акціями юридичної особи, якщо вони є власниками її акцій, а також:

одночасно є членами ради чи правління, власниками істотних часток чи законними представниками тієї самої юридичної особи;

або одна з цих осіб надала іншій кредит для придбання акцій юридичної особи;

або вони є близькими родичами (чоловік, дружина, діти, брати, сестри та батьки);

або б) має здатність вчиняти значний вплив па прийняття рішень з питань діяльності цієї юридичної особи через укладені угоди чи іншим шляхом.

Особа вважається такою, що має здатність вчиняти значний вплив на прийняття рішень з питань діяльності цієї юридичної особи, якщо:

відомі факти, що вказують на змогу особи будь-яким чином впливати па призначення перших керівників або особа має принаймні одного представника в раді чи правлінні юридичної особи чи в рівноцінному спостережному органі (чи через володіння акціями, чи через домовленість з власниками акцій);

або особа може брати участь у прийнятті рішень (за умови зміни при цьому кредитної або облікової політики банку) незалежно від того чи обіймає ця особа керівну посаду або отримує (чи взагалі не отримує) винагороду чи іншу компенсацію за свою роботу".

Додаток В

Санкції та заходи впливу до КБ за порушення економічних нормативів

Порушення нормативів

Заходи впливу за порушення

одноразове

повторне систематичне

непримусові

примусові

1. Капіталу банку (Н1)

Програма капіталіза-ції

Рекомендоване обмеження на виплату дивідендів (доходів) та викуп акцій (часток)

Відкликання ліцензії на всі або окремі види банківських операцій

2. Мінімального розміру статутного капіталу (Н2)

Відкликання ліцензії на всі або окремі види банківських операцій

З.Платоспроможності

(НЗ)

Лист із зобов'язаннями

штраф

Встановлення режиму фінансового оздоровлення

4. Достатності капіталу банку(Н4)

Лист із зобов'язаннями

штраф

Встановлення режиму ; фінансового оздоровлення

5. Ліквідності (Н5, Н6, Н7)

Письмове попередження

штраф

Підвищення норми обов'язкових резервів

6. Максимального розміру ризику на одного позичальника (Н8)

штраф

штраф

Встановлення режиму фінансового оздоровлення

7. Максимального розміру "великих" кредитних ризиків (Н9)

письмове попередження

Встановлення режиму фінансового оздоровлення

8. Максимального роз-міру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н10)

штраф

штраф

Усунення керівництва або передання справ до правоохоронних органів

9. Максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н11)

штраф

штраф

Усунення керівництва або передання справ до правоохоронних органів

10. Максимального розміру наданих міжбанківських позик (Н12)

Лист із зобов'язаннями

письмове попередження

Відкликання ліцензії на здійснення операцій на міжбанківському ринку

11. Максимального розміру отриманих міжбанківських позик (Н13)

Лист із зобов'язаннями

письмове попередження

Відкликання ліцензії на здійснення операцій на міжбанківському ринку

12.Інвестування (Н14)

Письмове

попередження

Відкликання ліцензії на право здійснення таких операцій:

1) вкладення коштів у статутні фонди юридичних осіб;

2) випуск цінних паперів (облігацій, ощадних сертифікатів тощо);

3) купівля, продажі зберігання платіжних документів, цінних паперів, а також операції з ними;

4) купівля, продажі зберігання державних цінних паперів, а також операції з ними.

13. Загальної відкритої валютної позиції (НІ 5)

Лист із зобо

в'язаннями

штраф

Відкликанні ліцензії на проведення банківських операцій з валютою

14. Відкритої валютної позиції в ВКВ(НІб)

штраф

штраф

Відкликанні ліцензії на проведення банківських операцій з валютою

15. Відкритої валютної позиції в НКВ(Н17)

Лист із зобо

в'язаннями

письмове

попередження

Штраф

16.. Відкритої валютної позиції у всіх банківських металах (НІ 8)

Лист із зобо

в'язаннями

штраф

Відкликання ліцензії в частині здійснення операцій з банківськими металам


 
 

Цікаве

Загрузка...