WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Оцінка та регулювання діяльності комерційних банків - Дипломна робота

Банківська справа. Оцінка та регулювання діяльності комерційних банків - Дипломна робота

- Доцільною є практика застосування диференційованого підходу при встановлені нормативів мінімального розміру статутного фонду, що спиралася б на такі параметри, як загальний економічний розвиток регіону, кількість діючих у ньму банків потреба потенційної клієнтури у банківському обслуговуванні, сфери спеціалізації банків. У той же час вимоги щодо збільшення комерційними банками статутних фондів повинні мати виважений характер, щоб не породити монополістичних тенденцій у кредитній сфері, сприяючи розвитку великих багатофіліальних банків при одночасному скороченні невеликих банківських установ. Найбільша питома вага банків України припадає на розмір сплаченого статутного фонду від 3 до 10 млн. грн., у той час як грипу банків зі статутним фондом від 10 до 70 млн.грн. –16,5% , а понад 70 млн.грн. – всього 1.6% банків.

- Для комплексної оцінки регулювання ліквідності КБ слід враховувати вплив факторів, які пов'язані із зміною структури активів і пасивів, а також методи управління ними, від яких залежить стан ліквідності, передбачивши при цьому можливі тенденції зміни останьої і, таким чином виконання своїх зобов'язань перед клієнтами. Серед основних напрямків такої роботи слід відмітити збільшення обсягу власних коштів, оцінку ризику окремих статей активів, їх дохідності та ліквідності, аналіз впливу кредитних операцій, їх структури на ліквідність, процес управління позиками.

- Суттєвим недоліком практики формування КБ резерву кредитного ризику є невідповідність його розрахунковій і фактичній величині, що в значній мірі робить резерв не ефективним, знижуючи його роль в управлінні активами. В зв'язку з вище сказаним, слід створювати резервний фонд за рахунок прибутку банків до оподаткування .

- При розрахунку достатності капіталу враховувати інноваційні позабалансові операції. У відчизняній практиці достатність капіталу банку визначають тільки стосовно кредитного ризику активів. Ринкові ризики до уваги не приймаються. Тому рекомендовано перевести на міжнародну методику розрахунку достатності власних коштів. Це дозволить точніше оцінити достатність банківського капіталу та ступінь покриття ризиків, які бере на себе банк.

- Депозитні та складні операції організовуються таким чином, щоб спрямувати одержання банком прибутку або створити умови для одержання прибутку в майбутньому. В процесі організації депозитних операцій слід приділяти терміновим депозитам, які в найбільшій мірі забезпечують підтримку ліквідності балансу банку. Організовуючи депозитні операції банк повинен прагнути до того, щоб резерви вільних коштів на депозитних рахунках були мініиальні, а також приймати заходи до розвитку банківських послуг і підвищенню якості і культури обслуговування, що сприяє залученню депозитів.

- В умовах трансформації економіки в Україні реформується банківський сектор, і одним з найважливіших компонентів цього процесу є створення ефективної системи пруденційного банківського регулювання та нагляду. Проблема створення цієї системи має для України особливе значення зважаючи на такі фактори:

 • Нестабільний характер економіки перехідного періоду;

 • Незавершеність процесу ринкової трансформації банківського сектора;

 • Недостатній досвід комерційної діяльності банків в умовах ринкової економіки;

 • Ризикована практика банківської діяльності, зокрема кредитування, що виявляється в екстримально високому рівні простроченої, пролонгованої та безнадійної до повернення крединої заборгованості а також у надмірному кредитувані інсайдерів, у концентрації кредитного ризику;

 • Недостатній рівень банківського капіталу та резервів на покриття ризиків;

 • Неадекватність системи внутрішнього контролю та аудиту в банках, стану банківської системи.

У світовій практиці спочатку десятиріччями, століттями формувалася банківська система, а потім уже система регулювання та нагляду. В Україні ці процеси відбуваються паралельно, що є, безумовно, ускладлювальним процесом. Водночас Україна має і деякі переваги – вона може і повинна скористатися накопиченим світовим досвідом у галузі банківського регулювання та нагляду.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  • Закон України "Про банки і банківську діяльність"//дод. до "Вісника НБУ" "Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності"- 2001.-№1.

  • Інсрукція НБУ №10 від 31.12.96р. про порядок регулювання та аналізу діяльності комерційних банків зі змінами та доповненнями / Збірник нормативних актів Національного банку України за 1997р.- К.-1998.

  • Постанова Правління Національного банку України від 18.07.2000 р. №288 "Про затвердження змін до Інструкції про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків".-Нормативні акти НБУ.-№9-2000 р.

  • Постанова Правління Національного банку України від 08.02.2000 р. № 49 "Про валютний контроль". – Нормативні акти НБУ.- №5 – 2000 р.

  • Балансовий звіт Вінницької філії АКБ "Правекс-банк" станом на 01.01.2001 р.

  • Банківська справа : Навчальний посібник / За ред. Р.І. Тиркала.- Тернопіль: Видавництво "Економічна думка", 2000.

  • Банківські операції: навчальний посібник/ Під ред. Мороза.-К.-2000.

  • Вклади населення в комерційних банках України / Бюлетень НБУ.- №2. – 2001.

  • Волосович С. Перспективні напрямки залучення заощаджень населення банківськими установами // Вісник НБУ.–1997р.–№11–с.38-40.

  • Горячек І., Тищенко О. Аудит і банківський контроль: єдність протилежностей // Вісник НБУ.–1997р.–№12–с.23-25.

  • Данильченко К., Раєвська Т. Ліквідність та активи банків // Вісник НБУ–1996р.–№5–с.56-59.

  • Дзюблюк О.В Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин,–Тернопіль, 1996р.

  • Дзюблюк О. Управління ліквідністю комерційного банку // Вісник НБУ–1996р.–№9–с.39-43.

  • Довгань Ж. Банківський капітал: суть і значення // Вісник НБУ - №7 – с.98.

  • Івасів Б. Кредитний механізм і деякі його форми //Вісник НБУ–1997р. –№11–с. 54-56.

  • Ілляшенко С. Кредитні ризики та створення резервів для іх покриття // Вісник НБУ–1997р.–№6–с.39-42.

  • Зінченко В. Підсумки діяльності комерційних банків України за перше півріччя 2000 року // Вісник НБУ.- 2000.- №9.

  • Ковальчук Т.Т., Коваль М.М. Ліквідність комерційних банків – Київ,-1996р.

  • Колесник Я. Що чекае на банки завтра ? //Вісник НБУ–1997р.–№8–с.40-44.

  • Колесников, Кроливецкая. Банковское дело.–Москва,1994г.

  • Косой А.М. Капитал коммерческого банка // Деньги и кредит.–1993–№9–с.33-44.

  • Коттер Р., Гилл Э. Коммерческие банки / Перевод с английского под редакцией В.М. Усоскина.–М.:СП "Космополис",- 1991г.

  • Кротюк В., Новіков В. – Особливості нового закону України "Про банки і банківську діяльність" // Вісник НБУ, - 2000- №2.

  • Ляшко В.П. Управління акціонерним капіталом : проблеми та їх вирішення в банку "Україна" // Вісник НБУ.–1997р.–№1–с.25-26.

  • Меднибовська Н. Визначення кредитного ризику на основі експертних оцінок //Банківська справа.–1996–№1–с.24-30.

  • Мельник В. Власні кошти банків України //Вісник НБУ–1998–№1–с.42-43.

  • Основы банковского дела / Под редакцией доктора экономических наук Мороза А.Н.–Киев, 1994г.

  • Панова Г. Банковское обслуживание частных лиц.–Москва,- 1994г.

  • Перелік операцій , які підлягають ліцензуванню Національним банком України // Вісник НБУ.- 2000.- №10.

  • Підсумки діяльності комерційних банків України за 2000 рік // Вісник НБУ.- 2001.- №3.

  • Протасов Ю. Як українські банки минулий рік пережили // Фінансова Україна.–1997–№3.–с.18-20.

  • Раевський К. Визначення узагальнюючої оцінки фінансового стану комерційного банку //Вісник НБУ–1996р.–№4–-с.31-33.

  • Раевський К. Інсайдерські кредити в банківській діяльності //Вісник НБУ–1997р.–№6–с.23-26.

  • Савченко А., Цокол С. Система електронних міжбанківських розрахунків нового покоління //Вісник НБУ –1996–№6–с.5-8.

  • Семиченко Ю.К. Проблеми оцінки прибутковості основних операцій банків України // Фінанси України.- 2000.- №10.

  • Соколовський С.М., Соколовська І.П. Методи розрахунку банківського капіталу // Фінанси України.- 2001.-№4.

  • Статистичні дані щодо вкладів населення в комерційних банках України / Бюлетень НБУ. - №2.- 2000р.

  • Щибиволок З.І. Аналіз ліквідності банку // Банківська справа.-2000- №2- с.33-37.

  • Юрченко А. Значення вкладів в активах комерційних банків України // Галицькі контрати.–1996–№8–с.17-18.

Додаток А

Розподіл активів комерційного банку на групи ризику[6, с.136]

групи

Коефіцієнти

ризику

Назва активів

1

0

Готівкові кошти.

Кошти у Національному банку України.

Казначейські таінші ЦП, що рефінансуютьсяНБУ.

Боргові ЦП центральних органів державного управління у портфелі банку на продаж.

Боргові ЦП центральних органів державного управління у портфелі банку на інвестиції.

2

10

Короткострокові та довгострокові кредити, що надані центральним органам державного управління.

Нараховані та пролонговані доходи за кредитами, які надані центральним органам державного управління.

3

20

Кредити, які надані центральним органам державного управління.

Боргові ЦП місцевих органів державного управління у портфелі банку на продаж.

Боргові ЦП місцевих органів державного управління у портфелі банку на інвестиції.

4

50

Кошти до запитання у інших банках.

Строкові депозити, які розміщені у інших банках.

Зобов'язання з кредитування надані та отримані.

Зобов'язання івимоги за операціями з валютою та банківськими металами.

Активи до отримання.

5

100

Кредити, які надані іншим банкам.

Сумнівна заборгованість інших банків.

Дебіторська заборгованість за операціями клієнтів.

Кредити, що надані суб'єктам господарської діяльності.

Кредити, які надані фізичним особам.

Дебіторська заборгованість за операціями кліентів.

Цінні папери в портфелі банку на продаж.

Цінні папери в портфелі банку на інвестиції.

Товарно-матеріальні цінності.

Інші активи банку.

Операційні основні засоби.

Неопераційні основні засоби.

Зобов'язання та вимоги за усіма видами гарантій.

Цінні папери до отримання за операціями андерайтингу.


 
 

Цікаве

Загрузка...