WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська справа. Оцінка та регулювання діяльності комерційних банків - Дипломна робота

Банківська справа. Оцінка та регулювання діяльності комерційних банків - Дипломна робота

Регіональні управління Національним банком України після перевірки щомісячних звітних даних комерційних банків ( див. табл. №3.1 ) завіряють їх підписом відповідальної особи та печаткою і через 4 робочі дні місяця ( не пізніше 10 числа ), який йде за звітним, подають Департаменту безвиздного нагляду НБУ [25, с.28].

Комерційні банки надають обласним управлінням НБУ за встановленими формами звіти щодо дотримання економічних нормативів ( у двох примірниках ), а обласні управління в свою чергу перевіряють дотримання комерційними банками економічних нормативів і надсилають управлінню аналізу діяльності комерційних банків та контролю економічних нормативів затверджені підписом та печаткою звітні форми комерційних банків за кожним банком окремо. Відповідальність за достовірність даних покладається на комерційний банк.

Заходи впливу за порушення комерційними банками економічних нормативів застосовуються диференційно згідно статті 48 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та Положення "Про застосування НБУ санкцій за порушення банківського законодавства".

Штрафні санкції за порушення економічних нормативів, які застосовуються до банку при порушенні нормативів НБУ подано в додату В.

Наприклад, розрахуєм штрафні санкції за порушення нормативу максимального розміру ризику на одного позичальника.[2, с.37]

1. Первинні дані:

 • Фактична сума ризику на одного позичальника – 800 000 грн.;

 • Кількість компонентів ризику – 1 ( сукупна заборгованість за кредитами та зобовязаннями у відношенні одного позичальника).

 • Річна відсоткова ставка – 35%

 • Тривалість дії домовленості – 30 днів.

 • Капітал – 3100 000 грн.

2. Розрахунок штрафу:

 • Визначається нормативна сума ( НС ) припустимого розміру ризику банку щодо одного позичальника:

НС = 3100 000*0,25= 775 000 грн.

 • Визначається понаднормативна сума (ПНС ) ризику: ПНС=800000-775000=25000грн.

 • визначається сума штрафу : (25000*35%*30днів)/(360днів*100%)=729 грн.

Штрафні санкції за порушення максимального розміру ризику на одного позичальника застосовуються за кожний випадок порушення.

Приклади розрахунку штрафних санкцій за порушення нормативів платоспроможності, ліквідності:

 • Нормативу платоспроможності:

  Показник платоспроможності - фактичне значення –6% ; нормативне значення не менше 8%.

  Визначається відхилення фактичного значення показника від нормативного: 8-6=2%

  Для визначення суми штрафу відсоток відхилення множеться на суму прибутку банку, який залишається у розпорядженні комерційного банку після сплати усіх обовязкових платежів у бюджет:

  Якщо прибуток, наприклад, дорівнює 10000 грн., то сума штрафу становить (10000*2%)/100%=200 грн.

  Слід зазначити, що нарахування та стягнення штрафів за порушення нормативу платоспроможності не проводиться за умови збиткової діяльності банку.

  2. Нормативу ліквідності:

  Якщо банком порушено декілька нормативів ліквідності штраф стягується за розрахунком більшої суми, тобто 1 000 грн.

  Нарахування та стягнення штрафу за порушення економічних нормативів не проводиться у разі збиткової діяльності банку. Сума нарахованих штрафів не повинна перевищувати розміру власних коштів комерційного банку.

  Слід відзначити, що штрафні санкції за порушення економічних нормативів застосовується лише до комерційних банків-юридичних осіб.

  Поскільки кредитно-банківська система має життєво важливе значення для економіки країни, вона служить об'єктом контролю і регулювання як зі сторони Національного банку України, так і зі сторони вищих органів державної влади і управління. Контроль за комерційними банками і регулювання їх діяльності переслідує головним чином дві мети:

  • Забезпечення стабільності і припинення банкрутства банків

  • Обмеження концентрації капіталу в руках небагатьох банків з метою недопущення монопольного контролю над грошовим ринком.

  Це досягається шляхом встановлення Національним банком України економічних нормативів, регулюючи діяльність комерційних банків, і тим самим здійснюючи контроль за їх діяльністю.

 • Банківський нагляд в процесі регулювання діяльності комерційних банків.

  Національний банк здійснює контроль за діяльністю комерційних банків, їх відділень, філіалів, представництв на території України. Він направлений на забезпечення стабільності банківської системи, захисту інтересів вкладників шляхом зменшення ризиків в діяльності комерційних банків. Зміст контролю визначається повноваженнями, встановленими Законом України "Про банки і банківську діяльність".

  Під банківським наглядом розуміють моніторинг процесів, що мають місце у банківській сфері на різних стадіях функціонування банків, а саме:

  • створення нових банків та установ;

  • діяльність банків;

  • реорганізація та ліквідація банків.

  Наглядові органи мають повноваження застосовувати до банків певні коригувальні заходи, а також заходи примусового характеру з метою регулювання їхньої діяльності та приведення її у відповідність із чинним банківським законодавством. Ці заходи можуть розглядатися також як елемент банківського нагляду і елемент банківського регулювання. Отже, поняття регулювання банківської діяльності та банківський нагляд тісно переплітаються.

  У країнах з ринковою економікою держава в особі центрального банку та відповідних уповноважених органів ставить за мету впровадження пруденційного банківського регулювання та нагляду, тобто спрямованого на забезпечення стабільності та надійності банків, їхньої обачливої та розважливої поведінки, виконання банками вимог фінансової безпеки.

  Основні завдання банківського регулювання та нагляду:

  • забезпечення стабільності та надійності банківської системи;

  • захист інтересів вкладників, що розміщують свої кошти в банках, від неефективного управління банками та шахрайства;

  • створення конкурентного середовища у банківському секторі. Завдяки банківській конкуренції знижуються процентні ставки за кредитами, підвищуються процентні ставки за депозитами, розширюсться спектр банківських послуг, запроваджуються нові банківські технології;

  • забезпечення відкритості політики і діяльності банківського сектора в цілому і в кожному банку окремо;

  • підтримування необхідного рівня стандартизації і професіоналізму в банківській системі, забезпечення ефективної діяльності банків і запровадження технологічних нововведень в інтересах споживачів банківських послуг.

  Необхідність банківського регулювання та нагляду в умовах ринкової економіки не виключають саморегуляцію банківського сектора через ринкові механізми.

  Ці дві форми регулювання мають доповнювати одна одну. Банки повинні діяти, керуючись принципами комерційного розрахунку та надійності.

  Серед інструментів суто економічного регулювання діяльності банківського сектора, грошово-кредитної системи України НБУ застосовуються економічні нормативи та норматив резервування коштів на кореспондентському рахунку комерційного банку у НБУ. Всі економічні нормативи так чи інакше характеризують діяльність банківської установи, рівень її надійності, ліквідності, дають оцінку активам та пасивам, співвідношенню між їхніми окремими групами.

  Крім регулятивної функції використання економічних нормативів вони виконують функцію мінімізації банківських ризиків. Обмеження у проведенні окремих банківських операцій у зв'язку з необхідністю дотримання нормативів сприяє проведенню керівництвом банку більш зваженої кредитної, валютної політики, господарської діяльності, примушує нарощувати резервні фонди та капітал.

  Виконання банками вимог з резервування частки залучених коштів сприяє, передусім, стабільності на вітчизняному грошово-кредитному та валютному ринках, і тому використовується НБУ як інструмент регулювання співвідношення між пропозицією та попитом на грошові кошти, як елемент стримування або нарощування кредитних коштів в економіці.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...